Jak obniżyć hałas pompy ciepła? Wybrane wytyczne i droga sądowa

Rosnące ceny energii elektrycznej, paliw stałych i gazu ziemnego powodują, że coraz więcej inwestorów decyduje się na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Oprócz paneli fotowoltaicznych, dużym zainteresowaniem cieszą się powietrzne pompy ciepła. Dynamiczny rozwój tego sektora może być szczególnie uciążliwy na terenach o gęstej zabudowie, ponieważ hałas pracującego wentylatora może się rozchodzić na dużą odległość.

Co to jest współczynnik COP i SCOP pompy ciepła?

Coraz więcej inwestorów decyduje się na ogrzewanie domu pompami ciepła. Z jednej strony to zasługa zaostrzających się przepisów prawnych – od 1 stycznia obwiązują nowe Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z drugiej, coraz więcej firm instalacyjnych oferuje usługi montażu pomp ciepła.

Nowe warunki techniczne WT 2021 – co architekt powinien wiedzieć?

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe zapisy wprowadziły niemałe zamieszanie w projektach budowlanych, ponieważ podnoszą wymagania stawiane nowoprojektowanym budynkom. Dotyczą one zwiększenia izolacji cieplnej ścian i przegród oraz wprowadzają wymóg wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Dlaczego powinniśmy budować szczelne budynki?

Jednym z głównych wyznaczników współczesnego budownictwa jest jego energooszczędność. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że od 1 stycznia 2021 roku będą obowiązać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe wymagania będą kłaść duży nacisk na rozwiązania, sprzyjające oszczędzaniu energii. Do takich należą m.

Wybieramy pompę ciepła – rodzaje, moc i ważne zagadnienia

Na etapie projektowania domu musimy podjąć decyzje o wyborze źródła ciepła. Spośród dostępnych rozwiązań, największym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła. Wszystko wskazuje na to, że ten wzrostowy trend będzie się utrzymywał także w kolejnych latach. Dalego postanowiłem napisać ten wpis, aby zebrać wszystkie istotnie informacje związane z doborem oraz z eksploatacją pompy ciepła.

Test szczelności budynku – metoda „Blower Door”

Badanie szczelności budynków jest powszechnie stosowane w odbiorach budynków w standardzie energooszczędnym i wyższym. Wykrycie i usunięcie niepożądanych nieszczelności pozwala zredukować wentylacyjne straty ciepła, a to przekłada się na niższe koszty ogrzewania budynku. Przeprowadzenie takich badań przynosi więc wiele korzyści. Niestety, jest również skomplikowane, ponieważ wymaga odpowiedniego przygotowania budynku oraz sprzyjających warunków atmosferycznych.

Projektowanie w programie Ventpack – warsztat pracy projektanta

Systemy wentylacji mechanicznej stosuje się wszędzie tam, gdzie musimy zapewnić odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego. Dotyczy to zakładów pracy, pomieszczeń zbiorowego przebywania ludzi oraz wszędzie tam, gdzie proces produkcji lub magazynowania powoduje emisję szkodliwych związków chemicznych. Projektowanie takich systemów leży po stronie projektanta branżowego, który odpowiada za koncepcję projektową, dobór urządzeń, trasę instalacji etc.