Izolacja ścian zewnętrznych. System ETICS

Ograniczenie strat ciepła przez ściany zewnętrzne polega na zwiększeniu grubości warstwy izolacji i zastosowaniu materiałów o najlepszych właściwościach izolacyjnych. Odpowiednia izolacja ścian zewnętrznych oprócz zmniejszenia strat ciepła, powoduje także podwyższenie temperatury na wewnętrznej powierzchni ściany – co pozytywnie wpływa na komfort cieplny oraz ogranicza ryzyko skraplania się pary wodnej i rozwoju pleśni.

Jak osiągnąć standard energooszczędny?

Stopień izolacyjności cieplnej ścian charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła U, im mniejszy ten współczynnik, tym mniejsza ucieczka ciepła przez ścianę. Ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych wznoszonych obecnie powinny charakteryzować się, zgodnie z Warunkami Technicznymi, wartością współczynnika U wynoszącą maksymalnie 0,30 W/(m2·K) dla obliczeniowej temperatury wewnętrznej większej od 16°C. W domach energooszczędnych NF40 i NF15 współczynnik U powinien wynosić od 0,08 do 0,20 W/(m2·K).

Najczęściej stosowane grubości materiałów termoizolacyjnych wynoszą od 10 do 15 cm. Osiągnięcie standardu energooszczędnego wymaga zastosowania materiałów o grubości przekraczającej 30 cm. Do wykonania ocieplenia o takiej grubości należy zastosować ETICS.

External Thermal Insulation Composite System (ETICS) to bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych. Polega on na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni ściany izolacji termicznej, a następnie wykonaniu warstwy zbrojącej i nałożeniu tynku cienkowarstwowego. Bardzo ważne jest, by prace te zostały wykonane starannie i przy użyciu wysokiej jakości materiałów.

Izolacja ścian zewnętrznych metodą ETICS polega na przymocowaniu do ściany systemu 3-warstwowego, który tworzą:

  • materiał termoizolacyjny (okładziny z formatowanych płyt ze styropianu, wełny mineralnej – szklanej lub skalnej – bądź innych materiałów o wymaganej grubości),
  • warstwa wzmacniająca system (elastyczna siatka – włókno szklane, względnie tworzywo sztuczne),
  • warstwa zewnętrzna (cienkowarstwowa wyprawa tynkarska + farba elewacyjna).

system_etics_ceresit_visage

Rys. 1. Izolacja ściany zewnętrznej z wykorzystaniem metody ETICS

Przy ocieplaniu nowych budynków korzystanie z technologii ETICS nie zawsze wymaga stosowania łączników mechanicznych. Dotyczy do w szczególności niewysokich budynków, które nie są narażone na oddziaływanie silnego wiatru. W jakich dokładnie przypadkach można zrezygnować z łączników mechanicznych, określa instrukcja ITP nr 334/2002 której nie chciałbym tutaj zbytnio rozpisywać.

Jednocześnie wymagane grubości materiałów izolacyjnych i łączniki mechaniczne o odpowiedniej długości można bez problemu nabyć na polskim rynku. Są one oferowane przez większość producentów materiałów izolacyjnych lub firmy dostarczające systemy dociepleń. Długość łączników mechanicznych nie zawsze musi odpowiadać grubości materiału. Krótsze łączniki są mocowane we wcześniej wyfrezowanych otworach, a następnie zakrywane za pomocą zatyczek, wykonanych z materiału izolacyjnego.

Stosowane płyty z materiałów izolacyjnych o znacznej grubości, np. 30 cm, nie są z reguły frezowane, istnieje więc ryzyko powstania szczelin między płytami, które pogorszą efektywność izolacji. Szczeliny mniejsze niż 2 mm powinny być wypełniane klinowymi wycinkami z zastosowanego materiału izolacyjnego lub pianką PUR.

Konstrukcja przegród zewnętrznych w budynku energooszczędnym jest podporządkowana konieczności maksymalnego ograniczenia strat ciepła. Ściany zewnętrzne podłogi, stropu i dachy muszą być zaizolowane tak, aby wartość współczynnika przenikania ciepła nie przekraczała od 0,20 do 0,08 W/(m2·K). Warunek ten wymusza zastosowanie warstwy izolacyjnej o grubości od 15 do nawet 50 cm.

Montaż przy użyciu kotew

Oprócz technologii docieplania domów grubymi warstwami izolacji można zastosować ocieplenie metodą, która nie wymaga klejów, zapraw czy innych materiałów zawierających wodę. Warstwy izolacji są mocowane jedynie mechanicznie przy użyciu kotew. Układa się je na ścianach domu, pomiędzy listwami rusztu konstrukcyjnego, do którego mocowana jest następnie warstwa elewacyjna. Ruszt konstrukcyjny może być wykonany z drewnianych belek dwuteowych w celu ograniczenia mostków cieplnych i podwyższenia jakości izolacji.

Jaki materiał do izolacji ścian zewnętrznych?

Podsumowanie

  • System ETICS jest jedną z najbardziej popularnych metod docieplania istniejących oraz nowo budowanych budynków.
  • Oczyszczone i zagruntowane ściany okleja się wówczas materiałem ociepleniowym (najczęściej wełną lub styropianem), wykonuje na nim warstwę zbrojoną z zaprawy, wewnątrz której zatapia się siatkę zbrojącą z włókna szklanego, i układa tynk cienkowarstwowy.
  • Zaletą metody ETICS jest znaczne ograniczenie/wyeliminowanie mostków termicznych (pod warunkiem poprawnego zaprojektowania i wykonania systemu), oraz ochrona konstrukcji przed szkodliwymi i agresywnymi czynnikami zewnętrznymi i związana z tym dłuższa jej żywotność.
  • Podczas ocieplania starych ścian trzeba też wziąć pod uwagę ich stan techniczny. Muszą być nośne, aby utrzymały ciężar ocieplenia i warstw elewacyjnych.

Zdjęcie: fotolia.pl

Rysunek: regiodom.pl

Napisz komentarz
1
  1. Myślę że termoizolacja przy pomocy systemu ETICS jest najlepszym rozwiązaniem. Trzeba tylko uważać przy wyborze materiału do izolacji i sprawdzać producentów na stronie GUNB, ostatnio dużo się mówi nieuczciwości producentów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *