Magazyny energii elektrycznej – rodzaje, perspektywy rozwoju

W ubiegłym roku padł kolejny rekord pod względem zamontowanych systemów fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Wszystko wskazuje na to, że dynamika wzrostu zacznie słabnąć w najbliższych miesiącach. Spowodowało to wejście w życie nowej ustawy o OZE, która nakłada na prosumentach obowiązek sprzedaży nadwyżek energii po cenach hurtowych.

Naturalne czynniki chłodnicze – rodzaje i perspektywy rozwoju

Obecnie stosowane czynniki chłodnicze w pompach ciepła wykazują szkodliwy wpływ na środowisko To sprawia, że coraz większą popularnością cieszą się czynniki naturalne. Są to substancje posiadające podobne właściwości co tradycyjne chłodziwa, ale mające znikomy wpływ na efekt cieplarniany. Najpopularniejsze z nich to czynnik R744 znany jako dwutlenek węgla, R717 czyli amoniak oraz R290 – propan.

Kogeneracja, czyli jak działa wspólne wytwarzanie ciepła i prądu?

Od lat zapotrzebowanie na energię cieplną pokrywane jest przy wykorzystaniu konwencjonalnych rozwiązań grzewczych, tj. kotły na paliwo stałe, pompy ciepła, kotły gazowe kondensacyjne itd. Natomiast zaopatrzenie w energię elektryczną nadal jest domeną zarezerwowaną wyłącznie dla zakładów energetycznych. Mikrogeneracje oparte na systemach fotowoltaicznych są obiecującym rozwiązaniem, jednak nie podwyższają bezpieczeństwa energetycznego budynku.

Roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków. Budowa i zasada działania

Budowa domu energooszczędnego jak i pasywnego wiąże się z koniecznością zaprojektowania instalacji kanalizacji sanitarnej. Jeśli dążymy, aby projektowany budynek zachował ekologiczny charakter – warto rozważyć odprowadzenie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków. Dlatego poniższy wpis poświęcony jest oczyszczalniom roślinno-stawowym, omawiam kwestie projektowe związane z budową – jak i eksploatacją takiego rozwiązania.

Podstawy doboru i wykonania instalacji fotowoltaicznej (cz. I)

Warunkiem prawidłowej i bezpiecznej pracy instalacji fotowoltaicznej jest odpowiedni dobór urządzeń, osprzętu i montaż przez wykwalifikowanych instalatorów. Mówimy nie tylko o właściwym rozmieszczeniu modułów fotowoltaicznych ale również o zabezpieczeniu odgromowym i przeciwpożarowym całej instalacji. Dlatego w poniższym wpisie zebrałem najważniejsze informacje związane z projektowaniem i wykonaniem takiej instalacji.

Dom ekologiczny – rozwiązania instalacyjne

Dom ekologiczny pod względem technologicznym niewiele różni się od domu energooszczędnego. To budynek wybudowany z myślą o środowisku naturalnym, w którym wykorzystuje się oprócz energooszczędnego źródła ciepła rozwiązania instalacyjne, które ograniczają zużycie paliw, energii i zasobów środowiskowych. Takie budynki mogą być częściowo niezależne od sieci i mediów zewnętrznych, nie emitują również szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska.

Budynki przyszłości – jakie zmiany nas czekają?

Ostatnia dekada w branży budowlanej była okresem wzmożonej konkurencji wśród producentów materiałów i dostawców nowoczesnych technologii. Obecnie rynek budowlany podąża za przepisami unijnymi, które zdecydowały o konieczności ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zwiększeniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Polityka energetyczna oraz rosnąca świadomość ekologiczna przekłada się na większe zainteresowanie budownictwem wysokoenergetycznym i pasywnym.

Co warto wiedzieć o instalacji fotowoltaicznej?

Na wskutek rosnących cen energii elektrycznej zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wzrasta. Każdy budynek, dzięki takiej instalacji może produkować własną energię elektryczną, częściowo uniezależniając nas od dostawcy prądu. Wyprodukowany prąd zasili domowe urządzenia, ogrzeje zasobnik wody użytkowej a nadwyżki mogą być odprowadzane sieci elektroenergetycznej na zasadach upustu.