Badanie termowizyjne. Czym jest, kiedy je potrzebujemy?

Dzięki badaniu kamerą termowizyjną możemy w kilka godzin ocenić stan izolacji termicznej naszego domu, sprawdzić szczelność stolarki okiennej i drzwiowej, zlokalizować mostki termiczne i wady w konstrukcji budynku. Uzyskane wyniki dostarczą wiele informacji inwestorom, którzy przygotowują się do termomodernizacji, budowy nowego domu bądź zakupu istniejącego. Co warto wiedzieć o badaniu termowizyjnym, kiedy je wykonać oraz jak interpretować uzyskane termogramy – garść praktycznych informacji prezentuję poniżej.

Dlaczego badanie termowizyjne?

We wszystkich budynkach ciepło ucieka na zewnątrz, stąd na etapie projektowania domu dąży się do uzyskania odpowiedniej ochrony cieplnej budynku, m.in. poprzez wybór materiałów termoizolacyjnych o niskim współczynniku przenikania ciepła. Zdarza się, że na skutek błędów wykonawczych izolacja nie będzie tak skuteczna jak myślimy. To wina mostków termicznych w newralgicznych miejscach budynków, powodują one zwiększona ucieczkę ciepła z budynku. Aby je zlokalizować, warto zainwestować w badanie termowizyjne, które jak na dłoni pokaże miejsca, w których ciepło ucieka na zewnątrz. Termowizja pozwala ustalić powody i miejsca strat ciepła w budynku – najczęściej są to błędy wykonawcze, niewłaściwy materiał termoizolacyjny itd.

Metodyka badania termowizyjnego

Termowizja jest badaniem nieinwazyjnym, bezpiecznym dla ludzi i badających obiektów. Badanie termowizyjne pod kątem strat ciepła najczęściej wykonujemy podczas sezonu grzewczego, między październikiem a marcem – kiedy ciepło przepływa przez ściany, a różnice temperatur w środku i na zewnątrz budynku są najwyższe. Najlepiej, gdy różnica temperatury między wnętrzem budynku a otoczeniem nie przekracza 15°C. W trakcie badań pogoda powinna być bezwietrzna, nie dopuszcza się wykonywanie badania w trakcie opadów. Nasłonecznienie przegród może prowadzić do błędnej interpretacji termogramu, dlatego badanie termowizyjne najlepiej wykonywać podczas zachmurzenia. Kryteriów, które trzeba spełnić jest dużo. Z reguły takie badania przeprowadza się poranku, przed wschodem słońca a nawet w nocy.

Dla kogo badanie termowizyjne?

Badania termowizyjne są bardzo pomocne dla tych, którzy czują, że izolacja cieplna ścian w ich pomieszczeniach mieszkalnych jest niewystarczająca. Zanim przystąpimy do termomodernizacji domu, warto zlecić wykonanie takiego badania – poznamy miejsca, które wymagają szczególnej uwagi podczas docieplania budynku. Takie badanie swoim zasięgiem powinno obejmować cała bryłę budynku, od fundamentów aż po dach. Po zakończonej termomodernizacji warto wykonać drugie badanie termowizyjne, sprawdzimy czy mostki faktycznie zostały wyeliminowane. Badanie termowizyjne warto wykonać także dla nowego domu, ocenimy poprawność wykonanej izolacji. Kamera termowizyjna wykryje wszelkie ubytki w izolacji wokół okien, niedokładane dopasowanie płyt styropianowych na ścianach bądź zbyt głębokie osadzenie kołków. Gdy kupujemy dom z rynku wtórnego – z badania termowizyjnego dowiemy się, czy obiekt posiada wady konstrukcyjne. Sprawdzimy, czy zawilgocony kąt w pokoju nie został ostatnio zamalowany, w celu zamaskowania odnawiającej się kondensacji pary wodnej w narożniku. Mając takie dane, inwestor może wstępnie oszacować koszty generalnego remontu.

Miejsca występowania mostków termicznych

Mostki występują w następujących miejscach przegród:

  • połączenia ościeżnica-ościeże występujące w otworach pionowych okiennych i drzwiowych,
  • połączenia ościeżnica-dach występujące przy oknach dachowych,
  • płyty balkonowe, daszki, gzymsy, gdzie dochodzi do przerwania ciągłości izolacji,
  • połączenia ścian zewnętrznych z dachem, np. ściana szczytowa – dach, ścianki kolankowe,
  • połączenia ścian zewnętrznych ze stropodachem, np. ścianki attykowe,
  • połączenia stropów nad nieogrzewanymi piwnicami ze ścianami zewnętrznymi,
  • miejsca łączenia ścian zewnętrznych ze ścianami fundamentowymi,
  • podciągi, stropy nadwieszone i tarasy.

Jak porównywać zdjęcia termowizyjne?

Barwne plamy na termogramach pokazują rozkład temperatury. Jeden kolor odpowiada punktom o tej samej temperatury. Dzięki skali izotermicznej możemy się dowiedzieć, które fragmenty są ciepłe a które zimne. Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia z badania termowizyjnego, wykonanego dla domu drewnianego, piętrowego, architektura budynku nawiązuje do stylu zakopiańskiego. Kondygnacja parteru docieplona od wewnątrz w latach 90-tych, część okien w budynku wymienione na dwuszybowe.

Zdj. 1. Fragment elewacji zewnętrznej – kondygnacja parteru

[Komentarz do zdj. 1] Termogram pokazuje duże straty cieplne spowodowane brakiem izolacji cieplnej na kondygnacji piętra. Ściany wzniesione z płazów świerkowych w konstrukcji wieńcowej wykazują bardzo słabą ochronę cieplną. Szczyt więźby dachowej po prawej stronie to kolejny newralgiczny punkt budynku o bardzo niskiej izolacyjności termicznej – wykonany tylko z pionowych desek na kształt trójkąta rozwartego.

Zdj. 2. Fragment elewacji zewnętrznej – kondygnacja parteru

[Komentarz do zdj. 2] Kondygnacja piwnicy murowania z kamienia, na zaprawie cementowo-wapiennej. Na kondygnacji piętra docieplona ściana fasadowa budynku. Termogram ukazuje charakterystyczny linowy mostek termiczny wzdłuż wieńca betonowego stropu.

Zdj. 3. Fragment elewacji zewnętrznej – kondygnacja parteru

{Komentarz do zdj. 3] Połączenia przegród budowlanych w narożach są szczególnie podanie na występowanie konstrukcyjnych mostków cieplnych – co wdziać na powyższym przykładzie. Niedostateczne ocieplenie naroża będzie prowadzić do wykraplania się wilgoci z powietrza atmosferycznego. Pogarsza komfort cieplny i zwiększają się koszty ogrzewania.

Zdj. 4. Fragment elewacji zewnętrznej – kondygnacja piętra

{Komentarz do zdj. 4] Okna mają duży wpływ na wielkość strat ciepła w budynku – oszklenie ma wyższy współczynnik przewodzenia ciepła niż przeciętna ściana. Z kolei wady montażowe związane z obsadzeniem okien powodują postanie na jego obwodzie mostków termicznych. Na powyższym zdjęciu widzimy mostek termiczny na styku ściany zewnętrznej z ramą przeszklonych drzwi balkonowych.

Komu zlecić termowizję?

Na rynku znajdziemy wiele firm oferujących badanie termowizyjne – wykonawców najlepiej szukać na wyższych uczelniach technicznych, w organizacjach poszanowania energii czy wśród firm wykonujących audyty energetyczne. Większość firm reklamuje się w internecie, jednak zanim wybierzemy tą właściwą, warto poprosić o fragment przykładowego raportu termowizyjnego. W takim raporcie powinny się znaleźć dokładne dane, metody badania, opis warunków pogodowych oraz termogramy ze szczegółowym opisem zjawiska cieplnego. Dobrze, jeżeli będą też dołączone zdjęcia robione aparatem fotograficznym – ułatwią one identyfikację analizowanej części domu. Raport powinien również zawierać wnioski i zalecenia co do likwidacji mostka termicznego.

Zdjęcie główne: fotolia.pl,

Termogramy: zbiory własne.

Napisz komentarz
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *