Oferta

Jeśli potrzebujesz indywidualnej współpracy projektowej, skontaktuj się ze mną pisząc na: kontakt@damianczernik.pl.

Świadczę usługi w zakresie:

  • Projekt branży sanitarnej w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.
  • Projekt rozwiązań instalacyjnych wykorzystujących odnawialne źródła energii.
  • Analiza proponowanych rozwiązań grzewczych wraz z charakterystyką energetyczną OZC i symulacją kosztów eksploatacyjnych budynku.
  • Konsultacje techniczne w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych.

Współpracuję z architektami, jednostkami projektowymi oraz prywatnymi inwestorami – zarówno na etapie sporządzania projektu budowlanego do pozwolenia na budowę jak i projektu wykonawczego.