Wentylacja z rekuperacją – czy się opłaca?

Planując budowę domu energooszczędnego, warto wyposażyć go w system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. W takim rozwiązaniu możemy liczyć na zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach oraz zdecydowanie mniejsze koszty ogrzewania domu. Jak właściwie przygotować się do takiej inwestycji oraz jak kształtują się roczne koszty ogrzewania domu z rekuperatorem – garść wartościowych porad znajdziesz w poniższym wpisie.


Wady wentylacji naturalnej

Budynki energooszczędne wyróżniają się bardzo dobrą izolacją, zastosowaniem wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz szczelną stolarką okienną i drzwiową – w takich budynkach wentylacja naturalna może pracować nieskutecznie. W tradycyjnym budownictwie wymiana powietrza w pomieszczeniach wywołana jest czynnikami naturalnymi – wiatrem i różnicą temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz. Intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach jest przypadkowa i praktycznie niekontrolowana, przykładem są nadmierne przeciągi i wychładzanie pomieszczeń w okresie zimowym.

Budynki energooszczędne wyróżniają się bardzo dobrą izolacją, zastosowaniem wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz szczelną stolarką okienną i drzwiową – w takich budynkach wentylacja naturalna może pracować nieskutecznie. W tradycyjnym budownictwie wymiana powietrza w pomieszczeniach wywołana jest czynnikami naturalnymi – wiatrem i różnicą temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz. Intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach jest przypadkowa i praktycznie niekontrolowana, przykładem są nadmierne przeciągi i wychładzanie pomieszczeń w okresie zimowym.

Kiedy zdecydować się na wentylację mechaniczną?

Decyzja o wykonaniu wentylacji mechanicznej powinna zapaść na etapie projektowania domu, wtedy projektant branżowy zyskuje większą swobodę w wytyczaniu trasy przewodu nawiewnego, wywiewnego, czerpnego i wyrzutnego (te ostatnie podlegają ścisłym wymaganiom ze strony przepisów budowlanych). Gdy decyzja o wentylacji mechanicznej zapada po zakończeniu robót stanu surowego, problemem może być zbyt mała ilość miejsca na wykonanie instalacji oraz kolizje z innymi elementami budynku. Myśląc o tym odpowiednio wcześniej, możemy zaplanować ich ukrycie np. we wnęce ściennej, za sufitem podwieszanym lub pod wylewką podłogową (np. w przypadku rur polietylenowych).

Ponadto na etapie stan surowego możemy zrezygnować z obowiązku wykonania pionów wentylacyjnych w łazienkach, kuchniach czy w pomieszczeniach gospodarczych. Pamiętajmy, że projekt wentylacji to nie ogólny szkic tras kanałów – to projekt zawierający obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego, średnic kanałów z uwzględnieniem dopuszczalnej prędkości przepływającego powietrza oraz ekonomiczny dobór centrali wentylacyjnej z rekuperatorem.

Elementy wentylacji mechanicznej

Głównym elementem wentylacji mechanicznej jest centrala wentylacyjna, składa się ona z następujących elementów:

 • wymiennik ciepła – pozwala on na odzysk ciepła z powietrza wywiewanego i ogrzanie nim powietrza nawiewanego;
 • wentylatory – nawiewny oraz wywiewny, wymuszają one przepływ powietrza w całej instalacji;
 • filtry wstępne – filtrowanie powietrza chroni centrale wentylacyjne przed zanieczyszczeniem, przedłuża czas eksploatacji.
 • sterownik – umożliwia nadzór nad pracą centrali, zmienia intensywność wymiany powietrza, opcja programatora, integracja z siecią Wi-Fi.

To od wymiennika ciepła zależy, ile energii cieplnej odzyskami z powietrza wywiewanego. Ten parametr określamy sprawnością odzysku ciepła – im jest wyższy, tym lepiej, bo wygospodarujemy większe oszczędności na ogrzewaniu. Sprawność wymiennika ciepła jest ścisłe uzależniona od jego konstrukcji, obecnie na rynku dominują trzy rodzaje wymienników ciepła:

 • Przeciwprądowe – w ostatnich latach najpopularniejsze, to za sprawą wysokiej sprawności (rzędu 92 proc.), niewielkimi rozmiarami i umiarkowaną ceną. Tego typu wymienniki są podatne na szronienie w niskiej temperaturze oraz występują w nich duże opory przepływu.
 • Krzyżowe – dawniej dominujące ze względu na prosta konstrukcję niską cenę i małe opory przepływu. Ich główną wadą jest przeciętna sprawność odzysku ciepła (ok. 70 proc)
 • Obrotowe – łączą one wysoki stopień odzysku ciepła (do 90 proc.) z całkowitą odpornością na zamarzanie. Wadą tych wymienników jest pobór prądu silnika napędu rotora. Wymienniki obrotowe są rzadziej stosowane ze względu na wyższą cenę. Ta jednak systematycznie zbliża się do ceny wymienników przeciwprądowych.

Istotnym elementem wentylacji mechanicznej są również kanały, które posiadają przekrój okrągły lub prostokątny. To ich długość, średnice i układ decydują o tym, jakie najważniejsza parametry, tzn. wydajność i spręż, czyli zdolność do pokonania oporów przepływu musi mieć centrala. Nie dobierzemy odpowiedniej centrali wentylacyjnej, nie znając tych parametrów. Kanały do wentylacji standardowo wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Popularnym, ale mającym swoje ograniczenia są przewody wentylacyjne wykonane z polietylenu, tego typu przewody możemy np. przykryć w posadzce betonowej z racji ich niewielkiej średnicy – Ø75 mm.

Zdj. 1. Montaż rekuperacji w systemie NeoFlex™ w domu jednorodzinnym (wykonawca – Rekuperatory.pl)

Jeżeli wentylacja zostanie uwzględniona o gruntowy wymiennik ciepła – należy również uwzględnić opory przepływu powietrza całej instalacji czerpnej. Dlatego wentylację mechaniczną powinien zaprojektować dobry fachowiec, z kolei wykonawca powinien trzymać się przyjętych założeń. Niewielka z pozoru zmiana, np. przejścia przewodu na inną średnicę, zastosowanie innych kształtek lub przesunięcie ich trasy może obniżyć wydajność wentylacji lub zwiększyć prędkość przepływającego powietrza (głośna praca instalacji).

Koszty ogrzewania domu z rekuperacją

Przedmiotem analizy jest piętrowy budynek mieszkalny o powierzchni  280 m2. Jest to budynek piętrowy, podpiwniczony, zlokalizowany w Zakopanem (V strefa klimatyczna), budynek będzie zamieszkiwany przez czteroosobową rodziną. Dane klimatyczne sporządzone dla typowych lat meteorologicznych przyjęto zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych wyznaczono zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 – przy czym przegrody zaprojektowano w tak sposób, aby sprostać obowiązującym przepisom budowlanym – obliczenia sporządzono w programach Audytor OZC 6.6 PRO oraz w Audytor EKO 1.0. Izolacja budynku spełnia WT 2017 r.

 • Ściana zewnętrzna – współczynnik przenikania ciepła 0,22 W/m2K
 • Podłoga na gruncie w piwnicy – współczynnik przenikania ciepła 0,18 W/m2K
 • Stropy między-kondygnacyjne – współczynnik przenikania ciepła 0,55 W/m2K
 • Dach – współczynnik przenikania ciepła 0,18 W/m2K
Zdj. 2. Model 3D budynku mieszkalnego wykonany na potrzeby symulacji cieplnej (Audytor OZC, opracowanie własne)

W budynku rozpatrujemy system grzewczy z udziałem kotła na pellet. Przyjęto urządzenia klasy V, opalane pelletem certyfikowanym klasy En Plus A1. Projektowe obciążenie cieplne budynku wykazane w charakterystyce energetycznej, wymagane do zaspokojenia potrzeb grzewczych kształtuje się na poziomie 14 kW. Doliczono dodatkowy zapas mocy w wysokości 4 kW na potrzeby c.w.u., finalnie przyjęto źródło ciepła o mocy 20 kW. W analizie dodatkowo uwzględniono straty powstałe na skutek dystrybucji, transportu i oddawania ciepła do pomieszczeń przez ogrzewanie podłogowe. W poniżej analizie rozpatrujemy finalny koszt ogrzewania domu przy udziale wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej (centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła).

 • Cena pelletu EN Plus A1 – 900 zł/t zakupiony luzem, wartość opałowa 18 MJ/kg,
 • cena energii elektrycznej – 0,55 zł/kWh
 • Projektowa sprawność systemu odzysku ciepła w rekuperatorze – 85 proc.
 • Sezonowa sprawność systemu odzysku ciepła w sezonie grzewczym – 70 proc.
Zdj. 3 Zużycie paliw na cele c.o. (Audytor Eko, opracowanie własne)

Komentarz do zdjęcia: z przeprowadzonej analizy ekonomicznej uzyskaliśmy następujące informacje – roczne zużycie pelletu na potrzeby c.o. w wariancie z wentylacją grawitacyjną kształtuje się na poziomie 5,3 t. Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zużycie pelletu spada do 3,14 t. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu strat ciepła, występujących na drodze wentylacji. Ciepłe zużyte powietrze wewnętrze wywiewamy z pomieszczeń i przetłaczamy do centrali wentylacyjnej. Na skutek odzysku w rekuperatorze, energia cieplna nie ucieka na zewnątrz – wraca wraz z powietrzem nawiewanym do pomieszczeń. Urządzenia grzewcze, regulatory oraz automatyka sterująca w kotłowni zużyje nam 1627 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Na wskutek zastosowania centrali wentylacyjnej bilans zużytej energii elektrycznej zwiększa się do 2686 kWh, jest to spowodowane pracą wentylatorów w centrali.

Zdj. 4 Koszty zużycia paliw na cele c.o. (Audytor Eko, opracowanie własne)

Komentarz do zdjęcia: na podstawie zaprezentowanych założeń możemy stwierdzić, ze koszty ogrzewania domu pelletem, przy udziale wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wyniosą ok. 2 700 zł/rok. Rzeczywiste koszty ogrzewania, po doliczeniu kosztów energii elektrycznej wyniosą ok. 3 900 zł/rok. W przypadku rezygnacji z centrali wentylacyjnej, rzeczywiste koszty ogrzewania domu w standardowym wariancie wyniosą ok. 5 300 zł/rok. Zatem zastosowanie wentylacji mechanicznej w powyższym przypadku powoli obniżyć koszty ogrzewania o 27 proc.

Koszty ogrzewania domu z rekuperacją – wnioski

W domach jednorodzinnych nie mamy obowiązku wykonywania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jednak trudno sobie wyobrazić naprawdę energooszczędnym dom, z pominięciem takiego rozwiązania. W nowych budynkach wentylacyjne straty ciepła to połowa wszystkich strat ciepła. Straty ciepła to koszty, które przekładają się na większe zużycie paliwa. Patrząc do kątem inwestycyjnym, centrala o wydajności maksymalnej do 400 m3/h kosztuje 6-8 tys. Za kompletną instalację, np. do domu o pow. 200 m2 przyjdzie nam zapłacić 16-25 tys. zł. Mamy tu jednak perspektywę stopniowego zwrotu kosztów. Jak długo to potrwa, zależy oczywiście od ceny nośnika ciepła.

Wentylacja mechaniczna ma jeszcze jedną specjalną cechę poza energooszczędnością – do budynku przez cały czas nawiewamy świeże i czyste powietrze z zewnątrz, bez potrzeby otwierania okien. Kolejną ważną zaletą jest kontrolowanie i regulowanie intensywności napływu i wypływu powietrza, niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz (temperatury, wiatru). Dla alergików i astmatyków duże znaczenie ma możliwość filtrowania wpływającego powietrza np. z pyłków roślin, kurzu a nawet bakterii.


Powyższy artykuł powstał przy współpracy z firmą Rekuperatory.pl – wykonawcą energooszczędnych systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budownictwie mieszkalnym.

Zdjęcia: fotolia.pl, rekuperatory.pl

Napisz komentarz
43
 1. Wychodzi na to że inwestycja w tym przypadku zwróci się po około 10 latach.

  Jednak jest tutaj istotny jeszcze kilka czynników, tj: robocizna i koszta zaprojektowania tejże rekuperacji oraz koszty eksploatacyjne. Wliczając w to wyjdzie o wiele większy okres zwrotu.

  Bardzo rzadko w polsce ktoś decyduje się na rekuperacje.

  1. Rzadko? Z tego co się orientuje to coraz więcej inwestorów jest za rekuperacja. A w tym roku weszły przepisy ze od roku 2020 każdy nowo budowany dom musi posiadać rekuperacja. Wiec będzie to standardem. Komfort i standard życia przedewszystkim. Nawet jeśli inwestycja zwróci się po 10latach to pamiętaj ze nie budujesz domu na 10 lat tylko na kilka dziesiąt… ja planuje budowę domu właśnie za trzy lata i nie wyobrażam sobie domu bez rekuperacji. Oczywiście jest to inwidualna sprawa ale budujesz dom dla siebie żeby ci się w nim dobrze mieszkało i myślisz o komforcie i standardzie. A rekuperacja na pewno te wartości podnosi wysoko.

 2. A po ilu zwróci się wentylacja grawitacyjna w domu? Nigdy.
  Trzeba brać pod uwagę nie tylko oszczędności, ale i komfort życia oraz filtrację powietrza. Rekuperacja to inwestycja w zdrowie i komfort.

  1. 1. Wentylacja grawitacyjna jest tańsza w budowie.
   2. Wentylacja grawitacyjna nie potrzebuje prądu który ciągle drożeje.
   3. W okresie wiosenno-letnio-jesiennym (poza sezonem grzewczym) wystarczy mieć uchylone okna.
   4. Wentylacja grawitacyjna jest bezawaryjna bo jest prosta w budowie.
   5. Filtry powietrza można też zamontować w wentylacji grawitacyjnej na nawiewnikach.

   1. Mimo, że wentylacja grawitacyjna wydaje się bezkosztowa to straty energii przynoszą koszty, które przewyższają koszty rekuperacji

 3. Posiadam dom z rekuperacją, wcześniej mieszkałem w domu bez takiego rozwiązania i widzę różnicę w kosztach. Fakt, nie jest to tanie ale mimo to uważam, że warto było.

 4. To bardzo ciekawe i rozsądne rozwiązanie. Mimo że nie jest to mały wydatek, warto z tego skorzystać, żeby cieszyć się komfortem oraz zdrowiem. Pozdrawiam.

 5. Myślę, że nie jest to obiektywny przykład. Nie rozumiem, w jakim celu przyjąłeś do obliczeń tak skrajną sytuację, jak dom położony w V strefie klimatycznej, o powierzchni 280m. Cała V strefa klimatyczna w Polsce pokrywa się praktycznie cała z powiatem tatrzańskim (471,6 km2), stanowiącym 0,15% powierzchni kraju.
  Ciężko mi zweryfikować też, ile domów obecnie buduje się o powierzchni 280m, podejrzewam, że niewielki procent.

  Znacznie bardziej obiektywne i sensowne było by, gdybyś policzył to dla kilkaset razy większej strefy III i gdzieś tak 2x mniejszego domu bo mniej więcej tyle w 2014 wynosiła średnia powierzchnia domu oddanego do użytkowania (może dotrzesz do nowszych danych, podejrzewam że teraz będzie jeszcze mniej).

  Gorąco namawiam do ponownego przeliczenia w oparciu o bardziej adekwatne dane.

 6. Dlaczego w ogóle to piszę – liczyłem opłacalność rekuperacji dla domu energooszczędnego 100m z poddaszem użytkowym. Przy powietrznej pompie ciepła, w III strefie rekuperacja z odzyskiem ciepła dawała ok 200zł rocznie oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przez pompę ciepła. Jednocześnie sama pobierała energii za około 300zł. Do tego doliczyć trzeba filtry(wymiana raz na kwartał, koszt filtra spokojnie 150zł) i usługę czyszczenia którą też raz na rok trzeba przeprowadzić. Trzeba też wziąć na siebie ryzyko awarii jak się skończy gwarancja.

  Kosztów założenia rekuperacji nie liczę, bo kominy wentylacyjne przecież też trochę kosztują. Choć podejrzewam, że nadal mniej niż rekuperacja bo to koszt postawienia metra bieżącego komina to około 300zł.

 7. Odliczymy od kosztów rekuperacji koszt przewodów kominowych, dodatkowe koszty na obróbki dekarskie, miejsce, które zabierają kominy to również koszt in plus. 1 m2 to zysk 3000. Rekuperacja nie jest droższym rozwiazaniem, tylko tańszym już na etapie budowy. Polscy inżynierowie nie potrafią tego jednak wyliczyć, gdyz szkoły wyższe, w których zdobywają wykształcenie nie mieszczą się w rankingach.
  Ja zainstalowałem panele fotowoltaiczne o mocy 7,8 KWH położyłam ogrzewanie podłogowe na podczerwień,
  Otrzymałem dofinansowanie z WFOŚ. Zamontowałe Aristona za 3000 zł do podgrzewania wody. Miesiecznie płacę 300 zotych spłacając kredyt. To jest mój koszt energii elektrycznej, ogrzewania i cwu przez 8 lat.
  Jak słysze pelet ogarnia mnie pusty śmiech. Sąsiad buduje dom na pelet i przeznaczył na to pomiesczenie 20 m2 x 3000 to daje 60.000 i jescze nie kupił żadnego pieca i nie zaczał instalować grzejników. O koszcie kominów i obróbek nie wspomnę. Patrzy na moje instalacje i pyta kiedy mi się to zwróci. Ja wydałem 15.000 rekuperacja, 10,000 folia grzewcza na podłogę 3000 Ariston Razem 28.000 Mam 100 m na parterze i 60 na poddaszu. Po spłaceniu kredytu za panele mój koszt bedzie 0. Polscy architekci projektują domy, które za 3 lata nie będą odpowiadały normom. Ja powinienem produkować więcej prądu niż zużyję. Instalacje zaprojektowałem na czuja, gdyz nikt nie potrafił przedstawić mi wiarygodnego bilansu. Instalacja ruszyła. Nie mogę się doprosić od Enei umowy prosumenckiej. Programiści wykształceni na polskich uczelniach nie potrafią opracować programu, który umożliwia wprowadzenia nowych danych do systemu. Ciągle piszą na stary adres, mimo, że licznik zamontowali przed nowym domem. To jest horror.

  1. Masz bardzo fajnie przemyślane rozwiązanie. Myślę też, że przykład sąsiada jest dość skrajny. Ja w swoim domku 7×9 plus garaż mam jeden komin wentylacyjny stanowiący cześć ściany działowej i 4m kotłowni(w garażu) na pompę ciepła, pralkę i zbiornik CWU który i Ty gdzieś musisz trzymać. No i warto mieć na uwadze, że rekuperacja przecież nie określa czym mamy grzać w domu.

  2. Dzień dobry, planuje budowę domu i położenie folii grzewczych Red Snake, nie mam pojęcia jakie jest odczucie ciepła, czy to się w ogóle sprawdza, czy lepsze podłogowe a może sufitowe? nikt ze znajomych jeszcze nie ma, nie wiem na co się zdecydować-folie czy pompa ciepła, czy mógłbyś mi podpowiedzieć ty Wojtku albo ktoś inny?

 8. A jaki jest koszt paneli? Masz równiez solary? Zainwestowałem w dodatkową wężownicę do zbiornika CWU wlasnie z myślą o przyszłym grzaniu wody słońcem, teraz nie jest mnie stać by od razu to kupić.

  1. Koszt paneli po ulgach z WFOS wyniósł 30.000,to 7,8 KWh połowa na połaci wschodniej i połowa na połaci zachodniej.. Nie liczę tego jako kosztu budowy domu, gdyz nie wydałem na to ani złotówki. Całość pokrył Fundusz. Teraz spłacam ok 300 zł miesiecznie przez 8 lat. Inni sasiedzi, którzy mają pompy ciepła na powietrze i głębinowe płacą co miesiąc wiecej za prąd i obsługę urządzń. Nie pdam teraz dokładnych danych, gdyż pracuję na południu Niemiec. Wyjechałem w sierpniu. Zona nadzorowała wszystkie formalności. Gdy byłem na Wszystkich świetych w domu przyjechał z Enei człowiek i spisał licznik. Wyliczylismy, ze gdybym miał pokryć w październiku róznicę między porądem wyprodukowanym a pobranym musiałbym dopłacić 30 zł. Rozliczenie mamy roczne, więc latem to nadrobię. Sam mogę to monitorować, ale firma jeszcze nie dokończyła konfigurowania systemu. Wzięli forsę i mają mnie gdzieś. Żona nie ma juz siły. Chcemy oddać dom do końca roku. Zimą będę w domu i opiszę dikładniej co zrobiłem.
   Wszyszy pukali się w głowę, gdy mówiłem o moich planach. Teraz nikt sie do mnie nie odzywa, gdyż żona ustawia temperatuę w domu przed wyjazdem z pracy, przy pomocy telefonu.
   Innym inżynierowie i architekci wyliczyli, że najlepiej mieć kominek z płaszczem wodnym, rekuperację i pompę ciepła. Jeden z moich sąsiadów dał się wrobić, kilka lat temy w odwierty i zapłacił za cały system 100.000. Ma rekupreracje i dwa kominy. Teraz żeby było taniej zainwestoweał w drewutnię. Chodzi dumny, że znowu zaosczędzi i od rana pali w kominku.
   Warto wystapić o ośrodki do WFOŚ mają pieniędzy duzo i ludzie nie chce ich brać. Ja nie mogę tego zrozumieć.
   Za oczyszczalnie biologiczną zapłacili 15.000 a ja spłacam kredyt po 130 zł. Nie zapłaciłem nic. Ci, którzy nie chcą być Europejczykami zapłacili za szamba i teraz płacą dwa razy w miesiącu po 160 zł za wywóz nieczystości i uważają, że zrobili dobry interes.
   Gdy zaczynałem budowę architekci mówili mi, że system, który zrobiłem jest ekonomicznie nieuzasadniony. Wnioskowali tak dlatego, że Polacy są bardzą mądrzy i gdyby to było opłacalne, to wszyscy mieliby panele słoneczne. Cieszę się, ze oparłem swoje rozumowwanie na wartościach europejskich.

    1. Również jestem ciekawy jaki będzie bilans. Zastanawiam się, czy nie podgrzewać powietrza, które wychodzi z rekuperatora. Na razie mam rozprowadzone rury. Urządzenie zainstaluję w przyszłym roku. W styczniu lub w lutym zrobię próbę szczelności i termowizję. Po wykonaniu stanu surowego zamkniętego miałem wynik 2. Wykonałem dużo prac uszczelniających. Mam zamiar zejść do 1,5.

 9. Cichu liczę też że za parę lat panele słoneczne potanieją. Teraz nie zamawiałem nawet nikogo do wyceny założenia.

 10. Pracuję już jakiś czas w branży. Moim zdaniem, rekuperacja to znacznie tańsza opcja – unikamy wielu kosztów związanych z instalacją. Posiadam również, jak Wojciech fotowoltaiczne panele 7,8 KWH, ogrzewanie podłogi na podczerwień. W przypadku rekuperacji nie ma się nad czym zastanawiać.

  1. „W przypadku rekuperacji nie ma się nad czym zastanawiać”.
   Rekuperacja nie przynosi spodziewanych zysków, jeśli nie zapwenimy odpowiedniej szczelności całego budynku.
   Długo trwało zanim zrozumiałem, że rekupercja nie ogrzewa mieszkania. To jest wentylacja. Jeśli mamy kominek, nieszczelne okna, źle uszczelniny dach, ciepło będzie uchodzić z budynku i rekuperacja nie spełni pokładanych w niej nadziei. Wszystkie wyliczenia mają sens, jeśli rekuperator to jedyne urządzenie, które pozwala na wymianę powietrza z otoczeniem. Ogranicza straty ciepła przy tej wymiane,
   Ja starałem się uszczelnić wszysto jak najlepiej. Próbę szczelności i zdjęcia na podczerwien zrobię w styczniu i będę wiedział, czy sie udało:-)
   Bilansuje się produkcja ze zużyciem prądu? Ja nie mogę sprawdzać odczytów, gdyz nie mam jeszcze umowy. Tą, którą mi Enea przysłała, odesłałem, wykreślając pułapki, które na mnie zastawili. Mija miesiąc i nic.
   Panowie od fotowltaiki do Świąt mają skonfigurować sytem tak, żebym mógł sprawdzać dane komórką. Łudzimy się, że mają na myśli najbliże:-)

 11. Rekuperator, a więc system wentylacji mechanicznej sprawdzi się tylko i jedynie w budynkach wznoszonych w technologii energooszczędnej i pasywnej. Warto jeszcze zaznaczyć, że decydując się na takie urządzenie warto wybierać znanych i renomowanych producentów bo tylko wtedy cały system sprawdzi się jak należy.

 12. W wyliczeniach jest błąd w okolicy: „Zdj. 4 Koszty zużycia paliw na cele c.o. (Audytor Eko, opracowanie własne)”

  Błąd dotyczy: „koszty ogrzewania domu pelletem, przy udziale wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wyniosą 2 653 zł/rok. Rzeczywiste koszty ogrzewania, po doliczeniu kosztów energii elektrycznej wyniosą 3 360 zł/rok. ”

  Ze screenów wynika: 2653,61 PLN + 1266,11 PLN = 3919.72 PLN, a nie jak Pan twierdzi 3360 PLN.

 13. ja w swoim domu mam wentylacje z rekuperatorem, kupiłam go oraz inne potrzebne części w dudi-mex. Gdybym miała kolejny raz w to zainwestować, zrobiłabym to bez zastanowienia!

 14. Specjalnością firmy Ventus z Opola jest projektowanie i montaż wentylacji. Dokonują również pomiarów wentylacji i rekuperacji. Warto podjąć z nimi współpracę.

 15. przy inwestycji za np 25 tys pln i oszczędności rocznej na poziomie 1400 pln twierdzi pan ze się opłaca – kolego inżynierze … okres zwrotu to 17,8 lat do tego trzeba założyć dodatkowe koszty wymiany filtrów 2 x roku, serwisu, przeglądu gwarancyjnego. Złóżmy jeszcze wartość pieniądza w czasie poprzez np a) oprocentowanie tych 25k pln np na 2,5%/pa oraz dyskonto przyszłych oszczędności to nawet zakładając że nic nam się nie zepsuje przez tych 20 lat to jak za te 20 lat wyjdziesz na zero to będzie jakiś cud.

  obiektywna analiza opłacalności pt „Wentylacja z rekuperacją – czy się opłaca?” już w pierwszym zdaniu stawiająca tezę „Planując budowę domu energooszczędnego, warto wyposażyć go w system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.”

  oraz zakończona dopiskiem „Powyższy artykuł powstał przy współpracy z firmą Rekuperatory.pl – wykonawcą energooszczędnych systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budownictwie mieszkalnym.”

  Mega profesjonalizm – aż szkoda czytać …

 16. 20-30 tys włożone w wentylacje mechaniczna nie zwróci się nigdy. Oszczędności na ogrzewaniu względem WG nie są tak duże z uwagi na to, że podczas mrozów użytkownicy WG mają okna szczelnie zamknięte i tylko na chwile otwierają okno żeby przewietrzyć np sypialnie.
  Poza tym utrzymanie wentylacji mechanicznej również kosztuje, energia elektryczna 0.05 kW * 8760 h = 438 kWh od 2020 roku ceny energii pójdzie w górę licząc po 80 gr za kWh daje sumę 350 zł /rok do tego doliczyć należy wymianę filtrów i serwis. Trwałość rekuperatora można oszacować na 10-15 lat.

  1. Nowoczesny dobrze ocieplony dom niejako wymusza stosowanie wentylacji mechanicznej. Czy wolisz robic nawiewniki w trojszybowych oknach? Nawet szkoda dyskutowac. Skoro uznajesz 350 zl/rok jako jakis instotny koszt to na Twoim miejscu przemyslalbym sens budowy domu i zmienil prace:)

 17. Klimatyzacja tez sie nie zwaraca, a podnosi komfort zycia niesamowicie. Idac dalej toaleta tez sie zwraca a podnosi jakosc zycia, bo nie musimy biegac na zewnatrz do wychodka:D Jeszcze 150lat temu byl to standard niczym wentylacja grawitacyjna. Trudno dyskutowac z powyszym, podobnie trudno negowac gwarancje czystego i swiezego powietrza w domu 24h 7 dni w tygodniu. To jest wartosc dodana, za ktora sie placi. Jak kogos na nia nie stac to trudno.

   1. Jasne, cytujcie;) Wentylacja mechaniczna z rekuperacja powinna byc absolutnym standardem przy budowie nowego domu. Sam uzytkuje od dwoch lat i juz paru osobom wybilem z glowy pomysly domu z kratkami wentylacyjnymi czy innymi nawiewnikami w oknach trzyszybowych (to dopiero chory pomysl!). Nawet dewelopera udalo sie przekonac i buduje juz z reku w stadadzie:) Jak kogos nie stac to na poczatek chocby same kanaly i najprostsze wentylatory o niskim wydatku, a po jakims czasie mozna dokupic przadny rekuperator z bypassem, rownowazeniem strumieni, sterownikiem w domu, itd. Pozdrawiam!

 18. Pustak wentylacyjny W4 kosztuje 20 PLN/szt koszt wybudowania 7 metrowego komina to ok 700 PLN, nawet licząc obróbki, kratki itd mamy max 2000 PLN.
  Jak to się ma do rekuperacji za 25 000 PLN?
  Przy rekuperacji oszczędności w ogrzewaniu domu 130 m2 to 300-400 PLN rocznie a sam rekuperator rocznie zużyje energii za 300 PLN do tego należy doliczyć jeszcze filtry i przeglądy czyli nie oszczędzamy nic!!! A koszt inwestycyjny jest o 23 tysiące wyższy i nie zwraca się to nigdy!

  1. Witaj Maćku, w jaki sposób zamierzasz wymieniać powietrze w szczelnym budynku na świeże, filtrowane i bez zanieczyszczeń PM10 czy 2,5? Otwierać okna, regulując każdy z osobna nawiewnik okienny? Zbyt słaba wentylacja, to zbyt duże stężenie CO2 oraz zbyt wysoka wilgotność w okresie grzewczym. Dobrze jest szukać oszczędności, ale nie kosztem zdrowia i komfortu, dom z reguły buduje się na całe życie, pozdrawiam!

  2. Ciekawe byłyby wyliczenia, kiedy zwróci się inwestycja w wybudowanie kominów do wentylacji grawitacyjnej. I ile oszczędności będzie na jej użytkowaniu. Nie będzie. Tak samo, jak nie będzie działać, czyli dom z wentylacją grawitacyjną to dom bez żadnej wentylacji. Tylko okazjonalnie, jak otworzy się okna.

  3. Jakbym slyszal wypowiedz budowlanca z lat 90-tych, moze jeszcze ogrzewanie weglem w nowym domu? Jeszcze tak z ciekawosci, jak kupuje Pan samochod to tez bez nawiewu mechanicznego, tylko opuszcza Pan szyby?

 19. Witam. Jak się ma rekuperacja do domu z kominkiem standardowym z rozprowadzeniem ciepłego powietrza po pomieszczeniach i wyciągiem nad kuchnią? Chcę mieć i normalny kominek w domu i normalny wyciąg a nie pochłaniacz. Proszę o opinię.

  1. Prosta sprawa. Kominek z zamknieta komora spalania z doprowadzeniem swiezego powietrza z zewnatrz kanalem pod posadzka i niezalezna instacja DGP. Wyciag w kuchni z klapa zwrotna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *