Jak obniżyć hałas pompy ciepła? Wybrane wytyczne i droga sądowa

Rosnące ceny energii elektrycznej, paliw stałych i gazu ziemnego powodują, że coraz więcej inwestorów decyduje się na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Oprócz paneli fotowoltaicznych, dużym zainteresowaniem cieszą się powietrzne pompy ciepła. Dynamiczny rozwój tego sektora może być szczególnie uciążliwy na terenach o gęstej zabudowie, ponieważ hałas pracującego wentylatora może się rozchodzić na dużą odległość.

Jakich błędów unikać przy wyborze i instalacji pompy ciepła?

Pompy ciepła w przeciągu ostatnich kilku lat zrewolucjonizowały rynek grzewczy. Są bezobsługowe, zautomatyzowane i ekonomiczne w eksploatacji, dzięki czemu przyczyniają się do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków. Należy mieć na uwadze, że wspomniane korzyści mogą przynieść wyłącznie te pompy ciepła, które są odpowiednio zaprojektowane i wykonane.

Magazyny energii elektrycznej – rodzaje, perspektywy rozwoju

W ubiegłym roku padł kolejny rekord pod względem zamontowanych systemów fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Wszystko wskazuje na to, że dynamika wzrostu zacznie słabnąć w najbliższych miesiącach. Spowodowało to wejście w życie nowej ustawy o OZE, która nakłada na prosumentach obowiązek sprzedaży nadwyżek energii po cenach hurtowych.

Co to jest współczynnik COP i SCOP pompy ciepła?

Coraz więcej inwestorów decyduje się na ogrzewanie domu pompami ciepła. Z jednej strony to zasługa zaostrzających się przepisów prawnych – od 1 stycznia obwiązują nowe Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z drugiej, coraz więcej firm instalacyjnych oferuje usługi montażu pomp ciepła.

Nowe warunki techniczne WT 2021 – co architekt powinien wiedzieć?

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe zapisy wprowadziły niemałe zamieszanie w projektach budowlanych, ponieważ podnoszą wymagania stawiane nowoprojektowanym budynkom. Dotyczą one zwiększenia izolacji cieplnej ścian i przegród oraz wprowadzają wymóg wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Naturalne czynniki chłodnicze – rodzaje i perspektywy rozwoju

Obecnie stosowane czynniki chłodnicze w pompach ciepła wykazują szkodliwy wpływ na środowisko To sprawia, że coraz większą popularnością cieszą się czynniki naturalne. Są to substancje posiadające podobne właściwości co tradycyjne chłodziwa, ale mające znikomy wpływ na efekt cieplarniany. Najpopularniejsze z nich to czynnik R744 znany jako dwutlenek węgla, R717 czyli amoniak oraz R290 – propan.

Dlaczego powinniśmy budować szczelne budynki?

Jednym z głównych wyznaczników współczesnego budownictwa jest jego energooszczędność. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że od 1 stycznia 2021 roku będą obowiązać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe wymagania będą kłaść duży nacisk na rozwiązania, sprzyjające oszczędzaniu energii. Do takich należą m.