Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało w Dzienniku Ustaw nowe wytyczne zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Od początku 2014 roku wszystkie nowo powstające budynki będą musiały spełniać nowe warunki techniczne. Wprowadzane zmiany to kolejny krok do upowszechnienia budowy domów o niskim zużyciu energii. Czy te zmiany wystarczą, by spełnić zobowiązania wobec UE w zakresie obniżania energochłonności budynków?

Nowelizacja przepisów budowlanych

Od stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadzające je rozporządzenie przewiduje zmiany dotychczasowych norm dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną budynku rozpisany aż do 2021 roku. Dzięki rozporządzeniu inwestorzy już dziś wiedzą, jakie wymagania będą musiały spełnić budynki oddawane do użytku w ciągu najbliższych siedmiu lat. Mogą świadomie zdecydować, czy ich dom będzie spełniał jedynie wymagania obowiązujące w momencie wydania pozwolenia na budowę, czy też będzie je przewyższał. A wyższy standard energetyczny domu podnosi

Czym w istocie jest budownictwo energooszczędne?

Wymogi dotyczące wentylacji

W odniesieniu do wentylacji, nowe warunki techniczne określają m.in., by wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej powinna mieć wentylatory o regulowanej wydajności.

Zapotrzebowanie budynku na energię

Nowe warunki techniczne ustalają stałe wartości bazowe wskaźnika EPH+W, który określa roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przeznaczoną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w budynku. Ta wartość bazowa może być powiększona o ilość energii zużywanej na chłodzenie i oświetlenie budynku. Dla budownictwa jednorodzinnego legislator ustanowił standardy w zakresie zapotrzebowania nowych budynków na energię pierwotną na poziomie nie większym niż:

  • 120 kWh/mod 2014 roku,
  • 95 kWh/mod 2017 roku,
  • 70 kWh/mod 2021 roku.

Przepisy przewidują konsekwentne obniżanie wartości współczynnika przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne domu. Obowiązywać będzie nowa wartość graniczna współczynnika przenikania ciepła U przez ściany zewnętrzne  0,25 W/(m2.K). Zmianie ulegną również wymagania wobec dachów, stropów czy ścian wewnętrznych. Projektowane budynki będą musiały spełniać jednocześnie wymagania co do maksymalnego zapotrzebowania na energię pierwotną (wskaźnik EP) oraz co do minimalnej izolacyjności termicznej wszystkich przegród w budynku (współczynnik U). Obowiązujące do końca 2013 r. przepisy dopuszczają spełnienie tylko jednego warunku z powyższych wymagań.

Czas na energooszczędne budownictwo?

W przyszłości sektor budownictwa energooszczędnego będzie rozwijać się bardzo dynamicznie. Wyższe nakłady inwestycyjne, wynikające z zastosowania rozwiązań energooszczędnych, zwrócą się dzięki oszczędnościom na rachunkach, głównie za ogrzewanie. Tym bardziej, że budynki niskoenergetyczny można zbudować bez inwestowania w najdroższe i najbardziej zaawansowane technologicznie metody. Nowe wymogi techniczne to krok w kierunku upowszechnienia budowy domów o niskim zużyciu energii. To kierunek korzystny dla inwestorów indywidualnych, którzy budując dla siebie dom, będą czerpać korzyści z zastosowanych w nim energooszczędnych rozwiązań przez cały okres jego eksploatacji. Producenci zrewidują swoje oferty, zaoferują konsumentom bardziej energooszczędne produkty, natomiast deweloperzy dostosują oferowane mieszkania i domy do ściśle zaostrzających się norm.

Nowoczesny, ciepły i tani w eksploatacji dom

Podsumowanie

  • Obowiązujące do końca 2013 roku warunki techniczne nie zmieniały się od 2008 r. i często nie przystawały do realiów rynkowych. Przykładowo aktualne przepisy dopuszczają montaż okien pionowych i połaciowych o współczynniku 1,8 W/(m2.K), tymczasem rynek oferuje okna o dużo lepszym standardzie.
  • Nowe wytyczne to krok w kierunku upowszechnienia budowy domów o niskim zużyciu energii. W następnych latach będą konsekwentnie zaostrzane normy dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną budynku.
  • Z pewnością wielu producentów będzie musiało zrewidować swoją ofertę i zaproponować konsumentom bardziej energooszczędne produkty. Dla niektórych produktów budowlanych wprowadzane nowym rozporządzeniem wymagania techniczne są już spełnione.
  • Nowe przepisy to szansą na popularyzację OZE i źródeł ogrzewania bazujących na technologiach energooszczędnych (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne etc.).

Zdjęcie: fotolia.pl

Napisz komentarz
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *