Projektowanie w BIM – jak działa, czy warto?

Projektowanie instalacji to długofalowy proces, który przy większych inwestycjach angażuje od kilku do kilkunastu osób. W przypadku dużych obiektów sprawna komunikacja międzybranżowa ma kluczowe znaczenie dla powodzenia takich inwestycji. Dlatego coraz częściej mówi się o zintegrowanym projektowaniu budynku przy pomocy oprogramowania BIM. Dlatego w poniższym wpisie podpowiadam, jak wygląda koncepcja projektowania instalacji z użyciem BIM – oraz czym się różni od klasycznego modelu projektowania?

Minusy klasycznego projektowego

W klasycznym systemie projektowania, architekt uzgadnia z inwestorem koncepcję budynku, wielkość i rodzaje pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu. Na tym etapie padają również wstępne założenia co do lokalizacji kotłowni, grzejników czy szachtów instalacyjnych. Projektanci branżowi, którzy w następnej kolejności otrzymują projekt architektury, spotykają się ze sztywnymi zobowiązaniami – które mogą być powodem konfliktów. Wynikają one z nieprzewidzianego zapotrzebowania na przestrzeń ze strony branżystów (sanitarnych, grzewczo-wentylacyjnych, elektrycznych).

Włączeni w ostatniej fazie projektanci instalacji stwierdzają często, że geometria, wysokość czy układ pomieszczeń uniemożliwia prawidłowe dobranie i zlokalizowanie urządzeń. Zdarza się też, że wymiary i usytuowanie szachtów uniemożliwia poprane prowadzenie pionów. Takie kwestie prowadzą później do zmian w początkowych założeniach architektonicznych, co wydłuża proces projektowania.

Przykładowe kolizje projektowe

Brak komunikacji między branżami może być przyczyną następujących błędów projektowych:

  • ograniczona przestrzeń sufitowa na prowadzenie kanałów wentylacyjnych,
  • nieprawidłowe usytuowanie przyborów sanitarnych,
  • praca na nieaktualnych podkładach architektonicznych,
  • brak miejsca na wykonanie zbiornika zapasu wody dla instalacji ppoż.
  • mała wysokość pomieszczeń w których przewidziano ogrzewanie podłogowe itd.

i wiele innych 🙂

Rys. 1. Koncepcja wentylacji mechanicznej w ujęciu BIM (Autodesk Revit 2015)

Model budynku w BIM

Proces koordynacji międzybranżowej usprawnia technologia BIM (z ang. Building Information Modeling) – to koncepcja, która zakłada wykonanie parametrycznego modelu budynku. Nie jest to jednak zwyczajny model geometryczny, wykonany w formie wizualizacji dla inwestora. W modelu BIM każdy element posiada szereg przypisanych parametrów, które wchodzą miedzy sobą w relacje. Jeśli zmienimy wysokość ścian, przylegające do nich stropy przesuną się zgodnie ze zmianą wysokości. Przesunięcia ścian z kolei spowodują przesunięcie dowiązanych do nich okien i drzwi, przeliczenie na nowo powierzchni pomieszczeń oraz wiele innych operacji, które wykonywane są automatycznie.

W technologii BIM możemy modelować wszystko, zarówno przegrody budynku jak i elementy instalacyjne elementy – urządzenia, armaturę czy. zawory. Każdy z wirtualnych elementów jest cyfrowym prototypem fizycznych elementów budynku. Na przykład taki element jak okno – zawiera nie tylko wymiary, ale również materiał z jakiego został wykonany, współczynnik przenikania ciepła, przepuszczalność energii słonecznej itD.

BIM – zalety współpracy międzybranżowej

Stworzenie parametrycznego modelu obiektu pozwala włączyć na wczesnym etapie projektantów branżowych do procesu zagospodarowywania przestrzeni. Na podstawie szacunkowych obliczeń możliwe jest określenie ilości przewodów, lokalizacji tras oraz gabarytów urządzeń instalacyjnych. Co ważne, wszyscy specjaliści biorący udział w projektowaniu budynku pracują jednocześnie na jednym modelu cyfrowym, zmiany wprowadzane są równolegle – pojawiają się jednocześnie u wszystkich osób pracujących nad modelem.

Efekty dyskusji prowadzone są w czasie rzeczywistym, eliminuje to konieczność porównania ze sobą kilku rysunków branżowych. Wszystkie dane BIM są przechowywane w jednym centralnym wirtualnym modelu budynku – wyklucza to pojawienie się niespójności dokumentacji, a co za tym idzie ogranicza ilość błędów.

Zdjęcia: shutterstock.com,

Napisz komentarz
4
  1. Jest możliwość tworzenia w Sketchup modeli osobno potem załączyć do jednego pliku tak aby zmiana w danym pliku modelu była uwzględniona w głównym pliku gdzie wszystkie elementy zostały złożone.

    Wie ktoś może?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *