Ogrzewanie domu. Czym najbardziej się opłaca?

Ogrzewanie domu wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej stanowi aż 70 proc. rocznych kosztów utrzymania domu. Koszty ogrzewania zależą od wielu czynników, po pierwsze od jego standardu izolacyjności cieplnej, a następnie od rodzaju paliwa i sprawności systemu grzewczego. Wybór źródła ogrzewania to jedna z najważniejszych decyzji jaką musi podjąć inwestor – od zastosowanego rozwiązania grzewczego zależeć będzie większa część stałych wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.

Kryterium wyboru źródła ogrzewania

Od wielu lat ceny paliw do ogrzewania domu nieustannie rosną, stąd głównym kryterium wyboru źródła ogrzewania jest cena nośnika energii, a więc szacowane koszty ogrzewania naszego domu. Czasami zastosowanie nawet najtańszego paliwa nie jest możliwe ze względu na jego niedostępność czy przeciwwskazania do wykonania instalacji na danej nieruchomości (np. gruntowa pompa ciepła). Kolejnym z kryteriów wyboru jest komfort obsługi zasilanego nim urządzenia grzewczego – niektóre wystarczy włączyć i można zapomnieć o ich dalszej kontroli, inne będą wymagały regularnego, ręcznego uzupełniania paliwa, tez z kolei wymagają dodatkowego miejsca do ich przechowywania. Pamiętajmy że coraz większe znaczenie nabiera wpływ danego nośnika energii na środowisko – te najbardziej ekologiczne przekładają się na wyższą cenę urządzenia grzewczego.

Węgiel kamienny

Mimo promocji ekologicznych źródeł energii i dążenia władz do ograniczenia tzw. niskiej emisji, zdecydowanie najpopularniejsze jest ogrzewanie domów jednorodzinnych kotłami na węgiel kamienny. Występuje on w wielu odmianach różniących się zawartością siarki i popiołu, a także wielkością cząstek. W najprostszych kotłach spalany jest węgiel typu „orzech”, czyli węgiel o wielkości ziaren 25-80 mm. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo niskiej cenie, jednak to ich jedyna zaleta. Wadą jest konieczność regularnego uzupełniania paliwa i usuwania popiołu, chciałbym zaznaczyć – że jest to najbardziej eksploatowane w Polsce nieodnawiane źródło energii, oraz źródło emisji ogromnych ilości COdo atmosfery – biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, w niedalekiej przyszłości za ogrzewanie domu węglem będziemy musieli płacić znacznie więcej.

W przypadku kotłów z automatycznymi podajnikami paliwa przeznaczony jest węgiel typu groszek (tzw. ekogroszek), o wielkości ziaren od 5 do 25 mm i nieco niższej zawartości siarki i popiołu. W specjalnych kotłach możemy też spalać miał węglowy, tańszy od innych sortymentów węgla, jednak o małej kaloryczności. Wracając do kosztów ogrzewania – w pierwszej kolejności zależą one od jakości węgla, czyli od wartości opałowej, która w przypadku węgla kamiennego waha się od 17 do 32 MJ/kg – a więc z tej samej ilości węgla bardzo dobrej jakości można uzyskać nawet dwa razy więcej ciepła niż z węgla gorszego. W drugiej kolejności koszty zależą od rodzaju i sprawności instalacji grzewczej  Nowoczesne automatyczne kotły węglowe mogą osiągać sprawność spalania 70-90 proc. co w przypadku domu o powierzchni 160 m2 roczne koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u wynoszą niewiele ponad 3500 zł.

Zalety:

 • niska cena opału,
 • niska cena instalacji do spalania,
 • w przypadku ekogroszku niska emisja szkodliwych gazów.

Olej opałowy

Olejowe kotły c.o. w przeciwieństwie do pieców węglowych lub opalanych drewnem są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe, a więc wygodne w eksploatacji jak kotły gazowe czy elektryczne. Olej opałowy dostarczany cysternami wymaga magazynowania w specjalnym zbiorniku umieszczonym w wydzielonym pomieszczeniu (np. w tradycyjnej kotłowni, w piwnicy lub na parterze budynku). Olejowe systemy grzewcze nie cieszą się dużą popularnością, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania charakteryzują się wysokimi kosztami budowy instalacji,

Ceny kotłów olejowych są mocno zróżnicowane – zależą od wydajności energetycznej i wykorzystanej technologii. Ze względu na powstające zanieczyszczenia olejowe kotły c.o. wymagają częstszych niż gazowe przeglądów, czyszczenia i regulacji. Najbardziej efektywne – i jednak również najdroższe, są kotły kondensacyjne, które mogą kosztować nawet 25 000 zł – ich sprawność wynosi nawet 106 proc. Roczny orientacyjny koszt ogrzewania domu o powierzchni 160 m² przy cenie detalicznej oleju 3,74 zł brutto/litr wynosi 7700-8700 zł.

Zalety:

 • bezobsługowość pieca,
 • olej opałowy to paliwo powszechnie dostępne, szeroka sieć dystrybutorów szybko i sprawnie realizujący zamówienia,
 • ekologiczne paliwo, kotły olejowe są przyjazne środowisku,
 • wysoka temperatura zapłonu (min. 55°C) minimalizuje niebezpieczeństwo nagłego wybuchu spowodowanego przypadkowym zapłonem.

Drewno

Ogrzewanie drewnem opałowym jest bardziej oszczędne w porównaniu do ogrzewania olejowego lub gazowego, podczas spalania emituje do środowiska o wiele mniej uciążliwych związków niż węgiel kamienny. Wartość opałowa drewna jest mniejsza niż węgla, stąd do ogrzewania domu potrzeba kilka m3 drewna na jeden sezon grzewczy. Drewno opałowe nie może być świeże, zalecane jest spalanie drewna o wilgotności 12-20 proc. (wartość energetyczna drewna spada wraz ze wzrostem jego wilgotności) oraz po okresie suszenia od 1,5 do 2 lat. Maksymalną wydajność i długą żywotność kotła zapewni spalanie drewna suszone przynajmniej 2 lata.

Porównywalną z węglem wartość opałową mają pelety i brykiety, czyli sprasowane trociny i zrębki (pochodzące z odpadów) sprzedawane w postaci granulatu. Powodów, dla których to właśnie paliwo zdobywa uznanie coraz szerszego grona odbiorców jest wiele, jeden z nich to obniżenie kosztów ogrzewania, paliwo jest wykonane z czystych trocin drzewnych – nie brudzi, ma przyjemny wygląd i zapach, dodatkowo musimy wygospodarować miejsce do jego składowania. Obecnie cena peletu jest porównywalna z ceną węgla, ale dzięki wysokiej sprawności kotłów na pelet, urządzenia te są blisko dwukrotnie wydajniejsze. Do ogrzania domu jednorodzinnego o powierzchni około 160 m² potrzeba 4-5 ton peletu rocznie.

Zdj. 1. Pellet to tzw. biomasa, czyli odnawialne źródło energii które się nie wyczerpie

Zalety:

 • drewno jest surowcem odnawialnym, a więc ekologicznym,
 • czystość,
 • wygoda składowania peletu, brykietu etc,
 • kotły bezobsługowe – z automatycznym podajnikiem paliwa.

Gaz ziemny

Ogrzewanie gazem ziemnym wypada niezbyt opłacalnie na tle węgla czy drewna, natomiast na tle paliw płynnych takich jak olej opałowy czy gazu płynnego (propanu lub propanu-butanu) gaz ziemny jest paliwem znacznie tańszym. Gaz ziemny dostarczany jest do odbiorców rurociągami, dlatego zanim dopłynie on do naszego domu, należy się upewnić czy w okolicy istnieje sieć gazowa, do której będziemy mogli się podłączyć. Na koszty związane z dostarczaniem gazu ziemnego do domu składa się jednorazowy koszt przyłączenia budynku do sieci gazowej (budowa przyłącza gazowego to koszt od kilku do kilkunastu tys. zł.) oraz późniejsze comiesięczne rachunki (zużycie według wskazań licznika).

Do większości odbiorców w kraju dostarczany jest gaz wysokometanowy, dla którego grupy taryfowe określane są symbolem „W”. Odbiorcy wykorzystujący gaz do gotowania, podgrzewania wody lub ogrzewania domu z reguły zakwalifikowani są do grup taryfowych od 1 do 3, co oznacza, że nie zużywają więcej niż 8000 m³ gazu ziemnego rocznie (na przykład w taryfie W1 do 300 m3/rok, w W4 – powyżej 8000 m3/rok). Koszt ogrzewania domu gazem ziemnym i przygotowania c.w.u. o powierzchni około 160 m² wynosi od 4 500 do 5 600 zł rocznie.

Zalety:

 • wygodny i korzystny finansowo,
 • kotły gazowe są obecnie estetyczne i wyposażone w funkcjonalne, nowoczesne sterowanie,
 • bezobsługowość działania systemu grzewczego, jedyny obowiązek użytkownika to regulowanie rachunków za gaz.

Gaz płynny

Decydując się na ogrzewanie gazowe, musimy ustalić czy działka, na której znajduje się budynek jest odpowiednia do tego, aby zainstalować na niej zbiornik na gaz płynny. Do ogrzewania większości domów jednorodzinnych o zapotrzebowaniu na ciepło do 30 kW wystarczający jest zbiornik o pojemności 2700 l oraz przyłącze, którym gaz ze zbiornika będzie dostarczany do domu – koszt to kilka tysięcy złotych. Jeśli instalacja będzie zasilana czystym propanem, można zastosować zarówno zbiornik nadziemny, jak i podziemny. W przypadku zastosowania mieszaniny propan/butan można stosować tylko zbiornik podziemny (tj. przykryty co najmniej półmetrową warstwą gruntu). Koszty ogrzewania gazem płynnym są mniej więcej dwa razy wyższe niż gazem ziemnym, przy średniej cenie 3,10 zł/litr roczne koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u mogą przekroczyć 9 000 zł.

8ab7db051a4f9917a19e8a1a900578be

Zdj. 2. Zbiornik na gaz płynny zlokalizowany w bezpiecznym miejscu na działce

Zalety:

 • korzystne rozwiązanie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej,
 • wysoka sprawność kondensacyjnych kotłów gazowych,
 • czystość (nie ma popiołu i pyłu węglowego).

Pompa ciepła

Urządzenia grzewcze jakim są pompy ciepła potrafią wygenerować znaczną ilość ciepła przy obniżonych kosztach, których sprawność potrafi sięgać 300-400 proc. Do ich dodatkowych zalet należy możliwość czerpania i przetwarzania ciepła z powietrza, wód powierzchniowych i gruntu, a także to, że są przyjazne dla środowiska naturalnego. Prawdą jest że zakup pompy ciepła związany jest jednak z wysokimi kosztami. Inwestycja zapewniająca niskie koszty eksploatacji szybko się jednak zwraca, a dodatkowo przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Pompy ciepła najlepiej sprawdzają się w budynku energooszczędnym, charakteryzującym się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię. W przypadku naszego budynku o powierzchni 160 m2 koszt ogrzewania i przygotowania c.w.u wynosi od 2 000 do 3 700 zł.

Zalety:

 • bezobsługowość, brak konieczności nabywania opału,
 • urządzenie ekologiczne, brak oddziaływania na środowisko,
 • montaż możliwe w każdym miejscu,
 • najbezpieczniejszy sposób ogrzewania obiekt.

Koszt wytworzenia 1 kWh ciepła

Rys. 1. Koszt wytworzenia 1 kWh ciepła

Koszty ogrzewania domu

Rys. 2. Koszt ogrzewania domu 160 m2 i przygotowania c.w.u.

Ogrzewanie domu – główne założenia

 • Przeciętnie ocieplony dom jednorodzinny zbudowany w latach 90-tych, o powierzchni 160 m2, z zapotrzebowaniem na energię wynoszącym 130 kWh/m2 rocznie.
 • Średnioroczne ceny paliw obejmują rok 2014,
 • Ekogroszek – 900 zł brutto/tonę, miał – 500 zł brutto/tonę.
 • Drewno opałowe – cena zależy od rodzaju drewna i jego jakości, do porównania przyjęto cenę drewna: 200 zł brutto/m.p., peletu: 900 zł brutto/tonę.
 • Olej opałowy – śr. cena 3,74 zł brutto/litr.
 • Gaz ziemny – śr. cena 2,50 zł brutto/m³.
 • Gaz płynny – śr. cena 3,10 zł brutto/litr.
 • Powietrzna pompa ciepła – taryfa G11, cena 0,50 zł/kWh, zużycie energii c.o. i c.w.u – 7500 kWh rocznie.
 • Gruntowa pompa ciepła – taryfa G12, cena noc/dzień – 0,36 zł/0,58 zł (w proporcji 60/40 proc.), zużycie energii c.o. i c.w.u – 4900 kWh rocznie.

Gruntowa pompa ciepła – najważniejsze informacje dla inwestora

Podsumowanie

 • Na rynku znajdziemy paliwa stałe, płynne i gazowe służące do ogrzewania wody w systemie c.o. i przygotowania c.w.u.
 • Najniższe koszty eksploatacji uzyskuje system z pompą ciepła gruntową.
 • Olej opałowy oraz gaz płynny stanowią paliwa, dla których ceny podlegają znacznym wahaniom.
 • Wahania cen, niski komfort użytkowania i zanieczyszczenie środowiska naturalnego wpływają na coraz mniejszą popularność węgla.
 • Przyjazną środowisku alternatywą przy braku dostępu do gazu ziemnego są kotły opalane różnymi formami drewna.
 • Urządzenia które zużywają najwięcej paliwa, w celu obniżenia kosztów eksploatacji – mogą współpracować z dodatkową instalacją OZE (powietrzna pompa ciepła, kolektor słoneczny itp.)

Zdjęcia: fotolia.pl, regiodom.pl, gaspol.pl

rysunki: opracowanie własne

Napisz komentarz
378
 1. Witaj Damianie
  Wszystko to pięknie wyliczone, ale to stara energia.
  A co w nowym świecie, przecież nie będziemy Matce Ziemi ciągle wiercić dziury. Tyle się mówi o nowej energii, o nieograniczonych możliwościach jej wykorzystania, projektach wg Tesli itp. Nie znam się na tym, ale mam dom jednorodzinny i piec do wymiany i zastanawiam się co zrobić. Jak można ogrzać dom energią która się nigdy nie wyczerpie i która nie pochodzi ze spalania. Czy ktoś to już potrafi ?
  Pozdrawiam serdecznie
  Teresa

  1. Do wszystkich którym nie odpowiadają obliczenia z artykułu a grzeją ekogroszkiem mówię – obliczenia są na dane ze stacji meteorologicznych za ileś tam lat do tyłu a wy mówicie o czasach gdzie zimy wcale nie ma… tak samo powiedzą użytkownicy gazu, że mniej płacą za ogrzewanie niż to wyliczono w artykule… poczekajcie jak przyjdą porządne mrozy a winter is coming 🙂 to nie nadążycie szuflować do tych waszych piecyków. Acha i jeszcze jedno wasz piec po 15 latach idzie do wymiany i tle akurat wynosi różnica pomiędzy rocznym kosztem ogrzewania gazem a węglem w skali 15 lat 🙂
   Inżynier ciepłownik z 10 letnim stażem projektowo wykonawczym.

   1. odp do jarzębek:
    po pierwsze nie słyszałem ażeby piecyk gazowy wytrzymał 15 lat… bo teraz to po wymuszonej 5-letniej gwarancji jest game over…
    natomiast 15-letnie piece na ala groszek nic się nie różnią – może farbą…
    wyliczenia na 2017rok:
    (mam piec na ekogroszek)
    koszt ekogroszku 1300zł
    koszt zwykłego groszku 900zł -no to paliłem tym bo po co przepłacać ale:
    wyrzuciłem podajnik i fakt 2 razy dziennie teraz muszę zejść ale pale orzechem (taki 2-3-krotnie grubszy od groszku) bo koszt 800zl – czyli niby nie duża oszczędność ale…
    no właśnie ale: groszku (ekogroszku) schodziło 6-7 ton a orzecha 4-5 ton !!!
    a tzn. w przeliczeniu na złotówki:
    paląc ekogroszkiem to ok. 8500zł…
    a paląc orzechem średnio ok. 3600zł !!
    zważywszy iż dom ma 250metrów i jest dwurodzinny (2x125metrów) to na rodzinę wypada ok. 1800zł 🙂
    ale
    ale to nie koniec bo:
    dodam że w domu mam prawie jak w blokach bo ok. 22-23 stopni (w blokach 25stopni-mieszkałem…)
    a
    paląc np. gazem (nie np. a konkretnie) wydawaliśmy już dawniej ok. 5000zł, znajomi teraz wydają ok. 6000-7000zł a mają do 18-20 stopni…………
    i co pan powie panie inżynierze pewnie z bloku…??!!??
    pan se napisał co napisał……. a ja konkretnie wyliczyłem !!!!
    to przykład z moich ostatnich 6 lat: 2 lata na gazie, rok ekogroszek, rok groszek i 2 orzech – a piec używany 11-letni czeski za 500zł – co było wymieniane: termostat i na tą zimę dałem nowe sznury za 20zł (sąsiad obok ma podobny piec ale już pełnoletni i nic nie wymienił….!??!)
    i co teraz… i co dalej…
    panie inżynierze (ja również):
    chętnie wymienię na np. ten gazowy co pan poleca (poświęce te 200stówy na serwis raz w roku), ale proszę mi zrobić koszta do obecnych… i ja będę zadowolony i środowisko !!
    i ps. środowiska:
    niektórzy mówią wymieńcie stare piece na najnowsze ekologiczne na ekologiczny ekogroszek…. zero prawdy (w porównaniu jak ja pale), jest podobnie a nawet gorzej bo oni palą na małej temperaturze a wtedy dużo dziadostwa się nie wypala i leci z kominem – ja na 60-65stopniach jestem bardziej eko bo wypalam porządnie – mało popiołu kto wie ten wie – ale ogólnie i tak truje i tak i póki mamy takie państwo to osobiście nie zmienię podejścia – zresztą państwo utrzymuje górników więc chce ażeby tak było – czyli ażebyśmy się truli……………………………………………………………………………!

    1. cyt.: „zresztą państwo utrzymuje górników więc chce ażeby tak było – czyli ażebyśmy się truli……………………………………………………………………………!”

     nie do końca tak jest, Polski węgiel to nasze narodowe bogactwo, dzięki temu mamy energię elektryczną z naszego węgla a nie z importowanego, i wielu z nas ma pracę (nie popieram przywilejów górniczych, jak i nauczycielskich i innych nie wymienionych), mało tego, nasz węgiel w porównaniu do Rosyjskiego czy Czeskiego jest o wiele lepszej jakości, kto raz kupił importowany węgiel więcej tego nie zrobi, przynajmniej ja takie przypadki znam i sam też się sparzyłem, szybko wróciłem do Polskiego węgla i o importowanym nawet nie chcę słyszeć! Teraz jeśli chodzi o trucie się, wiadomo że gaz bardziej ekologiczny, ale drogi i w domu zimno, odpowiednie palenie węglem dobrej jakości, czyli Polskim 🙂 w odpowiedni sposób, czyli od góry, jest w miarę ekologiczne, nawet nie trzeba ekogroszku i drogiego pieca podajnikowego, jedynie częściej schodzić do kotłowni, gdyby wszyscy palili w odpowiedni sposób, nie było by takiego problemu ze smogiem i truciem, a gdybyśmy mieli tańszy gaz, wybór pieca gazowego byłby oczywisty.

     1. Dokładnie, niestety ceny gazu są wysokie, ale za ten stan można jedynie podziękować rządzącym. Dziękuje i życze cieplutkiej zimki 2019 🙂

   2. My mamy kocioł uniwersalny, wcześniej ogrzewalismy tylko węglem . Drożej nas to wychodziło, teraz mamy kocioł retortowy Smart Fire właśnie, palimy roznym opałem. Charakteryzuje się on niskim spalaniem , ma dobry sterownik Negros. Chwalę sobie

  2. Ja palę ekogroszkiem. Kocioł z serii również Eko, a dokładniej Metal Fach Smart Eko kupiliśmy w firmie 499. Ta wydajna i ekonomiczna maszyna jest niemal w całości bezobsługowa. To doskonałe rozwiązanie dla tak zapracowanych ludzi, jak my z mężem.

  3. Każde ogrzewanie kosztuje. My akurat mamy w domu kocioł na pellet . Juz z tych niskoemisyjnych. Dobry pellet zamawiamy na składzie Sobianek. Dowoża do domu i to w całym kraju

 2. Witaj, piszesz o modernizacji c.o. – jeżeli dążysz do maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła, zainteresuj się zainstalowaniem powietrznej pompy ciepła pracującej w całym zakresie temperatur powietrza (do -25°C). Niektóre modele umożliwiają podgrzewanie wody (bez wspomagania) nawet do 65°C i te mogą zastępować dotychczas eksploatowane kotły bez konieczności radykalnej przebudowy instalacji c.o.
  Odnośnie dalszych pytań, moim zdaniem alternatywne źródła energii to nowatorskie koncepcje, raczej dążymy (i to skutecznie) w przeciwnym kierunku – do zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię, dlatego efektem takich działań są budynki pasywne (a nawet plus-energetyczne).

  1. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do poniższych danych 🙂

   Dom z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej ok.120m2 (dom z dachem dwuspadowym):
   – ściany z gazobetonu 24 + styropian grafitowy 20cm
   – izolacja poddasza ok.30cm
   – okna 3-szybowe Vetrex 90+
   – na posadzce zaprojektowany jest styropian 10cm (no właśnie teraz obawiam się, że za cienki)
   – w całym domu planujemy ogrzewanie posadzkowe (czy to dobry wybór?)

   Czy wybór gazu ziemnego będzie ekonomicznym rozwiązaniem, czy zdecydować się na coś innego?

   1. Witaj!
    gaz ziemny zawsze jest dobrym rozwiązaniem – bezobsługowa praca kotła, brak konieczności magazynowania opału, sama kotłownia nie musi być duża, kubatura co najmniej 8 m3. Plusem kotła gazowego kondensacyjnego jest możliwość obniżenia parametrów wody grzewczej – im niższa tym lepiej, np. 50/40°C. Jak najbardziej – proszę o wykonanie ogrzewania płaszczyznowego w całym budynku. Ogrzewanie podłogowe powinno zostać uzupełnione o prosty system sterowania – np. w oparciu o bezprzewodowe regulatory pokojowe, współpracujące z siłownikami na rozdzielaczu. Proponuję po dwa regulatory, jeden do łazienki (gdzie panuje wyższa temperatura), oraz jeden do otwartego pomieszczenia, sterujący ogrzewaniem na całej kondygnacji. Na posadzce proponuję zostawić 10 cm styropianu, dodatkowa grubość na całej płaszczyźnie budynku nie przełoży się w tak dużym stopniu na koszty ogrzewania. Proponuje inne rozwianie, wykonanie ciągłej izolacji ścian zewnętrznych – do ław fundamentowych, o ile takie rozwiązanie zostało pominięte. Pozdrawiam!

    1. Proszę o informację, jaki może być szacunkowy, roczny koszt ogrzewania domu gazem ziemnym.
     Parametry domu, jak pisałam wcześniej.

    2. Ogrzewanie podłogowe to najgorszy wybór , szczególnie jeżeli kładziemy drewno na podłogach , dodam jeszcze o pyleniu , masakra , najlepsza opcja , najtańsza w utrzymaniu to ogrzewanie nadmuchowe. Znane w USA od 100 lat w Polsce jako nowowśc.

     1. Witam , i tu się Pan myli ogrzewanie powietrzne było stosowane już bardzo dawno temu np. w Zamku Krzyżackim w Malborku nowość to wprowadzenie nadmuchu. Pozdrawiam.

   2. A ja ekogroszkiem mam nowy kocioł kondensacyjny gazowy i nowy na ekogroszek bo gazu jeszcze mi nie podpieli tio musiałem kupic a teraz mam porównanie koszt ekogroszkiem 40000 kg kosz gazem 17000 zł z licznikiem to nie p.ool za sie nie opłaca

    1. Nie opowiadaj człowieku głupot. Ogrzewanie podłogowe to najlepszy sposób ogrzewania domu. Na podłogę możemy kłaść bez problemu drewno. W swoim domu mam 100% ogrzewania podłogowego i na połowie mam deskę dębową dwuwarstwową. Nie ma najmniejszego z nią problemu. Przy takim typie ogrzewania nie ma żadnego ”pylenia” i najmniej się unosi kurz (nie zachodzi konwekcja). Największe bzdury o ogrzewaniu podłogowym piszą osoby które nigdy takiego nie użytkowały bądź mają spartaczoną instalację. Komfort i ekonomia podłogówki jest nie do osiągnięcia dla innego typu ogrzewania. W moim przypadku płacę za ogrzewanie za cały sezon z ciepłą wodą 700-800zł. Mam pompę ciepła gruntową i dom 150 m2 użytkowej powierzchni.

     Jednym z gorszych rozwiązań jest ogrzewanie nadmuchowe, nie dość że następuję ciągły ruch powietrza unoszący kurz to jeszcze powoduje hałas.

     1. Posiadam piec na eco-groszek 18 kw. na dobę spala mi ok. 12.5 kg.
      W tym trzy ogrzewania podłogowe i trzy ogrzewanie ścienne.
      Nastaw pieca 8 sek. podajnik węgla,45 stopni nastaw pieca.przedmuch 90 minut.
      W tym jest woda i ogrzewanie,oraz bufor 470 l. pompa piec – zasobnik nastaw 8 wat,pompa zamontowana na powrocie nastaw na 8 wat. Powierzchnia użytkowa około 130 m. kw.
      Budynek – keramzyt ocieplenie 15 cm.

  2. Pompa powietrzna, o której Pan wspomina, jest piekielnie droga. Niewiele droższa jest pompa gruntowa z bezpośrednim odparowaniem o podobnych walorach użytkowych.
   Oczywiście jej zaletą jest brak konieczności prowadzenia robót ziemnych, co ma niebagatelne znaczenie w urządzonym ogrodzie. Wadą – koszt uzyskania wysokiej temperatury na wyjściu, zwłaszcza przy niskich temperaturach – COP leci na łeb.
   Biorąc pod uwagę sporadyczność występowania ekstremalnych mrozów na przeważającym obszarze Polski i ich krótkotrwałość, bardzej uzasadnione ekonomicznie będzie zastosowanie „zwykłej” pompy (kosztującej o 1/3 mniej), działającej do -20’C i w sporadycznych sytuacjach korzystanie ze zintegrowanego wspomagania. Przy doborze pompy powietrznej z założenia przyjmuje się, że w sezonie przez około 100-150 godzin będą występować temperatury, w których pompa może załączać back-up. W większości sytuacji takie mrozy są krótkotrwałe – max kilka godzin nad ranem – i bezwładność cieplna domu jest wystarczającym zabezpieczeniem.

   Różnicę w cenie można zainwestować z poprawę izolacji lub modernizację instalacji, żeby lepiej wykorzystać efektywność działnia pompy ciepła 😉

  1. Korzystam z eko groszku (28 000 KJ) i moje doświadczenia cenowe są inne niż podaje artykuł, proszę zwrócić uwagę na podaną sprawność kotła w artykule, która wynosi 70% i tu jest pies pogrzebany, kto się na tym nie zna ten kupuje piec gazowy. Ja posiadam kocioł o sprawności 88,5% i zużycie mam niższe – ostatniej zimy spaliłem węgla za kwotę ok. 2500 tys od września do maja + CWU. Dom porotherm 44cm +tynk, pow. =160 m2, temp. stała 23 stopnie. Ekonomia zależy od sprawności kotła

    1. jest wielu producentów kotłów o wysokiej sprawności, 88,5% to na dzień dzisiejszy już niska sprawność, jest wiele kotłów o sprawności 92% i wyższej

   1. Potwierdzam słowa C3. Dokładnie jak kolega wyżej napisał jest i u mnie. Nowy dom zbudowany z porotherm 25 + 15 cm warstwy ocieplenia, poddasze to 30cm wełny. Kocioł to czerwony D##ro 15 kW. W okresie od 30 września do 1 maja spalił 2,5t ekogroszku (28KJ), a w domu w lutym przy mrozach trzeba było wietrzyć.

   2. nie tylko, przede wszystkim od tego, jakie masz straty ciepła, czyli dobrze docieplony dom to i 50% oszczędności, potem sprawność kotła i temp w pomieszczeniach

  2. witam
   – ja podobnie jak kolega -tylko co do c.w.u latem mam zamontowany wspaniały zestaw Hewalex 2 TLPAC-PCWU 300 SK ze ze zbiornikiem 300 l który współpracuje z dwoma kolektorami płaskimi a w pochmurne dni ekonomicznie spisuje się pompa ciepła powietrze-woda która jest w tym zestawie a w upalne dni klima praktycznie bezpłatna /-produkt 'uboczny pracy tej pompy/ – podsumowując to c.w.u latem i klima*- gratis – a poza sezonem letnim to c.w.u tez gratis ponieważ piec i tak grzeje wężownicę c.o w tym zbiorniku , tak ze c.w.u przy okazji też gorące a woda tez’gratis bo ze studni głębinowej= polecam ten zestaw- EKONOMIA I KOMFORT Z PRZYJEMNOŚCIĄ ***

  3. Witam mam podobne odczucia, że po przeczytaniu tego artykułu jeśli chodzi o węgiel to są tu mocno zaniżone paramtry pieca noi cena za tone węgla mocno zawyżona.
   Mam dom o powierzchni użytkowej 138m2 + garaż 36m2. Dom pustak ceramiczny 30cm + 15cm styropianu. Dach 25cm wełny (15+10) i folia odblaskowa.
   Zakupiłem w tym roku ekogroszek Chwałowice 28Kj za 580zł latem luzem tutaj link mojego autoryzowanego sprzedawcy:
   http://wegiel.bielsko.pl/cennik/

   Grzeje pierwszy sezon mieszkając w 4 osoby temperatura w domu 23C-23.5C nawet za ciepło 🙂
   Spalanie węgla wychodzi mnie w zależności od temp na polu od 9-12kg na dobe.
   W grudniu który już był zimny spaliłem 316kg węgla.
   Średnia wychodzi około 10kg na dobe razem z ciepłą wodą CWU.
   W domu mam wygodnie, cieplutko dzieci ganiają prawie rozebrane 🙂
   Zużycie miesięczne wody 9m3 czyli sporo ale cóż jest żona, są dzieci więc wody idzie sporo 🙂

   Mam piecyk Ogniwo EKOPlus 16kW
   http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ogniwo-eko-plus/

   Piec bardzo ładnie spala węgiel nie ma dymu, żadnego kopcenia, nagrałem film zobaczcie sobie jak pracuje:
   https://www.youtube.com/watch?v=2c7_brucd9U

   Nidowiarków 🙂 zapraszam na monitoring mojego pieca,który jest wpięty do sieci
   https://esterownik.pl/device/7953
   Można zobaczyć jak piecyk pracuje, jakie temp, podawania, wykresy itd multum informacji 🙂

   Kalkulując ten sezon od października do końca grudnia spaliłem niecałe 800kg węgla.
   Przedemną jescze styczeń,luty,marze i połówka kwietnia.
   Biorąc pod uwage dotychczasowe spalanie, prognozując (wróżąc) spale niewiele więcej niż 1,8tony węgla na cały sezon z ciepłą wodą
   1,8 X 580zł = 1044zł CAŁY SEZON ZIMOWY!!
   Panie inżynierze może zamieści Pan poprawki w swoim artykule dotyczące węgla? Moim zdaniem są ostro zawyżone wręcz zakłamane.
   Bierze Pan najnowsze technologie pod uwage a nie robi Pan tego samego w przypadku węgla!
   Zachęcam do poprawki artukułu 🙂
   Pozdrawiam
   Marcin

   1. Nie wiem kiedy Pan inżynier widział gaz propan-butan po 3,10 za litr. Ja tankując auto nigdy nie płaciłem więcej niż 2,20, obecnie 1,80 więc dane do obliczeń wziete z sufitu. Jeśli do reszty też się tak przyłożył to ten artykuł nie ma żadnego sensu.
    Pozdrawiam Szymon

    1. Gaz z butli do ogrzewania domu ma inna cenę niż ten na stacji Pani magistrze. Do tego takie butle bierze się w 90% przypadków w dzierżawę itp itd. Więc w cenie litra tego gazu oprócz niego są wliczone dodatkowe koszty. Dlatego jest to jeden z najdroższych obecnie sposobów na grzanie c.o. i c.w.u.

     1. jesli gaz płynny to tylko własna butla, ponieważ można negocjować ceny, latem można kupić gaz za 1,1 zł/l, natomiast przy dzierżawie min 2,3zł/l a zimą to sąsiad miał cenę nawet 4,20 złbrutto/litr

    1. Sama instalacja zależy od własnych preferencji, ja w całym domu mam grzejniki a dodatkowo podłogówke na parterze w wiatrołapie,holu, kuchni i salonie. Mam jeszcze w dwóch łazienkach zrobioną podłogówke na powrocie z kaloryferów. Takie rozwiązanie jest fajne ponieważ w okresach przejściowych typu jesień czy końcówka zimy grzeje tylko kaloryferami, natomiast w sezonie zimowym grzeje na parterze podłogówką a na poddaszu idą sobie kaloryfery. Koszt instalacji uzależniony jest też od użytych materiałów, ja postawiłem na miedź przy kaloryferach, a na podłogówke dałem plastik, kaloryfery mam żeberkowe (aluminiowe).

     Sam piec ogniwo ma standardowo na wyposażeniu sterownik z ecoal.pl (elektroSystem), gwarantuje on bardzo dobre spalanie i automatyke na najwyższym poziomie.
     Koszt zakupu pieca Ogniwo EkoPlus 16KW(na wyposażeniu sterownik) to około 7000zł, natomiast instalacja CO (rury,kaloryfery,pompki,robocizna) jest naprawde bardzo indywidualna i zależy od własnych preferencji i użytych materiałów dlatego nie podaje ceny.

     Możesz do mnie pisać na maila himerosMAŁPAvp.pl
     Pozdrawiam 🙂

   2. witam,
    z czego budował Pan dom?
    Bede budowac przyszlym roku. Zastanawiam sie nad solbetem na klej na sciany+15cm styropian grafit.
    Dom z piwnica 120m+60 piwnica. Dom typu klocek

     1. moim zdaniem porotrerm, poroton, czy inne 25 wystarczy wązne jest ile na zewnątrz docieplenia?
      \

   3. Zgadzam się .Ja mam dom 180 mkw. i koszt ogrzewania węglem nie przekroczył mi jeszcze 1200 zł za sezon. Dom 24 cm bloczek kom + styropian grafitowy 15 cm
    , Dach 25 cm Ursa golf.

    1. Mam pytanie , koszt ogrzewania węglem czy ekogroszkiem bo na tych wszystkich forach piszą , ze idzie im 40-60 kg na dobę , a mam dom 250 m2 i jestem załamana , nie wiem co robić jaki piec kupić .

     1. Budynek nowy czy istniejący, mamy charakterystykę energetyczną budynku? To jest nasze źródło wiedzy o przyszłych kosztach ogrzewania, pozdrawiam!

   4. Witam. Użytkuje piec co ogniwo eko plus M od wrzesnia i zupelnie nie moge sobie z nim poradzic. Instalator ustawil wstepnie wszystkie parametry. Po jakims czasie znajomy zwrocil nam uwage ze mamy bardzo wysoka temperaturę spalin. Nawet do 300 stopni. Skontaktowalismy sie z poleconym nam specjalista. On pozmienial ustawienia ale niewiele sie zmienilo. Najgorsze jest to ze na dobę przy minimalnym grzaniu (temp w domu okolo 20stopni) spalamy około 25 kg groszku. Czy moze Pan nam polecic kogos kto u Pana go ustawial? Pozdrawiam i czekam na wiadomość 🙂

    1. Witam, ustawienie pieca zależy od szeregu parametrów samej instalacji CO, jestem dostępny pod tel. 507812757 prosze dzwonić na pewno coś poradzimy 🙂

   5. cyt.: „1,8 X 580zł = 1044zł CAŁY SEZON ZIMOWY!!”
    Panie Marcinie. Zazdroszczę panu takiego kosztu spalania, jeśli jest ono realne. (aż mi się nie chce wierzyć)
    Ja mam przewymiarowany stary piec o mocy 32kW, sprawności tylko 80%, przerobiony na podajnikowy, do tego duży dom o pow. użytkowej 290m2, niedocieplony, w 2/3 z pustaka żużlowego i 1/3 ytong. Koszt ogrzewania przy cenie 920 zł tony workowanego 28 – 29 KJ x 6 ton = 5520zł i to podczas słabej zimy, jak dopierniczy mrozem to koszt pójdzie odpowiednio w górę… Ale biorę się za oszczędności, modernizuję instalację CO, w przyszłym roku docieplam dom, później wymiana pieca, wedle moich obliczeń, powinienem obniżyć koszty ogrzewania co najmniej o połowę bo obecne mnie zabijają finansowo i psychicznie :-/

  4. Ciekawy jestem jaki masz roczny koszt ogrzewania domu wraz z wodą użytkową?? W tym roku udało mi się kupić gaz w tak dobrej cenie tzn 1,1 zł/litr gazu płynnego, że koszt roczny to 1900zł, nie wspomnę już o tym, że także gotowanie wchodzi w ten koszt także.

   1. Warunkiem oczywiście jest dobrze docieplony dom tzn 18cm na ścianie ok 12 cm w podłodze no i oczywiście 25 cm nad sufitem-najwazniejsze koniecznie jesli już termos to z rekuperatorem! Jesli masz poddasze użytkowe ( ja mam 100m2 domek, poddasze zostawiłem w spokoju tylko zadeskowane i z pokryciem dachowym, gdzie wieje sobie wiatr) i jeśli nie masz docieplonego dachu pianą natryskowo, to możesz zapomnieć o kosztach poniżej 5000zł. Mój poprzedni dom miał takie poddasze, sam pilnowałem dokłądności wykonania, a i tak widziałem i czułem jak ucieka tam ciepło dachem.

   2. Sezon licze dwie tony węgla, plus okres letni gdzie podgrzewam wode CWU to wychodzi około 90kg węgla na miesiąc. Cena za jaką kupiłem w tym roku węgiel to 580zł/t

    1. Witam.
     A ja z taki. Problemem grzewczym:)
     Mam dom 260 m i obecnie ogrzewam go kominkiem z płaszczem wodnym…ale niestety kominek nie ogarnia… Mam zamontowany dodatkowo piecyk elektryczny podłączony do centralnego no ale że względu na koszty rzadko z niego korzystam… Więc myślę nad rozwiązaniem problemu ogrzewania co ny w znam nie siedzieć i tak mam dwa pomysły.
     1. Zainwestować w fotowolkaike i grzać dom pradem
     2. Piec na pellet.
     Jednak jako że jestem laikiem nie wiem co bardziej się opłaca.
     Obecnie koszt ogrzewania to zakup drzewa z ładu i sezonowanie go ok. 3000 tys.- ale w domu chlodno.
     Jak kupię pięć na pellet to koszty to zakup pieca i co roku ok. 10.000 na pellet( tak wyczytałam przy moim metrażu). Jak zdecyduje się na fotowolkaike to koszt 60.000tys paneli.
     W co zainwestować i czym ogrzewać.
     Proszę o pomoc.

     1. Witaj Beato, fotowoltaika do celów grzewczych odpada – nie sprawdza się ona w okresie zimowym. Ogrzewanie takiej powierzchni kominkiem, w mojej ocenie jest rozwiązaniem nieekonomicznym i bardzo uciążliwym. Nie za bardzo zrozumiałem Pani wypowiedź, drugim źródłem ciepła jest piec elektryczny – który jest źródłem ciepła dla instalacjo wodnej (grzejnikowej) w budynku, zgadza się? Nie wiem jakiej daty jest Pani dom, raczej nie mówimy o budynku kilkuletnim a kilkonastoletnim – Pani Beato, podstawą do dalszych działań w mojej ocenie jest termomodernizacja budynku, najlepiej jeżeli będzie ona sporządzona audytem energetycznym (ocena stanu technicznego izolacji budynku i instalacji wewnętrznych) wykonana przez wykwalifikowanego audytora. Naprawdę, szkoda Pani budżetu na ogrzewanie tak wielkiej i energochłonnej powierzchni kotłem na paliwo stałe – które jest najbardziej uzasadnionym źródłem ciepła.

  5. Gazem zapłacisz tylko 1800zł więcej przy budynku 220 m2 tak więc poco się pyprać z tym śmierdzący ekogroszkiem no ijeszcze mniej prądu bo do gazu jurz nie potrzeba zmijki kturą napędza silnik a to dodatkowo 200 zł mniej za prąd tak w sumie gazem będzie 1600 zł drożej to max a więc poco się pyprać

   1. gazem? ziemnym ? nigdy więcej . 3500 zł za okres 6 miesięcy grzania . temperatura w domu 19 stopni , dom 100m2 ocieplony 10 cm styropian.

 3. Bardzo ciekawe zestawienie. Jestem zwolennikiem ekogroszku, ale czytając ten artykuł może w przyszłości zdecyduje się na modernizację istniejącego ogrzewania.

 4. posiadam pompę ciepła od prawie 3 lat, roczny koszt prądu zużytego do ogrzewania oraz zasilania całego domu oscyluje w granicach 3900-4000 tyś ( CO, CWU, wszystkie media w domu- nie mam gazu), koszty samego ogrzewania i ciepłej wody szacuję na ok. 2400-2600zł koszt instalacji pompy wraz z podłogówką i odwiertami to 42 tyś. dom o powierzchni 115 mkw i 3 osobowa rodzina. Nie chcę nawet słuchać o tym ze miałbym grzać czym innym, czystość, bezobsługowość i zdrowy kręgosłup- BEZCENNE.
  Acha, nobel dla tego co wymyślił określenie „ekogroszek” 🙂

  1. Arturze popsuję ci humor – pomyśl ile byś lat grzał za 42 tys. zł… 42/4000 zł (za gaz za sezon) = 10 lat .. po tym czasie twoja pompa zaczyna się zwracać… niestety za 10 lat ją szlag trafi 🙂
   Do wszystkich którzy mogą mieć gaz ziemny – nie zastanawiać się i brać ale bez udziwnień typu kolektory słoneczne czy pompy ciepła albo kominki z płaszczami wodnymi… wiem coś o ty 10 lat projektuje te system…

   1. 42 tyś to nie dużo za PC. Mnie ogrzewanie na Eco wyniosło 30tys ! pow.130m2.Nie liczę komina o to ok 7tyś.Dodam że piec mam za 7tyś z podajnikiem Defro.Atrakcyjna cena jak za PC!!!!!!

    1. Pompa ciepła gruntowa dla domu 100 m2 kosztuje 12,5 tys zł netto do tego odwierty o bardzo dobrych parametrach to znacz. stała temp. dolnego źródła przez cały sezon grzewczy bo to jest bardzo ważne kosztują do 10 tys. zł . Istnieje obcja pompy powietrznej typu inverter za 18 tys zł koszt eksploatacji o 25 % większy jak pompy gruntowej .
     koszt grzania 2000 godz. to od 1450 zł bez znaczenia co grzejemy w tym czasie . 6 lat gwarancji minimum 20 lat żywotności . zapraszam isma57@interia.pl

   2. …ja powiem jeszcze wiecej, skupić jak najbardziej na domu prawie że PASYWYM, czyli dobrze docieplonym, ZWŁASZCZA SUFIT, PODDASZE!!. Potem źródło ogrzewania nie ma już większego znaczenia,może to być zwykły piecyka, gazowy, grzałka elektryczna…koszt nie przekroczy 3000zł

   3. Witam . Pana planuje przebudowe swojego ogrzewania w domu i potrzebuje fachowej pomocy rozważam grzanie gazem ziemnym prosze o kontakt w miare mozliwosci na e-mail

  2. drogo dosc cie to wychodzi, ja mam gaz, przy dobrze ocieplonym domu, koszty roczne ogrzew. ok 2 tys zł, temp 22-23, pozdrawiam

  3. TO musisz spać na pieniądzach skoro uważasz że to opłącalne. I przypominam, że czekają Cię kolejne odwierty za parę lat 🙁 Ale pewnie nikt cię o tym nie poinformował.

  4. noooo 4 miliony za ogrzewanie to trochę dużo :). A na poważnie to zwrot tej inwestycji jest na tyle długi, że może braknąć jej gwarancji i trzeba będzie później dokładać kolejne złotówki.

  5. Moim zdaniem to duzo, biorąc pod uwagę, że pompa kosztowała Cię ok 40-60 tys zł. Ja piec gazowy Junkersa kupiłem za jedyne 3000zł?? W tym roku udało mi się kupić gaz w tak dobrej cenie tzn 1,1 zł/litr gazu płynnego, że koszt roczny to 1900zł, nie wspomnę już o tym, że także gotowanie wchodzi w ten koszt także. Warunkiem oczywiście jest dobrze docieplony dom tzn 18cm na ścianie ok 12 cm w podłodze no i oczywiście 25 cm nad sufitem-najwazniejsze koniecznie jesli już termos to z rekuperatorem! Jesli masz poddasze użytkowe ( ja mam 100m2 domek, poddasze zostawiłem w spokoju tylko zadeskowane i z pokryciem dachowym, gdzie wieje sobie wiatr) i jeśli nie masz docieplonego dachu pianą natryskowo, to możesz zapomnieć o kosztach poniżej 5000zł. Mój poprzedni dom miał takie poddasze, sam pilnowałem dokłądności wykonania, a i tak widziałem i czułem jak ucieka tam ciepło dachem. To jest już 3 dom, tak więc mam doświadczenie, planuję w najbliższych 2 latach kolejny, będzie uwaga ogrzewany tylko prądem, na podobnej technologii co pompa ciepła, tylko ze zwykłą grzałką, wg moich obliczeń będzie to podobny roczny koszt 2000zł za 100m2. W przypadku pytań postaram się pomóc jishak@interia.pl

  6. Panie Arturze czy przy pompie ciapła zimą jest ciepło w domu ? Jaką temperature Pan utrzymuje w domu? czy naprawdę takie niskie koszty są na cały rok przy pompie ciepła?

   1. Dzień dobry Robercie,
    w odpowiedzi na twój komentarz: przy pompie ciepła jest ciepło, temperatura w pomieszczeniach dziennych 20-21°C, łazienki 24°C, koszty eksploatacyjne konkrecyjne z paliwami stałymi, pozdrawiam!

 5. Im nowocześniejsza konstrukcja domów, tym nowszy model ogrzewania. Piece na węgiel dobrze się sprawdzają, więc ludziom nie zależy na kosztownym przemontowaniu w imię ekologii lub oszczędności w perspektywie XX – lat.

 6. u mnie to 2-gi sezon „romansu” z niskotemperaturową powietrzną pompą ciepła 🙂 Jak na razie jestem baaaardzo zadowolony z systemu, na który się zdecydowałem, czyli system mieszany (podłogówka+klimakonwektory). Sprawdza się w 100%, gdyż dodatkowo latem mam przyjemny chłodzik, który, z racji wykształcenia, tak bardzo lubię brrr 😉 Co do kosztów eksploatacji to wypowiem się po sezonie, gdyż dopiero od początku tego mam osobny licznik na pompę. Na razie jest dobrze 🙂 Pompa obsługuje dom o pow. 150 m2, dobrze zaizolowany, ogólnie można podciągnąć pod energooszczędny 🙂

 7. mieszkam w domu o pow. wlasnie 160 m2 .dokładnie 30lat od wprowadzenia. w tamtym okresie zużycie samego gazu ziemnego wynosilo 3tys m3 /wegiel był na kartki/.po wieloletniej modernizacji -ocieplenie styropianem oraz wymianie wszystkich okien i drzwi koszty spadly o polowe ogrzewania /co ciekawe kocioł gazowy jest z tamtych lat/jego sprawność jest na pewno 100 procent.instalacja oczywiście grawitacyjna.czyli z tego wynika ze rachunki za co wynoszą ca 2.5tys zl za sezon .przecietna temp. wynosi 18 c.jedyny problem jest z en. elektryczną ale jestem w trakcie montażu własnej turbiny wiatrowej co przyniesie /planuje/ następne 50 procent zysku.

 8. ekologicznym sposobem ogrzewania jest pellet i można nim zastąpić ekogroszek, węgiel. Taka zamiana sposobu ogrzewania na pewno jest tańsza niż wymiana np na pompy

 9. SNUPI a masz jakieś doświadczenia z palenia pelletem? Opłaca się to? Palę teraz gazem, ale rachunki mam niezłe i myślę nad zmianą.

  1. Zależy w jakiej technologii masz wybudowany dom, jeśli stary to paliwo stałe, węgiel, ekogroszek itp, jeśli nowy dobrze docieplony to gaz lub prąd( do przeanalizowania co tam masz w domu) olej raczej jest najdroższy

 10. Dla mnie opłacalnym opałem jest pellet. Przywiązuje dość sporą wagę do ekologiczności dlatego wybrałem ten rodzaj ogrzewania domu. Jednak pamiętać trzeba aby przed zakupem sprawdzić z czego jest dany produkt. Ponieważ pellety sa różne . ja kupuje olimp z czystych odpadów drewnianych. Mam pewność że nie mają zanieczyszczeń.

 11. Witam! Gamrat31 zapraszam Cię serdecznie do kalkulatora kosztów, dzięki któremu uzyskasz w tym temacie niezbędne informacje: polishpellet.com/kalkulator_kosztow/

  Pozdrawiam
  Andrzej Wysocki
  eRzecznik pelletów Stelmet

 12. Korzystałem z tego kalkulatora i widzę, że pellet kosztowo wychodzi taniej od gazu i prądu. Dziękuję za link.

 13. Ja ogrzewam dom od kilku lat olejem opałowym Eurodorexu i uważam to za dobry wybór. Jest to dość opłacalne i komfortowe w codziennym użytkowaniu.

 14. Oszczędności na rachunkach za ogrzewanie najlepiej buduje niska cena paliwa. W przypadku prądu lub gazu warto zainteresować się grupowymi aukcjami na zakup energii elektrycznej i gazu od sprzedawców. Kupując w grupie mamy szanse na otrzymanie bardzo konkurencyjnej ceny. W sieci istnieje już platforma, która zbiera wszystkich chętny odbiorców, którzy chcą wziąć udział w aukcji grupowej – Ogarniamprąd.

 15. W tradycyjnej, starszej zabudowie jednorodzinnej dużą oszczędnością (i jednocześnie rozwiązaniem proeko) może być kocioł zgazowujący (mora, atmos etc.). Ewentualnie, dla mniejszych powierzchni, kotły kombi (drewno-pellet czy drewno-olej).

 16. U mnie dobrze sprawdza się ogrzewanie gazem płyym, dzierżawię zbiornik z amerigasu, opłaty mam stałe, rozłożone na cały rok. Wygoda duża.

  1. Właśnie jestem przed podjęciem decyzji z tą firmą. Czy mogłabym dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat. Jakie ma Pan doświadczenie, jak rozkładają się koszty ogrzewania. Byłabym wdzięczna za odpowiedz.

   1. Ja właśnie wypowiedziałem umowę z Amerigas która miałem 10 lat. Gaz przy dzierżawie zbiornika mają bardzo drogi ponad 3 zł/l. Przeszedłem na własny zbiornik, kupiłem używany zbiornij za 4000 zł i teraz zatankowałem gaz po 1,6 zł/l. W sierpniu można było kupić po 1,3 zł/ l. Wtedy koszt przy propanu wyjdzie mi około 4000 zł na sezon. Piec. kondensacyjny viessmann.

 17. Prądem najdrożej i tu się jeszcze długo nic nie zmieni na skalę masową. Ale już co do reszty to ciężko o jednoznaczny werdykt. Koledzy tu niby wskazują, że węglówki czy śmieciuchy wychodzą taniej w użytkowaniu niż gaz. Ale gdy masz dobry kocioł kondensacyjny, jakiegoś junkersa czy coś w ten deseń, to już niekoniecznie. A zresztą potem takie ogrzewanie można jeszcze bez problemu połączyć z panelami solarnymi i już wyliczenia będą dla całego zestawu zupełnie inne.

 18. Jeżeli chodzi o sprawność kotłów gazowych to kondensacyjny ma chyba większa sprawność od tradycyjnego, chyba wkradł się mały błąd do wykresu.

 19. Jako projektant obserwuję tendencją odchodzenia od paliw stałych, na rzecz gazu i coraz częściej energii elektrycznej. Ci, którzy decydują się jednak na paliwa stałe, wybierają na szczęście kotły z podajnikami. Gaz wiadomo, natomiast planujący energię elektryczną, idą dwiema drogami:
  1. albo dobrze ocieplony dom, wentylacja mech. z rekuperacją i do tego zwykł kocioł elektryczny. Ta droga to bardzo tania instalacje grzewcza. Rachunki za prąd na akceptowalnym poziome, za to komfort użytkowania
  2. Jak wyżej jeżeli chodzi o dom, ale są to Inwestorzy nastawieni ma PC (pompy ciepłe), gruntowe (bardzo droga inwestycja w źródło ciepłe), lub powietrzne – coraz popularniejsze i na poziomie cenowym (zakupu) do zaakceptowania.
  Osoby korzystające z PC mogą liczyć na naprawdę niskie koszty eksploatacyjne.

 20. Jak oceniasz czy opłaca się zakładać dwa źródła ciepła tj. piec kondensacyjny i na paliwo stałe. Czy nałożona inwestycja zwróci się ?

  1. Witaj Kasiu, jedno urządzenie grzewcze powinno w pełni zaspokajać zapotrzebowanie budynku na ciepło. Jeżeli chodzi o dwa źródła ciepła – dobrym rozwiązaniem jest wybór jednego urządzenie wykorzystujące paliwo płynne/stałe oraz dodatkowo urządzenie pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych – pompa ciepła powietrze-woda, kolektor słoneczny. W przypadku większej inwestycji wysokotemperaturowa pompa ciepła może wspomagać ogrzewanie budynku, a źródłem szczytowym może zostać urządzenie konwencjonalne.

   1. Dzień dobry Damianie, mam pytanie odnośnie pompy ciepła. Bardzo się zastanawiam nad tą inwestycją, w szczególności że buduję nowy dom. Z tym że interesuje mnie gruntowa, wiem że jest droższa, ale nie do tego zmierzam. Otórz chciałbym połączyć gruntową pompę ciepła z kotłem na ekogroszek. Czy takie połączenie ma sens? Słyszałem opinię jednego inżyniera, że warto mieć dwa źrodła ogrzewania – np. ze względu na awarię. Wtedy można zastosować np. kocioł – w moim przypadku.
    Słyszałem że można te dwa rozwiązania połączyć za pomocą sterowania albo mogą służyć jako osobne rozwiązania. Tylko od czasu do czasu uruchomić kocioł ( aby był w miarę użytkowany) a wyłączyć pompę. Wspomnę, że na parterze planuje ogrzewanie podłogowe a na piętrze grzejniki ze względu na to, że w pokojach jakiś dywan mógłby wtedy być, a przy podłogówce musi niestety być podłoga odsłonięta. I jeszcze myśle o parkiecie – a podłogowe ogrzewanie jest przeciwwskazaniem. Co o tym myślisz ? Z niecierpliwoscią czekam na odpowiedź

    1. Witaj Dariuszu, zastosowanie dwóch źródeł ciepła jakim są gruntowa pompa ciepła (z kolektorem poziomym/pionowym) oraz kotła na ekogoroszek jest z ekonomicznego punku widzenia nieopłacalna. Gruntowa pompa ciepła – o ile rodzaj gruntu na to pozwala – zapewni bezproblemowe ogrzewanie domu przez cały rok. Wybór kotła na ekogroszek – jako alternatywy dla awarii pompy, jest wręcz kosztowe i nieopłacalne. Pompy ciepła to urządzenia, które rzadko się psują – ale jak wszystkie urządzenia mechaniczne, nie są 100 proc. niezawodne. Systematyczna kontrola takich elementów jak sprężarka, pompy obiegowej, ciśnienia czynnika w pompie ciepła, temperatura glikolu – pozwoli na zachowanie sprawności urządzenia w okresie grzewczym.

     Zastosowanie powietrznej pompy ciepła i ekogoroszku jest rozwiązaniem dyskusyjnym – stosowanym w przypadku tańszych modeli PC powietrze- woda grzejących do -7 stopni C. Jednak największa wada węgla – czyli konieczność posiadania kotłowni z kominem, pomieszczenia na węgiel i kwestie czystości. Gdy w domu planujesz ogrzewanie podłogowe, można ułożyć parkiet – pod warunkiem, że wybierzesz drewno o małym skurczu, takie jak np. dąb, merbau etc. Pozdrawiam!

     1. Damianie, cenię sobie zdanie osoby w tym kierunku ukształtowanej, gdyż daje to pełny obraz pod względem naukowym a co się z tym wiąże i użytkowym, bo przecież nauka wszystkie urządzenia ukształtowała. Powinnismy więc moim zdaniem brać pod uwagę w szczególności tylko te kwestie.
      Bardzo dziękuje za satysfakcjonującą odpowiedź. Jeżeli będę miał jakieś watpliwości pozwolę sobie skontaktować się.
      Pozdrawiam

     2. Witaj ponownie Damianie. Już teoretycznie zdecydowałem. Wybiorę kocioł z możliwością wykorzystania ekogroszku jak i również pelletu – oczywiście dobrej jakości z możliwością sterowania temperaturami itd. Moje pytanie brzmi: Czy kotły dwufunkcyjne spełniają swoje funkcje na satysfakcjonującym poziomie? tzn. pod względem energoszczedności?
      Czy czasem nie jest tak, że kocioł z przeznaczeniem na sam ekogroszek bądź też na pellet będzie lepszy? Mój zamiar jest taki, że skłaniam się bardziej na pellet, bo jest czyściej – fakt – jest mniej wydajny niż ekogroszek – ktoś wyliczył, że spala się tonę więcej niż ekogroszek. Jeżeli natomiast okaże się inaczej – skorzystam z możliwości ogrzewania domu ekogroszkiem.
      Jeszcze jedno pytanie: Czy gdybym zastosował wentylację mechaniczną z rekuperacją, obniżę znacząco swoje rachunki w okresie grzewczym?
      I czy ma to sens przy zastosowaniu kotła na ekogroszek bądź pellet ?
      Dodam tylko że naparterze zamierzam wykorzystać ogrzewanie podłogowe, a piętrze grzejniki. Z żoną mamy zamiar utrzymywać zakres temp. w pomieszczeniach 20-21 st. C

     3. Kotły c.o. na ekogroszek kamienny, brunatny oraz pellety zazwyczaj osiągają sprawność do 80 proc. W przypadku automatycznych kotłów c.o. na pellet – ta wartość wynosi 90 proc. to zasługa zautomatyzowanego procesu spalania – warunek musi być jeden – pellet musi być dobrej jakości kalorycznej – inaczej zużycie paliwa będzie większe. Pamiętajmy że koszty ogrzewania maleją wraz ze zmniejszeniem zapotrzebowania domu na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m2rok).

      Wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła można zastosować niezależnie od wybranego źródła ciepła w budynku. W przypadku ogrzewania oszczędności będą widoczne w przypadku gdy roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną będzie wynosić co najmniej 80 kWh/(m2rok). W przeciwnym przypadku zalecam doszczelnienie budynku, pozdrawiam!

 21. Witam mam pytanie odnośnie pompy ciepła powietrze-powietrze czy zastosowanie takiego źródła zapewni ogrzanie całego domy? Czy potrzebne jest jeszcze jakieś zapasowe źródło. Z góry dziękuje za odpowiedz.

  1. Witaj Michale, ogrzewanie nadmuchowe stanowi zazwyczaj samodzielne źródło ciepła, tworzenie dodatkowego źródła ciepła – moim zdaniem jest rozwiązaniem zbędnym i nieopłacalnym. Budynek w przypadku wentylacji mechanicznej powinien być szczelny, a także odpowiednio ocieplony – wtedy zapotrzebowanie energii na cele grzewcze w pełni zaspokoi powietrzna pompa ciepła typu powietrze-powietrze. Pozdrawiam!

  1. Wersja z rekuperatorem przeciwprądowym – posiada większą sprawność odzysku ciepła niż rekuperatory krzyżowo-płytowe, w warunkach laboratoryjnych producenci deklarują odzysk na poziomie +90 proc. Jednak to rozwiązanie jest droższe od modelu z rekuperatorem krzyżowo-płytowym. Przy zakupie centrali warto zwrócić uwagę na moc pobieraną przez wentylatory. Pozdrawiam!

 22. Ja myślę, że ekogroszkiem jest tanio.
  Mam kocioł SKED , jest to ekologiczny kocioł i w tym połączeniu opłaca się jak najbardziej.

 23. Witam serdecznie jestem tu na tej stronce pierwszy raz a to z tego wzgledu ze rozgladam sie za piecem dolnego spalania na drewno ,i opinie kolegow w kwestiach ogrzewania ,opalu,oraz kotlow sa bezcenne.
  Mam 160m zbudowany w 1976r w blizniaku ocieplony styropianem 12 i dach 10 , pale drewnem na Torusie 23kw w ktorym dorobilem dodatkowa polke wodna nad paleniskiem gdyz za duzo energii szlo w komin .
  Mam bufor 500ltr wymiennik plytowy oraz miarkownik ciagu spalam 12-13m drewna na sezon tyle ze trzeba czesto ganiac do kotlowni sam to wszystko przerobilem troche podgladajac tu i owdzie,i teraz mysle o zmianie kotla na MPM DS 14KW bo czytalem wiele pochlebnych opinii na temat tych piecow.Chcialbym uslyszec dobrej rady czy ta wielkosc jest okej i czy wybor tego kotla jest okej bo cena tego kociolka ktorego porownuja z litewsimi oraz czeskimi jest na dzien dzisiejszy ok 3500zl.Bardzo prosze o dobre podpowiedzi bo lubie cos zmieniac i eksperymentowac raz zeby zminimalizowac koszty drugie zeby bylo czysciej i nie truc sasiadow oraz siebie a ze sam to to robie wiec tych kosztow nie licze.Pozdrawiam wujaszek

 24. Witam Panie Damianie. Widzę, że wielu osobom pomaga Pan w podjęciu decyzji co do ogrzewania. Ja mam niestety ten sam problem 🙁 budujemy dom ok 120 m2 pow. użytkowej. Dążymy do tego, żeby dom był bardzo energooszczędny. styropian min. 18cm, okna 3-szybowe z dodatkową uszczelką. Myślimy nad dwiema opcjami: pompa powietrzna lub ekogroszek – docelowo pellet( bo widzę, że sobie go również chwalą). Czy to prawda, że instalacja jednej lub drugiej opcji jest mniej więcej jednakowa ? tzn ok 30. tys zl ? Pytanie jedno: podobno pompa powietrzna jest głośna i przeszkadza mieszkańcom jak i sąsiadom i zużycie energii zależy od temperatury powietrza czy dobrze mówię ? Im zimniej tym więcej energii pobiera do ogrzania domu. (nie do końca się na tym znam 🙂 ) no a pellet to wiadomo, – dobrej jakości piec i sam opał gwarantują ekonomiczne w miarę rachunki. Jak to jest naprawdę ? Co będzie tańsze ? Co według Pana jest lepszą opcją ?
  Będę bardzo wdzieczna za pomoc. Pozdrawiam Maja

  1. Pani Maju,
   jako użytkownik powietrznej pompy ciepła muszę obalić mit dużego hałasu jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Sprężarki nie słychać prawie wcale, a szum wentylatorów jest pomijalny. Sąsiedzi moi mają okna sypialni ok 8-9 m od mojej pompy i nie wnoszą żadnych skarg 🙂
   Latem podczas podgrzewu cwu można sie przy niej miło schładzać 🙂
   Natomiast koszty użytkowania oscylują między 180-350 zl miesięcznie. Dodam, że ogrzewam ponad 150 m2 plus cwu do prawie 50 st.C.
   Zimy mamy coraz cieplejsze gdzie -10 występuje kilkanaście godzin w roku.
   Dodatkowo można, przy zastosowaniu klimakonwektorow, mieć latem klimatyzację. W tym roku latem sąsiedzi chcięli mnie wzrokiem zabić, jak w te upały miło siedziało sie w chłodku 😛
   Pozdrawiam

   1. Witam
    Poniewaz na pietrze domu nie zrobilam podlogowki a mysle nad pompa ciepla (powietrzna) pozostaje mi zastosownaie klimakonwektorow. Mam jednak caly czas obawy czy ich wlaczanie nie bedzie zbyt uciazliwe dla mieszkancow (szum )
    O ile w ciagu dnia odglos pracy kilmakonwektora moze byc niezauwazalny tow nocy przy kompletnej ciszy moze to jednak przeszkadzac.Prosze o wyjaznienie jak czesto taki klimakonwektor sie wlacza .jak dlugo „chodzi ” i czy jest to bardzo slyszalne ( zwlaszcza w nocy )
    Jakiej firmy zakupic?( 3 sypialnie +pralnia nad garazem) Dom w calosci ma okolo 230 mkw ( z podwojnym garazem ) wiec na gorze okolo 120 mkw

    1. Witam,
     ja swoje klimakonwektory przewymiarowałem tak, aby ich obliczeniowa wydajność grzewcza była spełniona na najniższym biegu wentylatora. Tym sposobem są większe gabarytowo, ale szum jest słyszalny dopiero w kompletnej ciszy. Na nas działa usypiająco 🙂 Poza tym już się przyzwyczailiśmy. Jak długo pracuje zależy oczywiście tempa wychładzania się pomieszczenia, im niższa temp zewnętrzna tym straty większe. Przy tych mrozach w zeszłym tygodniu (-17 C) pompa pracowała prawie non stop, ale nie potrzebowała wspomagania w postaci grzałek. Temp wody na wyjściu ok. 42C, w domu na parterze było 21C, a na piętrze ponad 23C.
     Teraz wybierając kupiłbym Panasonica. Ładny design, gabaryty znośne.
     Pozdrawiam

     *post zawierał lokowanie produktu* 😉

  2. Gdy decydujemy się na budowę domu o wyższym standardzie energetycznym, powietrzna pompa ciepła o mocy 8-10 kW wystarcza do przygotowania ciepłej wody na cele c.o. i c.w.u. Jeżeli chodzi o koszty zakupu i montażu urządzeń – inwestycja w powietrzną pompę ciepła jest większa od kotłów na paliwa stałe – jednakże ostateczne koszty eksploatacji działają na korzyść tych pierwszych. Obecne modele są coraz cichsze i uzyskują coraz większą wydajność – jeżeli w przyszłości wyposażymy instalację w dodatkowe ogniwa fotowoltaiczne (cena fotoogniw na przestrzeni lat maleje) – częściowo uniezależnimy się od zużywanej energii elektrycznej, wymaganej do napędu sprężarki i pomp obiegowych. Pozdrawiam!

  3. Witaj, pompy ciepła do domów wybierają Ci, którym zależy na niskich kosztach ogrzewania. Koszty eksploatacji pompy ciepła kształtują się na podobnym poziomie, co ogrzewanie kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny. Tak, jej efektywność zmienia się proporcjonalnie do zmian temperatury powietrza – z którego czerpie energie. W najzimniejszym okresie jej działanie wspomagane jest przez grzałkę elektryczną, bądź inne urządzenie grzewcze. Zwróć uwagę, ze na rynku znajdziemy wiele modeli skonstruowanych do pracy w chłodnym klimacie, pracują one nawet do -25 stopni C. Problemy z efektywnością powietrznych pomp ciepła wynikają faktu, że głównym nośnikiem energii w powietrzna jest para wodna – np. powietrze o temperaturze -10 stopni C zawiera jej wielokrotnie mniej niż powietrze o temp. +20 stopni C. Zima to także konieczność rozmrażania parownika – na jego zimnej powierzchni wykrapla się para wodna – warto się zainteresować tym, jak ten problem został rozwiązany w urządzeniu, który zamierzamy kupić – układ oszraniania powinien być automatycznie uruchamiany – jego brak sprawa, ze efektywność pompy jest znacznie niższa. Jakość powietrznej pompy ciepła idzie w parze z ceną – koszt trwałych i solidnych modeli split oscyluje w przedziale 30-35 tys. Pozdrawiam!

   1. witam ! w planie budowa domu, no i oczywiscie instalacja grzewcza, w planie instalacja grzewcza gazowa.
    mam pytanie ile kw piec potrzebuje do ogrzania 120m kw. i jakiej firmy bylby nalleprzy?

 25. Kolego ja nie rozumiem ,jak coś może mieć sprawność 106 procent albo 300 czy 400? Odktyłeś perpetum mobile?

  1. Witaj Adamie, podawana przez producentów sprawność kondensacyjnych kotłów gazowych często przekracza barierę 100 proc. Sprzeczność ta jest wynikiem nieścisłej definicji sprawności kotła, która jest odnoszona do wielkości zwanej wartością opałową paliwa, a nie do całkowitej ilości energii powstającej przy spalaniu paliwa, zwanej ciepłem spalania. Dlatego producenci kondensacyjnych kotłów gazowych do sprawności spalania paliwa doliczają dodatkową sprawność pozyskaną z kondensacji pary wodnej. Pozdrawiam!

   1. no i w piecach kondensacyjnych bierze się pod uwagę pracę niskotemperaturową (podłogówka) przy normalnej pracy na zwykłych grzejnikach te piece mają sprawność bardzo zbliżoną do zwykłych pieców.

 26. Witam
  A ja się zastanawiam nad zmianą ogrzewania węglowego na pelletowe.
  Posiadam w chwili obecnej kocioł żeliwny spalanie dzienne na 140m2 wynosi ok 30kg.
  Dom jest stary tzw.kostka ale powoli ocieplany,okna stare ale plastikowe.
  Do domu podciągnięty jest gaz ziemny ale nie podłączony.
  Mam więc dylemat ponieważ po całkowitym ociepleniu domu będzie modernizowana instalacja grzewcza i tak sobie myślę żeby wykorzystać obecny piec i dołożyć do niego palnik peletowy.
  Drugim wyjściem jest zakup nowego pieca typowo na pelet , ewentualnie trzecim rozwiązaniem jest gaz ziemny.
  Do tego wszystkiego zamontować 2 kolektory na dachu żeby wykorzystać je do ogrzewania tylko cieplej wody w okresie letnim.
  Proszę o opinie
  Pozdrawiam
  Adrian

 27. Czy ekonomicznie uzasadnione byloby rodzielenie systemu c.o. i c.w.u?
  C.O. przy pomocy kotla na pellet/drewno, natomiast c.w.u dzieki pompie ciepla powietrze-woda?

  1. Witaj, jeżeli chcesz zmodernizować istniejący system grzewczy, aby zmniejszyć koszt ogrzewania, to dobrym pomysłem jest uzupełnienie go o jednofunkcyjną powietrzną pompę ciepła, która może zostać wykorzystana do podgrzewania wody użytkowej w dołączonym zasobniku (podgrzewaczu) c.w.u. Jeśli posiadasz taki zasobnik współpracujący z kotłem, nie musimy kupować nowego, lecz ze względu na niską temperaturę zasilania trzeba w nim zamontować dodatkową grzałkę elektryczną – zapłacisz kilka tysięcy złotych mniej niż za urządzenie zintegrowane z zasobnikiem – zastępując nim zwykły podgrzewacz elektryczny, można uzyskać znacznie niższe opłaty za prąd. Pozdrawiam!

 28. Witam, proszę o radę – buduje dom jednorodzinny poddasze użytkowe, grubość ściany 36 +20 cm ocieplenia okna veka pakiet 3 szyby – jakie ogrzewanie zastanawiam się nad gazowym jaki koszt roczny ??

  1. Niskotemperaturowe + ogrzewanie podłogowe. Jeśli zdecydujesz się na ogrzewanie domu gazem, wybierz kocioł kondensacyjny. Jest droższym rozwiązaniem niż tradycyjny kocioł gazowy, ale warto w niego zainwestować. Większa sprawność, zużywa mniej paliwa, daje więcej ciepła. W dobrze ocieplonym budynku + grzejniki podłogowe – roczny koszt ogrzewania gazowym kotłem kondensacyjnym nie powinien przekroczyć bariery 4000 zł.

 29. Witam,
  Buduję dom o powierzchni 130m2. Zastanawiam się nad pompą ciepła pionową jednak wiele osób odradza ze względu na duże zużycie prądu lub małą wydajnością pompy, a także drogim serwisowaniem. Czy rzeczywiście koszty utrzymania pompy ciepła są tak wysokie? Jaka moc pompy byłaby odpowiednia do takiej powierzchni? Na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie pompy ciepła? Jak można przy pompie dogrzać ciepłą wodę (do ilu stopni pompa potrafi dogrzać wodę bez użycia grzałki?).
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.

  1. Witaj Anno, dla takiej powierzchni polecam rozważyć montaż powietrznej pompy ciepła, wielu producentów pomp ciepła w okresie gwarancji wymaga wykonania corocznego przeglądu pompy ciepła dla zachowania gwarancji, dla powietrznych warto zlecić coroczne czyszczenie jednostki zewnętrznej. Dla takiej powierzchni (o ile budynek jest dobrze zaizolowany) moc na potrzeby przygotowania wody grzewczej i c.w.u powinna wynieść 8 kW, Poza ceną – zwróćmy uwagę na jej sprawność COP, im wyższe, tym lepiej. Pompa ciepła przygotowuje c.w.u. w szerokim zakresie temperatury, od +15oC do +49oC – koniecznym warunkiem jest temperatura powietrza zasysanego przez pompę ciepła powyżej -15oC/-20oC (w zależności od modeli) poniżej tej temperatury załącza się grzałka elektryczna. Pozdrawiam!

 30. Witaj Damianie!
  Kupiliśmy dom z lat 90-tych i go remontujemy od podstaw. Instalacja grzewcza jest nowa w całym budynku i wstawiliśmy piec na groszek 25KW. Powierzchnia użytkowa to 180m2. Budynek został docieplony w tym roku. Jednak koszty ogrzewania nie są tak fantastycznie niskie jak można wyczytać na różnych forach branżowych. Zapotrzebowanie roczne w naszym przypadku to ok 7t , ale tak na prawdę nie do końca o koszty tutaj chodzi jak o obsługowość, problemy z wnoszeniem , kurz, popiół etc. Po zakończeniu tego okresu grzewczego zdecydowałem sie na wymianę kotła. I teraz w gre wchodzą 3 opcje:
  1. kocioł gazowy kondensacyjny (przyłącz gazu już jest)
  2. Pompa powietrzna (gruntowna odpada ponieważ plac juz został zagospodarowany wyłożony kostką wiec nie chce tego niszczyć)
  3. Kocioł gazowy kondensacyjny + pompa powietrzna do cwu.
  kompletnie nie wiem którą opcję wybrać cenie sobie wygodę i bezobsługowość, które z resztą mam przy każdej opcji powyżej wiec teraz chciałbym się skupić na kosztach eksploatacji.
  Budynek 180m2 z lat 90-tych (piwnica + parter+ piętro + poddasze nie ogrzewane i nie uzytkowane
  Ściany pustak żużlowy + pustka powietrzna + połówka pustak pianowy wewnatrz
  docieplony zewnętrznie 10cm styropian.
  W środku 3 cm tynk wapienno cementowy + 4 cm tym gipsowy.
  Poddasze 30 cm wełny okna drutex 2 szybowe
  proszę o Twoją opinię i pomoc w podjęciu decyzji

 31. Witam Damian;

  Mam pytanie dom jest z lat — końcówka 90tych. Powierzchnia użytkowa to 225m2 piec teraz jest zasypowy na węgiel. Chciałbym zamienić na coś innego bardziej ergonomicznego. I przymierzam się na wydatek max 15k zł. Grzejniki są żeliwne (można by je wypłukać) i wchodzi też wymiana rur na miedziane cieńsze. Tyle się naczytałem i już zgłupiałem odnośnie pompy ciepła i pieca z podajnikiem na pelet – wygoda (nie kurzy się jak palone węglem i nie trzeba schodzić co kilka godzin), ekogroszek to węgiel czyli też się dymi i kurzy.
  Co być proponował ? Z chęcią wysłucham dobrej rady fachowca.
  Pozdrawiam serdecznie
  Sebastian

  1. Witaj Sebastianie,
   jezeli ustaliłeś budżet 15k – rozważ wymianę kotła zasypowego na kocioł węglowy nowszej generacji (ze spalaniem dolnym, z dmuchawą i sterownikiem elektronicznym). Wymiana kotła na biomasę może nie przynieść tak dużej różnicy w kosztach ogrzewania – zapotrzebowanie budynku na ciepło się nie zmienia, ogrzewanie dalej w oparciu o grzejniki żeliwne. Wymiana rur raczej nie ma sensu – ich średnica pozostaje taka sama. Pozdrawiam!

 32. Witam,
  Damianie planuję zakup domu w stanie surowym otw. 160m pow całk., bloczek keramzytowy 24cm, docieplę 15cm styropianem srebrnym. Na wełnę (15+10cm) i okna też nie zamierzam oszczędzać. Myślałem o powietrznej pompie ciepła tylko martwią mnie koszty. Jestem po spotkaniu w firmie od PC , kotłownia do tego domu ok. 30tys (wersja split z grzałką bez klimakonwektorów), no i dochodzi koszt instalacji (myślę że ok 20tys). Grzanie planuję na poziomie 22st dzień i 19 st noc. Widziałem na innych forach wpisy o rachunkach za energię (samo grzanie co i cwu) na poziomie 500-600zł zimą. Jak to widzisz w tym domu? Czy jest szansa płacenia zimą (średnio od 0st do -10st) za grzanie co i cwu poniżej 400zł.

  1. Witaj Rafale,
   jeżeli dysponujesz projektem budynku – podeślij go do mnie na kontakt(małpa)damianczernik.pl, myślę, że wtedy udzielę Ci więcej informacji, pozdrawiam!

 33. Witam. Budujemy dom parterowy o powierzchni 150m2, okna trzyszybowe, ocieplenie planujemy co najmniej 20cm styropianu. Odnośnie ogrzewania początkowo myśleliśmy o pelecie ale hydraulik podpowiedział nam opcję z gazem i teraz mamy nie małą zagwozdkę. Wiem, że koszt instalacji będzie większy przy gazie ale to jednorazowy wydatek. Bardziej chodzi mi o roczne zużycie czy warto zainwestować gaz i mieć spokój na co dzień. Jak czytam na forach to w rocznym rozrachunku pellet też nie jest taki tani i może być porównywalny z gazem.

  1. Witaj Moniko, różnica w kosztach ogrzewania nie będzie aż tak drastyczna. Wyjaśnię to, posługując się modelowym budynkiem o pow. 150 m2, Budynek ten charakteryzuje się dobrą izolacją ścian zewnętrznych, stropu, dachu. W oparciu o charakterystykę energetyczną budynku – budynek uzyskał standard 80 kWh/(m2∙rok). Koszty ogrzewania takiego budynku gazem ziemnym (GZ-50) kształtują się na poziomie 2900 zł w sezonie grzewczym (cena gazu – 1,7 zł/m3, średnia sprawność kotła kondensacyjnego – 0,94). Z kolei koszty ogrzewania pelletem wynoszą 2500 zł w sezonie (cena pelletu 0,7 zł/kg, wartość opałowa – 17 MJ/kg, średnia sprawność kotła na pellet – 0,85) – co przekłada się na 3,5 tony pelletu. Jak widzisz, szacunkowe koszty ogrzewania w takim rozwiązaniu różnią się od siebie niewielką kwotą (jednak na korzyść biomasy). Decydującym czynnikiem rozpatrującym wybór właściwego systemu ogrzewania powinny być koszty inwestycyjne. Fakt, w pierwszym wariancie musimy doliczyć koszty przyłącza gazowego. Jednak koszt przyzwoitego kotła na pellet renomowanego polskiego producenta to wydatek rzędu 8-11 tys. Jednak taki kocioł nie zastąpi nam w 100 proc. komfortu, jakie daje nam ogrzewanie gazem. Pozdrawiam!

 34. Witam planuje budowę domu ok 200 m2 parterowy z poddaszem z pustaka 25 cm plus ocieplenie 20 cm szukam pomysłu na jego ogrzewanie i na c.w.u. Pompa ciepła geo odpada zbyt duży koszt ok. 50 tys . Myślę nad gazem płynnym lub nad pelletem + kolektory . Tylko nie wiem jaki sprzęt wybrać i jakie będą koszty roczne jeśli chodzi o te dwa sposoby?

   1. Zastanawiam się nad plusami pelletu, który jest znacząco mniej kaloryczny od węgla, co niesie za sobą częste wizyty w kotłowni w celu uzupełniania paliwa, co za tym trzeba mieć znacząco większaą powierzchnie budynku do samego przechowywania pelletu. Cenowo palenie pelletem jest znacznie droższe niż węglem. Gdzie tu sens???????
    Mamy nowy domek 137m2 plus garaż 36m2
    Grzeje pierwszy sezon 2015/2016 mieszkając w 4 osoby temperatura w domu 23C-23.5C nawet za ciepło 🙂
    Spalanie węgla wychodzi mnie w zależności od temp na polu od 9-12kg na dobe.
    W grudniu który już był zimny spaliłem 316kg węgla.
    Średnia wychodzi około 10kg na dobe razem z ciepłą wodą CWU.
    W domu mam wygodnie, cieplutko dzieci ganiają prawie rozebrane 🙂
    Zużycie miesięczne wody 9m3 czyli sporo ale cóż jest żona, są dzieci więc wody idzie sporo 🙂

    Mam piecyk Ogniwo EKOPlus 16kW
    http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ogniwo-eko-plus/

    Piec bardzo ładnie spala węgiel nie ma dymu, żadnego kopcenia, nagrałem film zobaczcie sobie jak pracuje:
    https://www.youtube.com/watch?v=2c7_brucd9U

    Mój piec można podejrzeć przez www wchodząc pod adres:
    https://esterownik.pl/device/7953
    Można zobaczyć jak piecyk pracuje, jakie temp, podawania, wykresy itd multum informacji 🙂

    Kalkulując ten sezon od października do końca grudnia spaliłem niecałe 800kg węgla.
    Przedemną jescze styczeń,luty,marze i połówka kwietnia.
    Biorąc pod uwage dotychczasowe spalanie, prognozując (wróżąc) spale niewiele więcej niż 1,8tony węgla na cały sezon z ciepłą wodą
    1,8 X 580zł = 1044zł CAŁY SEZON ZIMOWY!!

    Więc pytam się szczerze gdzie sens palenia gazem? pompą ciepła? a nawet pelletem gdzie trzeba znacznie więcej spalić tego paliwa bo jest mało kaloryczne??

    Nie miejcie wątpliwości bo technika automatyzacji spalania węgla poszła tak do przodu że nie ma mowy nawet o żadnym kopceniu z komina 🙂 tak jak jest u mnie na nagranym filmiku 🙂
    https://www.youtube.com/watch?v=2c7_brucd9U

    Gaz jest drogi a jego podstawowa cecha „nic nie trzeba robić” już dawno przestała być kluczowa przy takich automatycznych piecach na węgiel 🙂 🙂 noi koszty grzania węglem w moim przypadku 1900kg na cały sezon z gorącą wodą są śmieszne przy 4-osobowej rodzinie 🙂
    Piszcie jak macie pytania na himerosMAŁPAvp.pl

    1. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Nie trzeba być odkrywcą żeby wiedzieć, że palenie węglem jest jedną z najtańszych opcji ogrzewania ale jednocześnie „najbrudniejszych”. Niestety utrzymanie czystości przy węglu nie jest proste. Pellet jest dużo czystszy i wystarczy do kotłowni zaglądać raz na parę dni. Co do gazu to przy dzisiejszych cenach jest również bardzo korzystną formą (mówimy o własnej butli , a nie dzierżawionej). Niech litr gazu kosztuje nawet 2 zł (aktualnie dużo tańszy, po znajomości można kupić po 1zł), roczny koszt opalania wyniesie ok. 4000zł (miesięcznie ok. 300zł). Na ten moment są to bardzo zawyżone stawki, które podałam. Przykład bliskich znajomych, dom 150m2, parterowy, roczne zużycie 1700 litrów i nic mnie nie obchodzi.
     Każdy sam musi zdecydować co jest dla niego lepsze. Mniejsze koszty i obowiązek czy większe koszty, a święty spokój.

     1. Ja wszystko rozumiem :), ale palenie węglem nie jest wcale takie brudne 🙂 Można kupić sobie paczkowany na palecie i co jakiś czas uzupełniać sobie zasobnik (w moim przypadku jest to co około 10dni). Jedyna praca jest przy czysczeniu pieca, i wynoszenie popiołu, u mnie cyklicznie co 7dni 🙂 . Z popiołem nie ma problemu ponieważ i tak płace za wywóz śmieci tyle samo czy mam popiół czy nie.
      Podkreślam automatyzacja poszła tak do przodu, że palenie węglem czy pelletem stało się „prawie bezobsługowe”. Noi zaletą jest komfort ciepła w takich domach ogrzewanych paliwem stałym temp 23C to standard i to bez większego problemu.
      Za utzymanie takiej temperatury paląc gazem trzeba znacznie więcej zapłacić gaz jest mniej kaloryczny, noi na gazie najlepiej montować podłogówke w całym domu, co mnie nie przekonuje wogóle.
      Mam układ mieszany podłogówka na dole z kaloryferami a na górze same kaloryfery ze względu na lepsze „czystrze” powietrze lepiej się śpi 🙂

      Montować butle w ogrodzie z gazem? jest sens? toż to jakaś bomba 🙂 raczej w kwestwi bezpieczeństwa nie dawałoby mi to spokoju, ale może przesadzam 🙂

    2. 146 metrów energooszczedny dom ekogroszek 3500 kg zmiana na gaz 1500 zł sezon to cos nie tak u ciebie całosc podłogówka kondensat

 35. Co do bezpieczeństwa to przy gazie są obowiązkowe przeglądy co dwa lata. My budujemy dom parterowy 150m2, zużycie pelletu byłoby w granicach 5 ton (tona dobrego pelletu 800-900zł). Roczny koszt to ok. 4000zł, z naszych wyliczeń wynika, że gazu spalimy rocznie za taką samą cenę, a do kotłowni nie będziemy zaglądać.
  Oczywiście pierwszy koszt montażu takiej instalacji oscyluje w granicy 16 tys.zł (piec, butla używana, instalacja), przy pelecie będzie to ok. 8000zł (koszt pieca) ale my uważamy, że warto zainwestować i mieć później spokój.
  Poruszył Pan ważny temat temperatury w domu. Aktualnie mieszkamy w bloku, najwyższa znośna dla nas temperatura to 21 stopni. Ogrzewanie podłogowe będzie wszędzie oprócz 3 pomieszczeń (sypialni).

  1. Moja kuzynka , która zdecydowała się na ogrzewanie gazowe z normalnej sieci bez żadnej butli 🙂 Po dwóch zimach jest załamana kosztami grzania, na sezon około 6 miesięcy piec kondensat spala około 1900-2100m3 gazu wraz z ciepłą wodą. Cena m3 u nasz z PGNIG to 2,20zł/m3 przy temperaturze termostatu ustawionej na 19C.!!!
   W tym roku musowo zakładali kominek i zwozili drewno 🙂 robiąc sobie kotłownie w salonie 🙂
   Więc komfort bardzo słaby.
   Dom powierzchni 140m2 bardzo dobrze ocieplony, nowo wybudowany 🙂 w całym domu ma podłogówke.

   Grzanie grzaniu nierówne, tak jak mówie paliwo stałe daje bdb komfort cieplny przy niskich kosztach, liczenie na ogrzanie gazem domu przez sezon w kosztach 4000zł to marznięcie przy temp 19C 🙂

   Nikt nie grzeje gazem w domu do temp 23C nawet te 21 jest ciężko ponieważ, znacząca część „GAZIARZY” dopala sobie drewnem w kominku z rozprowadzeniem.

   Człowiek który dobrze zarabia, i ma w nosie koszty grzania 🙂 mam takiego sąsiada płaci około 6-7tyś na sezon 🙂 i ma cieplutko powyżej 22C. ale tak jak mówie ma w nosie koszty 🙂 zupełnie tak jak ja przy paleniu węglem 🙂

   1. Dla mnie temperatura 20 stopni nie jest marznięciem, nie wiem jak można funkcjonować w cieplejszych pomieszczeniach ale umówmy się to kwestia gustu. Przy tych cenach gazu uważam, że jest to opłacalne. Aktualnie płacimy 600zł czynszu za mieszkanie (52m2), rocznie 7200zł, także 4-5 tys zł za ogrzewanie we własnym domu..
    Litr gazu płynnego przy własnej butli można kupić za 1,30zł.
    Przy dzierżawionej butli aktualnie ok. 2,50zł.

    1. Ciepły dom to komfort w użytkowaniu 🙂 23C jest super, do spania preferuje 21,5C
     W żadnym wypadku nie upieram się 🙂 tylko 19-20C to dla mnie SYBERIA w domu 🙂
     Ja lubie ciepło, na pewno nie wyobrażam sobie chodzenie w domu ubrany w jakieś korzuchy,swetry i kapcie 🙂 Mam dwójke małych dzieci, które gonią 🙂 po całym domu w koszulce i często w samych majtkach 🙂
     Pozdrawiam i życze udanej inwestycji 🙂

    2. porównywanie kosztów ogrzewania domu a czynszu mieszkania to nieporozumienie, koszty utrzymania domu to nie tylko opał!

   2. Wszystkie te dyskusje są wzięte z kosmosu. Nie pragnę nikogo przekonywa do ogrzewania gazem. Kilka faktów z mojego domu dla chętnych rachunki i potwierdzenia od znajomych. Dom 138 m2 parterowy w technologi tradycyjnej. Ściany poroterm 30 ocieplenie styropian 15 cm. Temperatura 23 stopnie i roczny koszt gazu wraz z kuchnią gazową i ciepłą wodą 2700 zł. Nie wiem gdzie wam ucieka ciepło ale u mnie wszystko do sprawdzenia. Oczywiście piec gazowy kondensacyjny . Jeżeli ktoś ma pytania służę uprzejmie. Jeśli chodzi o powietrzną pompę ciepła to w naszych warunkach totalne nieporozumienie, rachunki za prąd zabijają służę również konkretami w postaci rachunków sąsiada, który po pięciu latach wyrzucił pompę i przeszedł na gaz. Pozdrawiam

    1. Dyskusje wzięte z kosmosu? Skąd takie stwierdzenie? Fajnie że gazem Pan pali za 2700 w parterowym domie, tak jak wcześniej powiedziałem grzanie grzaniu nierówne, jedni odkręcają kurek drudzy żyłują, kombinują. Włączają ogrzewanie w paru pokojach, albo dają na podtrzymanie przeciw zamrzaniu jak wychodzą na cały dzień do pracy, dogrzewaja drewnem w salonie itp itd.
     Ja ten sezon zakończyłem z wynikiem 1930kg ekogroszku którego kupiłem po 580zl za tonę ☺
     Pozdrawiam i życzę udanego weekendu majowego ☺

    2. A co z aspektem zdrowotnym? Swiat zachodni odszedl od spalania wegla, jak i drewna !!!
     W Polsce jedyne kryterium to ma byc tanio. Czy autor slyszal o czyms takim jak Benzopiren i PM2.5.

     Swiat odszedl od bezyny olowiowej jak rowniez narzucil katalizatory trojdrozne w autach, dzisiaj nikt nawet nie mysli ze mogloby byc inaczej. Bez odgornego nakazu, ciagle bedziemy krajem zacofanym, pozdrawiam wszystkich kochajacych cieplo od wegla, moze warto aby poczytali sobie o czyms takim jak termomodernizacja i ZERO EMISSION. Kazdy rodzaj energi ma swoj czas palenia weglem skonczy sie na zachodzie. W Polsce mamy 600% przekroczenia rakotworczego benzopirenu, co na to miloscnicy palenia weglem? No przekroczenia czastek PM2.5 ktore to przechodza przez pluca i docieraja do kazdego naszego narzadu w ciagu 1 minuty.

     1. Zachód odchodzi od węgla? w jakim sensie, z tego co się orientuje to właśnie odchodzi sie od atomu i śmiesznych wiatraków. Wzamian Niemcy zwiększają moce swoich elektrowni o nowe bloki węglowe więc ????? nawet jest projekt nowej kopalni w Orzeszu którą Niemcy chcą wybudować.
      Nie wiem nie wnikam w światowe biznesy, ale przemysł jest w dużej mierze oparty o węgiel na całym świecie, tak samo jest z ropą i gazem.
      Fajnym pomysłem na ciepło jest geotermia ponoć Polska ma bdb warunki 🙂

   3. 1500 zł ogrzewanie gazem 146 metrów mam tez piec na ekogroszek wczesniej nie miałem przyłacza stad to zamontowałem 3500 kg ekogrochu dobrago nie czeskiego

 36. Ja byłam całkowicie zielona w tych tematach i gdybym nie była tak dociekliwa, nie natknęłabym się na profesjonalny poradnik odnośnie wszystkich możliwości w tym o wykorzystaniu pomp ciepła i kolektorów. Powiem tak: dla każdego coś dobrego. U mnie sprawdziła się pompa i jestem bardzo zadowolona z efektów. Myślę, że po przeczytaniu kilku profesjonalnych porad można też udać się do doświadczonego instalatora, który poradzi jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla danego domu. Tutaj wspomniany art: http://blog.dedietrich.pl/zrodla-cieplej-wody-uzytkowej-w-naszym-domu/

 37. Ja ogrzewam dom piecem na ekogroszek. Szczerze mówiąc jestem bardzo zadowolona z tej decyzji, bo naprawdę dobrze sprawdza się w moim przypadku. Nic dodać, nic ująć. 😉

 38. Witam,
  Ja ostatnio korzystałam z oferty firmy PRESTIGE.
  Ich wyroby z całą pewnością kojarzone są z wysoką jakością. Dodatkowo dysponują ekogroszkiem w workach co z łatwością ułatwia transport i przechowywanie.

 39. Drugi sezon paliłam w domu pelletem Stelmetu i mogę polecić. Pellet jest wydajny i starcza na długo, a na dodatek bardzo mało brudzi. Kupuję ze strony http://www.epellety.pl i nigdy się nie nacięłam. Bezpieczna transakcja i wysokiej jakości produkt.

 40. Witam. Buduję dom parterowy 100m2. Jestem na etapie fundamentów. Zastanawiam się czym ogrzewać. Pod uwagę biorę gaz z sieci lub pompę ciepła. Czy mógłbyś mi Damianie doradzić w tej kwestii? Jeżeli pompa to jaka i dlaczego. Nie jestem ekspertem w tej kwestii ale dużą wagę przykładam do tego aby wszystko było porządnie dobrane i działało jak należy. Dodam, że dom będzie stawiany z Ytonga 24cm + 15-20cm styro, na stropie około 30 cm wełny i podłoga około 15. W projekcie wyliczone zapotrzebowanie cieplne wynosi 5,7kW.

  1. Witaj Rex,
   w takim budynku parterowym powinno się znaleźć ogrzewanie podłogowe, źródłem ciepła może być kondensacyjny kocioł gazowy lub splitowa pompa ciepła powietrze/woda. Przy parametrach wody grzewczej 40/35 pompa ciepła o mocy 6 kW w takim rozwiązaniu może być głównym źródłem ciepła do temperatury zewnętrznej ok. -10/-12 st. C (punkt biwalneycjny). Poniżej tej temperatury będzie ona wspomagana grzałką elektryczną. Warto wykonać analizę ekonomiczną, czy w skali roku koszt użytkowania pompy (+ grzałka elektryczna) będzie niższy od ogrzewania gazowego, Pozdrawiam!

   1. Panie Damianie niestety wszystkie prowadzone porównania oraz powstałe wnioski mają zasadniczą wadę, a mianowicie nie uwzględniają rachunku tzw ciągnionego czyli m. in. amortyzacji, serwisu itp.
    Szczególnie istotny jest odpis roczny amortyzacyjny.
    Do obliczeń konieczne jest przyjęcie okresu do remontu kapitalnego danego urządzenia lub do okresu jego wymiany.
    Jak sądzę należy rozpatrywać okres min 10 do 15 lat.
    Czy pokusił by się Pan o takie nawet uproszczone uzupełnienie.
    Pozdrawiam

 41. Słyszałem że pelety wygodne, ale ciut drożej wychodzi niż normalny opał jednak np miał
  Ja potrzebowałem modelu do spalania miału i drewna bo wlaśnie mam dostęp do tego opału w dobrej cenie
  No i wybrałem serię LUX z firmy Witkowski , bo ma też powiększone palenisko na drewno.
  Nowy układ c.o. Spalanie na poziomie 20-30 kg miału węglowego w mrozy. Moc kotła 22 kW.
  Powiem ze niezły sprzęcik jak na moje potrzeby

 42. Proszę o poradę, czeka mnie zmiana pieca-dom 20letni ale dobrze ocieplony, 340 metrów-obecnie ogrzewany gazem -rachunki są bardzo wysokie , zależy mi na ekonomicznym systemie ogrzewania, rozważam ekogroszek , czy to dobry kierunek ? Jeżeli tak to na jakiej firmy produkty warto zwrócić uwagę? z góry bardzo dziękuję za pomoc

 43. Witam, Proszę o doradzenie jakiego ogrzewania użyć w domu parterowym z41 PLUS projekt pod adresem: http://z500.pl/projekt/461/Z41_PLUS,powiekszony-o-140cm.html. Koło działki jest dostęp do gazu ziemnego przyłącze w standardowej cenie. Zastanawiałem się nad gazem ziemnym pompą ciepła gruntową lub powietrzą kominek z płaszczem wodnym do gazu dodatkowo ? Jaka opcja będzie najkorzystniejsza (ekonomiczna pod względem zarówno instalacji i użytkowania) oraz komfortowa.

 44. Witam,
  napisałem długi tekst opisujący mój dylemat w kontekście wyboru techniki grzewczej dla mojego nowego domu, jednak nie został on opublikowany. Więc ten puszczam w formie testu.

 45. Ok, druga próba,
  prosił bym o wypowiedzenie się osób znających się w tematyce grzewczej.
  Mój dylemat polega na tym że planujemy obecnie dom. Trwają prace projektowe. Start budowy planowany jest na ok Luty/Marzec 2017.
  Jednak już dziś chcemy podjąć decyzję dot. wyboru opcji grzewczej,
  Więc tak, kilka suchych danych:
  – dom ma ok 600 m2 pow. użytkowej wliczając w to piwnicę.
  – w piwnicy będzie basen, wymiary : 3000 x 8000 x 1300-1500 mm
  – jako przewodnicząca technologia wybrana została pompa powietrze która ma za zadanie ogrzewanie basenu + domu w przypadku kiedy temp. zew. jest większa niż -4 stopnie * i +3 stopnie **.
  Dylemat, to technologia uzupełaniająca która włącza się poniżej w/w temp. zew.:
  – OPCJA I: poniżej – 4 stopni włącza się kocioł gazowy, nadmienić należy że dostęp do gazu jest bezproblemowy oraz że prawdopodobnie opcja ta spowoduje wyłączenie użytkowania basenu w tym czasie roku.
  – OPCJA II: poniżej +3 stopni włącza się pompa gruntowa która ogrzewa również basen , wyłączenie basenu nastąpi zapewne w okolicach ok – 10 stopni.
  Dodatkowe info:
  – różnica w cenie pomiędzy Opcją I a opcją II to ok. 70.000 pln
  – dodatkowo planowana są panele fotowoltaiczne które mają za zadanie wspomagać pompę / pompy

  Większość osób doradza mi wybór OPCJI I twierdząc że OPCJA II nie zwróci się przez przynajmniej 20 lat.
  Nie ma zielonego pojęcia o tym.
  Czy ktoś jest w stanie udzielić mi fachowej pomocy?

  1. Witaj Ryba,
   a gdybyśmy uprościli te wszystkie założenia – i wykorzystali gazowy kocioł kondensacyjny do ogrzewania domu i basenu? Czy montaż powietrznej i gruntowej pompy ciepła jest ekonomicznie uzasadniony? Pozdrawiam!

   1. Witam,
    biorąc pod uwagę że basen będzie wykorzystywany głównie jak jest ciepło na zew. to powietrzna na pewno. Tak jestem przekonany.
    Gazem ogrzewać basen (wodę) do 30 i powietrze do 31 , może być drogo. Chyba na pewno będzie drogo.
    Z drugiej strony tego nie wiem, w sumie dlatego napisałem na tym forum.

    Pierwotnie została już podjęta decyzja o dwóch pompach, ale po przemyśleniach bardziej przekonuje mnie : Powietrze + Gaz.

    1. Z punktu widzenia rozwiązania grzewczego, dobrym pomysłem będzie połączenie zalet powietrznej pompy ciepła i kondensacyjnego kotła gazowego – dlatego proszę zapoznać się z hybrydowymi pompami ciepła 🙂

 46. Pełna automatyzacja ? Czy groszek z sklepu (czy gdzie się go kupuje) sam się do pieca przedostanie ?
  Jak dla mnie jest to rozwiązanie bardzo niekomfortowe.

 47. A co z aspektem zdrowotnym? Swiat zachodni odszedl od spalania wegla, jak i drewna !!!
  W Polsce jedyne kryterium to ma byc tanio. Czy autor slyszal o czyms takim jak Benzopiren i PM2.5.

  Swiat odszedl od bezyny olowiowej jak rowniez narzucil katalizatory trojdrozne w autach, dzisiaj nikt nawet nie mysli ze mogloby byc inaczej. Bez odgornego nakazu, ciagle bedziemy krajem zacofanym, pozdrawiam wszystkich kochajacych cieplo od wegla, moze warto aby poczytali sobie o czyms takim jak termomodernizacja i ZERO EMISSION. Kazdy rodzaj energi ma swoj czas palenia weglem skonczy sie na zachodzie. W Polsce mamy 600% przekroczenia rakotworczego benzopirenu, co na to miloscnicy palenia weglem? No przekroczenia czastek PM2.5 ktore to przechodza przez pluca i docieraja do kazdego naszego narzadu w ciagu 1 minuty.

  1. Witaj Romanie,
   w kwestii ogrzewania domu paliwami stałymi – coraz więcej osób wybiera kotły klasy 5 (najwyższa), które spełniają graniczne wartości emisji zanieczyszczeń. Założenia klasy 5 – emisja pyłu: do 40 mg/m³, emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³, sprawność cieplna: od 87 proc. Koty te, mogą być przeznaczone do spalania węgla, ekogroszku, pelletu. Na moim blogu nie namawiam kogo do zakupu kotłów klas niższych, o gorszych sprawnościach – jeżeli ktoś ma możliwości finansowe – stale zachęcam do częściowego wykorzystania potencjału energetycznego, jaki tkwi w energii odnawialnej.
   Pozdrawiam!

 48. Jezeli Swiat spali wszystkie paliwa kopalne to poziom wody na Swiecie podniesie sie o 68m metrow do roku 2300, w sumie co nas to obchodzi skoro nas i naszych dzieci do tej pory juz nie bedzie. Wtedy World Empire State Building zostanie zalany do 18 pietra, niedzwiedzi polarnych nie bedzie rowniez, ale znowu co to nas obchodzi skoro zyjemy w Polsce i kazdy chce ogrzac mieszkanie dla swoich dzieci.

  Teraz odnosnie czastek PM2.5 czyli mniejszych niz 2.5 mikro metra, one sa zawarte w powietrzu nawet jak powietrze wydaje sie czyste i klarowne, czastki te srednio opadaja po przebyciu kilkuset kilometrow, pies nasypowy ma 8-10x wieksza emisje czastek PM 2.5 niz piec klasy 5.

  Problem w tym ze Benzopiren ktorego mamy 600% przekroczenia nasz organizm gromadzi i powoduje zmiany w naszym DNA powodujac wiele chorob miedzy innymi raka. Tanio + stara technologia = Choroby + przedwczesna smierc. Duze zanieczyszczenie = duzo poronien. Duze zanieczyszczenie = grozne choroby dla dzieci i ludzi starszych.

  ODNOSNIE UWAG NIE KOPCI NIE DYMI, to nie znaczy ze nie zanieczyszcza, drobne czastki sa niewidoczne, tlenki siarki tez nie sa widoczne (chyba ze jest to mocno zasiarczony wegiel), benzopiren tez nie jest widoczny.

 49. Niektóym to łatwo się mówi jak sie ma kasę na drogie możiwości ogrzania domu typu pompy ciepła czy inne… niestety cały czas kociol co na węgiel czy drewno to zdecydowanie tańsze rozwiązanie , a my w Poslce nie zarabiamy tyle co na Zachodzie gdzie jak piszecie się od tego odchodi…. dlatego mam kocioł co, tyle co zw swojej strony zrobiłem to kupiłem najnowoczesny niskoemisyjny model kotła z tej serii LUX ,ten co wyżej pisałem i nie pale śmieciami co wielu ludzi w Poslce jeszcze robi – z tym powalczcie, a nie z weglem na razie

  1. DO: KLEMENS

   To nie ma być problem każdego z obywateli to ma być problem rozwiazany przez Panstwo, przez Ministra Ochrony Srodowiska, bez dofinansowan i norm, niewiele sie zmieni. Pan zrobił własnym kosztem najlepiej jak mógł i to się ceni. Ciągle widzę dym w kominach, wiem że są ludzie ktorzy gotują obiady na piecach węglowych na czymś co nie ma energetycznie żadnego uzasadnienia, są ludzie ktorzy grzeją wode użytkową piecem na ekogroszek te piece często grzeją cały rok na okrągło !!!!!! Przy dobrym ociepleniu budynku można przejść na gaz bez większego bólu, Polska już nie jest takim biednym krajem jak 20 lat temu. Zapylenie na poziomie 250 czy nawet 500 jest niedopuszczalne i za to przyjdzie nam zapłacić kare. Nowoczesny kocioł generuje 11x mniej zanieczyszczeń niż kocioł nasypowy. UK, Austria mają już od dawna w ofercie odgazowany węgiel, w PL jedynie była to ciekwostka.

 50. Pompa ciepła? 😀 Okej może i tanio szkoda tylko, że nikt nie informuje że po paru latach trzeba wykonać dodatkowe odwierty których koszt jest naprawdę spory. Nikt o tym nie mówi a za parę lat się budzimy z ręką w nocniku 🙂

  1. Jakie dodatkowe odwierty??? Pierwsze słyszę. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja będzie służyć 25-30 lat. Odwierty tak się projektuje, aby nie eksploatować nadmiernie energii z ziemi.

   1. Hmm przykład podam z pierwszej ręki, sąsiad w ciągu 2 lat użytkownia pompy stracił tej zimy źródło ciepła, niestety odwierty trzeba było robić od nowa 🙁

   2. studnie się zamulają (odkłada się żelazo) i nie jest to dobre rozwiązanie. Żywotność odwiertu zależy od zawartości żelaza w wodzie. W Polsce nie ma studni w której go nie ma ale są takie tereny gdzie jest go 10x więcej, a wtedy taki odwiert szybko padnie.

 51. Każdy ma jakieś tam swoje upodobania, ja za namową znajomego poszedłem w pellet i muszę powiedzieć że jestem zadowolony. I cena pelletu też atrakcyjna.

 52. MAM pytanie.A dlaczego nie ma tu opisu i wyliczenia ogrzewania energia elaktryczna przeciez takowa mozliwosc istnieje i jest coraz wiecej nowych domow tak wlasnie ogrzewanych.Ja wlasnie zastanawiam sie nad zamontowaniem w nowo wybudowanym domu takiego wlasnie systemu dodam ze dom ma 130m

 53. W sezonie grzewczym paliwem którym ogrzewam dom jest pellet. Jego zalety są opisane w powyższym artykule więc nie ma potrzeby tu ich ponownie przytaczać. To naprawdę dobry nośnik energii.

 54. Planuję budowę domu w 2017, powierzchnia 120m2, domek będzie parterowy. Ocieplenie 20cm. Zastanawiam się nad ogrzewaniem gazowym, ale trochę przerażają mnie koszty. Gaz byłby z sieci miejskiej. Z jakimi rocznymi kosztami musiałabym się liczyć?

  1. Mam kuzynke ma nowy dom ocieplony 15cm styro o pow około 130m2. W tym sezonie zimowym spalili 23000m3 gazu przy temp ustawionej na termostacie 19c, mają piec kondensacyjny z wysokiej pòłki noi w całym domu ma podłogòwke. U nas w bielsku-bialej cena 1m3 gazu z sieci kosztuje 2.20zł więc łatwo policzyć że dość drogo. Gadałem z kuzynką i powiedziała że musi zamontować kominek i dogrzewać drewnem bo nie wydoli z kosztami na samym gazie.

 55. Tego można się było spodziewać. W Polsce nie wiecie, że nie wiecie. Kompletne niedoinformowanie i arogancja techniczna. Gdzie jest w tym Waszym mądrym świecie nowoczesnego ogrzewania miejsce na nowoczesne ogrzewanie elektryczne? Energia elektryczna jest jedyną energią, którą każdy kraj może sobie samemu wyprodukować. Samochody elektryczne są OK a grzejniki elektryczne NIE. Dlaczego? Dlatego, że jesteście niedoinformowani. Polegacie na opinii wielkich firm produkujących ogrzewania gazowe czy olejowe itd. Politycy UE chcą od roku 2020 zabronić montowania w nowych budynkach ogrzewania gazowego i olejowego. To o czymś świadczy. Obojętnie czy to przejdzie czy nie ale to pokazuje kierunek odejścia od uzależnienia od innych krajów. Są na zachodzie grzejniki energooszczędne (nie chodzi mi o piece akumulacji nocnej), które nie mają nic wspólnego z tymi gniotami z wielkich sklepów wyposażenia domów. Niestety arogancja ludzi jest tak wielka, że na samą myśl o ogrzewaniu elektrycznym wyobrażają sobie wysokie rachunki. Kompletna BZDURA! Jestem producentem takich grzejników. Moja firma znajduje się w Niemczech od 30 lat i celowo nie podam jej nazwy żeby nie było ukrytej reklamy. Jeśli ktoś w to nie wierzy lub chciałby mi udowodnić coś innego, to mój prywatny adres mailowy to adam.jaworek@gmail.com

   1. Niestety nie chcę tutaj robić reklamy. Proszę użyć pierwszycg czterech liter mojego nazwiska. Pozdrawiam

 56. Ja natomiast chciałbym się spytać jak spisze się pompa powietrze woda do ogrzania domu o pow. ok 180m2,. bez podłogówki.
  Mam kominek który mógłby wspomóc pompę w niższych temperaturach. (obecnie jest to moje główne ogrzewanie)
  Zastanawiam się nad pompą powietrze/woda, gdyż będę montował panele PV i część energii chcę wykorzystać właśnie do pompy. Od tego czy zamontuję pompę zależy ile tych paneli postawię, ale skłaniam się ku 9KW. Po nowelizacji ustawy OZE na własne cele będę mógł zużyć 80% czyli 7,2KW. Dom zużywa 3,3KW więc na pompę było by 3,9KW (3900KW rocznie)

 57. Szczerze mówiąc to ja się już wiele razy rozczarowałem pelletem i zamiast tego wolę stosować paliwo węglowe. Według mnie zapewnia znacznie większą kaloryczność więc suma sumarum ogrzewanie wychodzi w moim przypadku znacznie taniej. Dodatkowo można zastosować kotły z automatycznym podajnikiem, co sprawia, że jest też wygodnie i bezobsługowo.

  Z pelletem miałem takie problemy, że ciężko było w ogóle złożyć na niego zamówienie w sezonie. Z ekogroszkiem nie ma takiego problemu, mam sprawdzonego dostawcę i wszystko jest okej. Zamawiam od http://www.smarttrans.eu/ od wielu lat więc mogę za nich ręczyć.

 58. Według mnie najbardziej opłaca się ogrzewać dom pompą ciepła. Owszem, jest to odrobinę większy wydatek od pieca, ale bardzo szybko się zwraca dzięki o wiele większej wydajności. Co więcej Pompa będzie służyła o wiele lepiej, nie zniszczy się tak szybko jak piec. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o takich pompach to odsyłam na stronę ecotherm.com.pl i zakładkę „pompy ciepła”, tam znajdziecie mnóstwo przydatnych informacji odnośnie ogrzewania pompami.

 59. Witam,

  Moi drodzy, stoję przed wyborem: Pompa Ciepła vs Piec na Eko Groszek. Budynek 150m2 powierzchni użytkowej-docieplony wełną 20cm + poddasze również wełną, pustak suporex. Co będzie lepszą opcją dla takiego budynku? Jak jest z żywotnością kotłów w obydwu przypadkach i jakie firmy możecie polecić? Z góry dziękuję !!

 60. Witam, chciałabym dowiedzieć się jaki wybrać piec na ogrzewanie gazem płynnym domu o powierzchni 160m2, oczywiście zależy mi na tym aby było tanio, solidnie.
  Dziękuję za pomoc,
  Pozdrawiam

 61. Witam serdecznie. Razem z meżem budujemy dom 130 m2 za chwile trzeba bedzie kupowac kominy,a my nadal zastanawiamy sie nad wyborem ogrzewania. Pomóżcie prosze co wybrac, dom z ceramiki 24 plus 15 styropian.myslimy nad gazem + kominek z płaszczem Lub ekogroszek. Pompa za duzy koszt. Głownie chodzi,nam aby bylo ciepło i niedrogo. Proszę o pomoc i pozdrawiam Agnieszka

  1. Pani Agnieszko to wszystko zależy jaki kto ma budżet domowy 🙂
   Moim zdaniem zabawa z gazem tak czy siak skończy się robieniem kotłowni w salonie w postaci kominka na drewno z płaszczem wodnym, wiadomo dlaczego 🙂
   Szczerze na podstawie moich obliczeń ten sezon zimowy 2015/2016 zakończyłem bardzo pozytywnie finansowo, podkreślam że nie oszczędzałem, nie żałowałem paliwa a mam podobny dom jak Pani: 137m pow. użytk. ściany ceramika 30+15styro.
   Spaliłem 1920kg węgla od pazdziernika do konca kwietnia co daje 1,92 x 580zł = 1120zł
   W domu miałem cieplutko 23C plus gorąca woda.
   To można sprawdzić na stronie z moim piecem https://esterownik.pl/device/7953 w zakładce archiwum/wykresy.

   Moim zdaniem nie ma innej alterantywy jeśli chodzi o koszt użytkowania jak i koszt dostosowania domu pod piec na ekogroszek.
   Nie myśle o tym, że musze kupić węgiel bo koszt znikomy, nie przejmuje się totalnie obsługą pieca bo jest mega wygodnie:
   – zasypie zasobnik raz na 10dni w sezonie zimowym i raz na tydzień wynosze popiół czyscząc piec TYLE ROBOTY 🙂
   Pali ładnie nie ma kopcenia:
   https://www.youtube.com/watch?v=2c7_brucd9U
   Węgiel nie jest taki straszny jak go malują 🙂 także zachęcam 🙂

  2. Witaj Agnieszko, jeżeli masz możliwość podłączenia się do sieci gazowej, proszę zdecydować się na wariant z gazowym (wiszącym) kotłem kondensacyjnym współpracujący z zasobnikiem c.w.u. – komin w takim przypadku należy wyposażyć we wkład ze stali nierdzewne, pozdrawiam!

 62. Damian,
  Buduje dom z drewna, energooszczedny, powierzchnia uz. 110m o parametrach domu calorocznego ale bedzie to dom wakacyjny raczej uzywany latem, moze tez na ferie zimowe. Chcialbym zainstalowac tam pompe ciepla ale nie wiem jaka, powietrzna czy gruntowa. Fachowiec 'z ogloszenia’ doradzil my pompe powietrzna tylko c.o. oraz osobno przeplywowa grzalke wody. Twierdzi ze to rozwiazanie jest najbardziej ekonomiczne, bo skoro nie bede mieszkal na stale to zbiornik na wode jest niepotrzebny etc. Jednoczesnie w Twojej tabeli widze ze koszt ogrzania domu jest wyzszy o 80% dla pompy powietrznej wobec gruntowej ale jednoczesnie koszt instalacji gruntowej jest duzo wyzszy oraz ktos mieszka tam caly rok, ja bede tylko od czasu do czasu. Uprzejmie prosze o porade.

  1. Dzień dobry Pawle, dla domu letniskowego warto rozważyć ogrzewanie elektryczne – z racji tego, że będzie on użytkowany sezonowo. Na potrzeby c.w.u. proszę zdecydować się na wariant z powietrzną pompą ciepła. Myślę, że takie rozwiązanie jest najbardziej ekonomiczne w Pana przypadku, pozdrawiam!

   1. Dzien dobry, bardzo dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz. Mam dodatkowe pytanie- czy powietrzna pompa ciepla sprawdzi sie rowniez w tym przypadku do podtrzymania temperatury w domu np.10-12 stopni podczas zimy, tak aby dom byl caly czas w miare cieply, bez wilgoci etc? czy podczas duzych mrozow nie bedzie to zbyt kosztowne?

    1. Witaj Pawle, jeżeli postawimy na wariant z pompą ciepłą do c.o. dla domu letniskowego – pod nieobecność domowników możemy obniżyć nastawę temperatury, aby utrzymywać w pomieszczeniach minimalną temperaturę. W takim rozwiązaniu pompa uzyska dość wysokie COP, z pewnością ogrzejemy dom dużo taniej, niż elektryczną podłogówką lub piecami akumulacyjnymi – musimy liczyć się tylko z wyższym kosztem inwestycyjnym. Pozdrawiam!

     1. Damian, dziękuję za bardzo przydatną odpowiedź i poradę. Robię dokładnie zgodnie z Twoimi wskazówkami. Pozdrawiam serdecznie.

 63. Kiedyś ogrzewałem dom węglem . Obecnie ogrzewam pelletem od kilku sezonów. Jest łatwy w obsłudze, nie ma pyłu, jak również bardzo mała ilość popiołu zostaje. W moim przypadku to ważne ponieważ nie mam gdzie wysypywać go. A tak to co zostaje po spaleniu olimpu pod krzak wyrzucam , bo to popiół z drewna.

 64. Ogrzewając dom należy wszystko dobrze przeliczyć również wkład własnej pracy lub jak kto woli wygodę. Sami zdecydowaliśmy się na pellet bo jest czysty, cenowo porównywalny z kopalinami a daje dużo ciepła ze względu na wysoką kaloryczność. Logistycznie też jest prosto.

 65. Sluchajcie, widzę doświadczone osoby wieć moze ktos mi podpowie. Teść ma stary kocioł co zwykły zasypowiec, z racji problemów zdrowotnych myslimy zeby cos mu zmienic bo nie da rady dokładac co chwila wegla , słyszałem że mozna taki kociol przerobić na automatyczny tzn coś w stylu podajnikowego. Gość od kotłów w mieście polecił nam kupic gotowy zestaw podajnikowy z firmy Witkowski na allegro i mowił że za pare złotych mi to zamontuje. Podobno kocioł będzi smigal jak mało obsługoy automat. Pytanie czy to ma racje bytu ? I czy faktycznie zautomatyzuje kocioł i nie będzi kasa wyrzuconą w błoto?

 66. Ze wszystkich dostępnych na rynku paliw najbardziej odpowiada mi pellet ze względu na swoją dostępność i ekologiczność.

 67. Dlaczego Pan Inżynier w wyliczeniach dla gruntowej PC stosuje taryfe G12, a dla powietrznej G11?
  Czy nie jest to przypadkiem ukryte faworyzowanie?
  Bądźmy profesjonalnymi inżynierami. Jeśli stosujemy jakąs metodologię (tu: wybór taryfy) stosujmy ją konsekwentnie, nie wybiórczo.
  Jeśli zamienimy taryfy, to koszt ogrzania wygląda następująco

  Powietrzna PC 3360zł
  Gruntowa PC 2450zł

  Wyliczenia Pana Inżyniera:
  Powietrzna PC 3744zł
  Gruntowa 2080zł

  Jest różnica prawda?
  A jeśli policzymy oba źródła jako G12 to:
  Powietrzna PC 3183zł
  Gruntowa 2080zł

 68. My ogrzewamy dom pelletem już od kilku lat. Moim zdaniem pellet to dobra alternatywa do węgla. Mam czystą kotłownię oraz co jest nie mniej ważne , bardzo mało popiołu zostaje po spaleniu pelletu. ​ \
  Nigdy nie liczyłem co się bardziej opłaca . Raczej dla mnie osobiście ważna jest wygoda. Ponieważ w moim przypadku możliwe jest tylko wykorzystanie opału stałego , zdecydowałem się na pellet. Finansowo wychodzi porównywalnie do ekogroszku , jednak jeśli wziąć pod uwagę , wygodę, czystość , dostęp, to pellet jest górą.

 69. Panie Damianie,Szanowni Forumowicze,

  Jak wielu moich poprzedników potrzebuję fachowej porady. Jestem w trakcie budowy domu Dom z Widokiem 3 wersja B po przeróbkach 244m2 do ogrzania +43m2 garaż również planuję ogrzewać wszystko ogrzewanie podłogowe (287m2). Dom wybudowany jest z cegły ceramicznej Porotherm 25cm ocieplenie 25cm steropian szary na podłodze parter 20cm steropianu piętro 10cm steropianu, okna profil 7 komorowy okna 3 szybowe z ciepłymi parapetami i ciepłym montażem, dach planuję ocieplić pianą 22cm. Będzie również zainstalowany rekuperator z odzyskiem ciepła. W domu tym wg projektu przewidziany jest tzw transformator ciepła ( inaczej forma PC powietrze-powietrze) ja jednak zastanawiam się czy piec kondensacyjny (dobrej klasy) czy PC gruntowa z pionowym dolnym źródłem.
  I tu potrzebna Pana fachowa porada za którą z góry dziękuje !!

  wg projektu -Zapotrzebowanie na energię:
  EU 69,8 (kwh/m2/rok)
  EK 32,9 (kwh/m2/rok)
  EP 98,6 (kwh/m2/rok)
  Roczne zapotrzebowanie na energię (ogrzewanie i ciepła woda) 16976 kWh/rok

  1. Witaj Piotrze, z mojego punktu widzenia, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie wybór kotła kondensacyjnego – rozumiem że mamy możliwość podłączenia się do sieci gazowej? Proszę zrezygnować z centrali wentylacyjnej zintegrowanej z pompą ciepła powietrze-powietrze, lepszym rozwiązaniem będzie wersja z nagrzewnicą wodną zasilana wodą grzewczą z c.o. Pozdrawiam!

 70. Witam i bardzo proszę o pomoc, gdyż czym więcej czytam tym głupsza jestem ;)))
  Buduję dom jednorodzinny, dwulokalowy, Łączna powierzchnia domu to 165m2. Łączna ilość osób w domu to w jednej części 2 osoby (rodzice) w drugiej 3 (my ). Dom budowany będzie z betonu komórkowego, ocieplony styropianem 15- 20 cm. Okna 3 szybowe, zastosowana będzie również rekuperacja. Ogrzewanie oczywiście podłogowe + łazienki góra dodatkowe grzejniki. Moją zmorą jest wybór ogrzewania domu jak i wody. Gazownia wyliczyła mi przyłącze na 8500zł do podziału z sąsiadem obok, który też reflektuje na gaz, oczywiście plus koszty dodatkowe, czyli dociągnięcie gazociągu do domu ok 6 m i inne. Biorąc pod uwagę te koszty plus koszt kotłowni ok 6000 i urządzenia 11500 czy korzystniejszy będzie wybór pc powietrznej? Jakie mogą być różnice w cenie montażu i późniejszej eksploatacji?! Bardzo bardzo proszę o pomoc!!!

 71. My również ogrzewamy dom pelletem. Przeszliśmy z drewna. Cena jest porównywalna. Napalenie w piecu nie wymaga dużych nakładów pracy jak przy zwiezieniu drewna. Istotne dla nas było aby paliwo było również ekologiczne i żebym ja mogła sobie poradzić sama z ogrzaniem domu jak mąż jest na wyjazdach zagranicznych.

 72. Każdy wybiera co mu najlepiej odpowiada, jeden wybiera gaz drugi pellet, ja był bym za tym drugim chociaż sam jeszcze palę węglem, ale szykuję zmiany.

 73. Witam. Mieszkamy w starym domu 110m, palę w piecu od góry, ale ze względów zdrowotnych chciałbym zakupić piec gazowy i wpiąć go w co…aby w niedzielę i dni chorobowe nie ,,łazić,, do pieca weglowego…mam nadzieję że tak można podłączyć abym mógł palić raz tym piecem , a potem drugim???

  1. Witaj, kocioł gazowy wymaga osobnego komina, tzn. szachtu dla przewodu powietrzno-spalinowego, z wykonaniem wpięcia do istniejącej instalacji raczej widzę problemu, tym oraz sterownikiem piec/kocioł zajmie się instalator, pozdrawiam!

 74. witam
  moj dom -parterówka ,projekt druh bez garazu
  po przeczytaniu setek forów inter, doszedłem do wniosku ze głownym ogrzewanie domu bedzie podłogówka elektryczna
  dom dobrze,badz b,dobrze zaizolowany
  15 cm podłoga,20 cm sciana,strych 12 cm wełnyb sprasowanej jak w płytach warstwowych ,pozniej pewnie wiezba
  dodatkowo klimatyzacja kanałowa ,z racji chłodzenia latem,oraz do miłych wieczorów jakiś kominek firma norweska
  prad do podłogi w 2 taryfie
  instalacja z super sterownikiem jakies 4500zł brutto,
  okan dom pakiet 3 szyby ,profil taki jak kiedyś „dobre buty”-starszy rocznik wie o co chodzi
  mieszkam w stolicy na 50m2 i jak koszty przy tej powierzchni bede miał porownywalne ,a moze nizsze to dla mnie bedzie dobrze
  nie jestem z tych którzy chca miec coś za free jak wiekszość
  pozdrawiam budujacych jak i modernizujących

  1. Daj se zrobić oferty na koszty instalacji grzewczej wraz wykonaniem oraz z kosztami użytkowania i konserwacji , napraw itd. Dopiero potem decyzja w co się wpakować

 75. Dla mnie najlepszy jest ekogroszek: wygodnie i przyjaźnie dla środowiska. Tylko nie ma co ukrywać, że trzeba znaleźć dobry produkt, ja się już na kilku firmach zawiodłem, teraz biorę ekogorszek od Kup Pan Wyngiel i jest serio dobry- z polskich kopalni, z niską zawartością kocioł na ekogroszeksiarki oraz popiołu. Ja jestem zadowolony.

 76. Witam wszystkich, przeczytałem większość wpisów i powiem że niestety brak jest rzetelnej wiedzy na temat kosztów ogrzewania. Temat jest nie łatwy i często po wypowiedziach bardzo subiektywny. Zajmuję się zawodowo ogrzewaniem budynków jako projektant. Ponieważ temat jest bardzo szeroki postaram się opisać swoje spostrzeżenia. Na wstępie powiem że nie lubię jak porównuje sie np. domy o podobnym metrażu w celu wyciągnięcia wniosku co do kosztów ogrzewania. Dlaczego? Ponieważ na koszty ogrzewania ma wpływ conajmniej kilkanaście elementów i w skrajnych przypadkach pozornie takie same budynki mogą mieć koszty różniące się nawet o 100%. Podam tylko kilka np. ilość osób, usytuowanie, przeszklenie i współczynnik U, izolacja i np. każdy pisze styropian a przecież styropian może mieć lambdę 0.045 a i 0.031, sposób użytkowania czyli np. osłabienie nocne, temperatura wciągu dnia 23 st lub np. 18st a to już oszczędności rzędu 25%. Przypomnę że stosując ogrzewanie np. ścienne którego jestem fanem pozwala na obniżenie temp. w pomieszczeniu o 2-3 st przy odczuwalnej temp. komfortu 20st., dalej a przede wszystkim jakość wykonania czyli sposób montażu stolarki, izolacji fundamentów, izolacji stropów a szczególnie izolacji poddaszy. Powiem jeszcze o wentylacji bo to jedna z najważniejszych rzeczy. Straty na wentylację w budownictwie lat 80 wahały się w granicach 10-15% dzisiaj to 30-40%. Spowodowane to jest bardzo dobrą izolacją budynków i tym samym obniżeniem kosztów ogrzewania w stosunku do w miarę stałej ilości świeżego powietrza do wentylacji. Dlatego właśnie stosując odpowiednie rekuperatory czyli urządzenia do odzysku ciepła wyposażone najczęściej w wymiennik krzyżowy, przeciwprądowy lub obrotowy powodują że możemy odzyskać od 60-95% energii z powietrza usuwanego w domu. Jest jeszcze kilka innym elementów jak elementy oświetlenia, usytuowania względem stron świata, akumulacyjność itd. co w skrajnych przypadkach jak pisałem wyżej różnica może być ponad 100%. Żeby zrobić porównanie czegokolwiek możemy jedynie opierać się na dostępnej wiedzy i umiejętności jej interpretacji. Większość chwali już swoje zamontowane instalacje nie za bardzo mając możliwość rzetelnego porównania, pomijam fakt np. ile kosztuje podkładanie do pieca, czyszczenie komina wynoszenie popiołu itp. Jedni powiedzą że to czysta przyjemność a inni pytani czy dali by 500zł w sezonie żeby tego nie robić jak najbardziej na to przystali. Reasumując jest wiele elementów mających wpływ na wybór i sposób ogrzewania. Mogę powiedzieć że w energooszczędnym budownictwie mogę polecić bardzo dobrą pompę ciepła powietrze – woda (bez wymiennika gruntowego) lub kocioł kondensacyjny w zależności od możliwości i zasobności. Chętnie doradzę i pomogę.

 77. Nie wszystko musi sprowadzać się do pieniędzy bo kto je ma to sądzę, że będzie kierował się tu wygodą. U mnie pellet to kompromis na którym się nie zawiodłem. Od tego roku kupuję go przez internet [link usunięty] więc i ja się rozwijam:)

 78. Witam INŻYNIERA. jestem na etapie budowy nowego domu i jeśli chodzi o ogrzewanie to jestem zdecydowany właśnie na pompę ciepła powietrze /woda. Podobnie jak pan też przeczytałem wszystkie wypowiedzi. Chciałbym prosić pana o fachową pomoc odnośnie dobrze dobranej owej pompy ciepła. Jakie dane są panu potrzebne do obliczeń? Bo musiałabym się przygotować. Pozdrawiam

 79. WItam CIę Jaro, bardzo dobra dezycja, żeby dobrze dobrać pompę ciepła trzeba znać parametry domu. Najlepiej odczytać z projektu straty ciepła które powinny być wyliczone w każdym projekcie. Dodatkowo ważną rzeczą jest liczka osób zamieszkujących dom. Proszę zostaw emaila do siebie postaram się skontaktować i dobrać bardzo dobrą pompę ciepła. Dobierając taką pompę powiem tylko że trzeba mieć sporą wiedzę i umiejętność czytania wykresów i porównania ważnych parametrów żeby nie przepłacić nawet 50%. Większość albo nie podaje wartości dla nich niekorzystnych ale pisze zbyt ogólnie. Dla przykładu Jedna z firm podaje COP 4.4 dla 12 stopni ale patrząc na wykres okazuje się że już przy temp. -8 stopni pompa przestaje pracować i grzejemy prądem. Pewnie średnio wyjdzie nieco taniej jak gazem ale trzeba mieć tą świadomość. Są pompy które mają COP przy -20oC 1,7 -1,9 to bardzo dobre parametry i temp. wody 35Co. Możemy praktycznie korzystać tylko z pompy unikając pracy na grzałce. Temat generalnie rzeka i przed kupnem polecam zasięgnąć prawdziwej porady unikając osób sprzedających bezpośrednio daną pompę.
  Jeżeli chodzi o pytanie kolegi z postu wyżej odnoście pomp ciepła Water Furnace są to pompy z wymiennikiem gruntowy a więc zupełnie innej konstrukcji. Niestety moim zdaniem jeszcze nieopłacalne jak na nasze warunki. Kilka lat temu nie było innej alternatywy natomiast dzisiaj są pompy powietrze które parametrami niewiele odbiegają od tych z wymiennikiem gruntowym a napewno różnica w cenie 20-30 tyś nigdy się nie zwróci. Dlatego polecam jak już ktoś jest zdecydowany na pompę powietrzną ewentualnie z połączeniem z kolektorami fotowoltaicznymi. Pozdrawiam i zachęcam do dyskusji.

  1. Witam
   Również przeczytałem cały wątek i Twoje słowa najbardziej do mnie przemawiają. Od kilku tygodni wertuję informacje nt ogrzewania i męczę firmy instalacyjne. Zaczynam budowę na wiosnę i stoję przed dylematem czy PC z odwiertami czy pelet. Wszystkie informacje mam w mailu. Czy mogę je przesłać do Ciebie z prośbą o poradę?

 80. Witam ponownie, widzę że temat bardzo gorący i dobrze, lepiej mieć w miarę dostępności pełną wiedzę przed inwestycją niż po. Podaje swojego emaila postaram się w miarę możliwości pomóc lub wyjaśnić h.l@onet.pl.
  Krótko do Michała który ma dylemat nad peletem cz PC. Osobiście chciałbym mieć takie dylematy :). Jeżeli chodzi o nowo budowane budynku z bardzo dobrą izolacją ścian, posadzki stropów i went. mech. i oczywiście okien najlepiej w ciepłym montażu o średnim współczynniku poniżej 0.8w/m2K proponował bym PC. Ale nie z wymiennikiem pionowym czy gruntowym bo niestety jest stosunkowo za droga i pewnie nawet w dłuższym okresie będzie nieopłacalna. Osobiście bym polecił powietrzną PC. Kosztowo powinno być nieznacznie drożej ale koszty ogrzewania będą niższe i będziemy mieli cwu w okresie letnim conajmniej o połowę taniej niż z kotła na pelet. Dlaczego? A dlatego że okresie letnim pompa ciepła przy temp. zewnętrznej 20-30oC pracuje z dużo wyższą sprawnością. Pragnę zwrócić uwagę na koszty nie samej PC czy kotła a całość instalacji gotowej do pracy. Pomijając jakość powietrza to napewno koszt budowy komina, pomieszczenie przeznaczone raczej wyłącznie na kotłownie i obsługa jakby nie było trzeb zakupić pelet zmagazynować i co jakiś czas uzupełniać zbiornik. Oczywiście trzeba przy ogrzewaniu niskotemperaturowym a takie jest raczej standardem w energooszczędnym budynku stosować układy podmieszania. Generalnie dla mało zasobnych portfeli polecam bardzo dobry kocioł kondensacyjny lub powietrzną pompę ciepła.
  Koszty ogrzewania wyliczone w oparciu o program do symulacji kosztów ogrz.
  Dla budynku mieszkalnego ok. 150m2, 4 osobowa rodzina. zapotrzebowanie na energie ok 70 kwh/m2/rok.
  kocioł gazowy kondensacyjny 2600 zł na rok
  kocioł na pelet 2305 zł,
  pompa ciepła powietrzna COP 3.8 2020zł.
  Są to wartości szacunkowe i mogą się różnić w różnych przypadkach ale chodzi o rząd wielkości i stosunek do poszczególnych nośników energii. Oczywiście kwoty dotyczą również cwu która stanowi ok 30-40% kosztów.

 81. Ja zacząłem wygrzewanie wylewki anhydrytowej pompa ciepla NIBE SPLIT 16kw i jak na razie koszty mnie przerazaja;p
  Dom ocieplony 20 styr grafit na scianie 25 na stropie i 17 w podłodze okna o wspolczynniku 0.75 średnio
  Jest to mieszkanie parterowe bez poddasza użytkowego o powierzchni 210m2(kubatura 1250m3)
  Pompa ciepla od 8.11.2016 od godziny 11.00 do teraz zużyła już 320 kwh…
  Nie wiem czy przy ogrzewaniu gazowym nie byłoby taniej;p ale człowiek zawsze da się namowic…

 82. Odpowiadam hubi.
  Trzeba wszystko sprawdzić, wydaje mi się że bardzo dużo jak za 5 dni nawet przy wygrzewaniu posadzki. Po pierwsze pompa 16kw wydaje się na 1 rzut oka znacznie znacznie przewymiarowana. Trzeba sprawdzić ustawienia pracy pompy, przy tak zaizolowanym budynku opłaty powinny być znacznie znacznie niższe, jeszcze trzeba by znać zużycie ciepłej wody. Pytanie czy gaz były tańszy? Pompa ciepła o parametrze cop około 2,5 ma wydajność porównywalną z kotłem gazowym kondensacyjnym. Pompę ciepła trzeba rozpatrywać w okresie całorocznym. Średnie wartości wahają się od 2.8-4-4. Oczywiście mówię o pompach powietrznych. Te najsłabsze od tem.- 10 stopni niestety grzeją prądem ale w okresie letnim ich COP może wynieść np. 6. Więc można powiedzieć że dobrze działająca nawet o słabych parametrach pompa powinna być w tańsza w użytkowaniu niż kocioł gazowy kondensacyjny w okresie całorocznym. Bardzo dobre pompy powinny dać oszczędność średnio 30-40% w stosunku do paliwa gazowego. Jeżeli ktoś faktycznie ma słabszą pompę i uruchomi ją gdy temp. z dnia na dzień spadnie np. w okolice 0, -5oC, może w ciągu pierwszych miesięcy być mocno zaskoczony. Najlepsze pompy mogą mieć COP 1.7-2.2 przy – 20 stopniach, czyli generalnie pompa nie pracuje z pomocą grzałce nawet przy najniższych temp. i takie trzeba szukać a ich ceny wcale nie są dużo wyższe.

  1. Moja pompa wlasnie jest niby do -20… przy minus 15 ma cop przy nominalnej pracy 2,4 jeśli dobrze pamiętam… Na chwile obecna nie ma zużycia cieplej wody gdyż jeszcze tam nie mieszkam;p to jest dopiero wygrzewanie wylewki a po wygrzaniu będę utrzymywal temperaturę około 18 stopni w srodku do prac wykończeniowych… pompa to NIBE SPLIT 16kw i jeśli chodzi o moc pompy to panasonic proponowal mi 12kw a nibe 16 gdyż stwierdził ze 12 będzie na styk… tłumaczyli to tym ze dom jest parterowy i jest inaczej ogrzewany niż z poddaszem użytkowym a jednak mam 210m2 po podłodze wiec kawal domku… zobaczymy za około 2 tygodnie jak po wygrzaniu będzie zuzywalo prad przy utrzymywaniu stalej temperatury….

   Gdy na zasilaniu miałem 25 stopni to przed zwiększaniem temp. zużycie KWH wyniosło 32 na dobe przy 1 stopniu sredniej temperatury… Uwazam ze i tak jest to dużo bo co będzie jak temperatura spadnie do -15…
   Faktem jest tez ze nie mam jeszcze pozakładanych termostatów… Będę inoformowal o zużyciu w grudniu po wygrzaniu i wtedy się okaze czy mam problem czy po prostu wywalić pompe na allegro a zalozyc gazownika…

  1. Słyszałem o DIN PLUS, możesz przegrzebać ten temat – z drugiej strony, pellet jest ekologiczny gdy spalany jest w odpowiedni sposób, przez urządzenia o wysokiej sprawności i niskiej emisji – tutaj pojawia się kwestia np. kotłów klasy 5, pozdrawiam!

  2. Arielu, certyfikowany i sprawdzony pellet znajdziesz w ofercie firmy Stelmet – czołowego producenta w Polsce. Sprzedajemy dwa jego rodzaje – Olimp oraz Lavę. Zapraszam po zakup do naszych dystrybutorów w terenie lub do sklepu internetowego epellety.pl

   Andrzej Wysocki
   eRzecznik marek Lava i Olimp – pelletu firmy Stelmet

   1. Panie Andrzeju, poproszę zostawić kilka porad dla czytelników:
    1. Na co należy zwrócić uwagę, kupując dobry pellet?
    2. Podróbki – czy można paść ofiarą złej jakości pelletu?
    Pozdrawiam!

 83. Witam. Bede budowal dom pietrowy blizniak klocek o pow 120+60m piwnicy. Zastanawiam sie z jakiej cegly budowac i jakie ogrzewanie wstawic. Mysle o betonie komorkowym solbet o igrzewaniu na ekogroszek lub gaz. Czy mozna jakos oszacowac koszty. W razie czego mam projekt do wgladu. Prosze o opinie

  1. Witam,

   Najprościej będzie jak prześlesz projekt ( rzuty i przekroje ) do wyceny kosztów instalacji i użytkowania.

  2. Pozwolę sobie pominąć temat ściany jednowarstwowej, w kwestii ogrzewania – jeżeli masz możliwość wykonania przyłącza do sieci gazowej – zastanowiłbym się nad wodnym ogrzewaniem podłogowym i kotłem kondensacyjnym, odnośnie szacunkowych kosztów ogrzewania – takie koszty możemy uzyskać licząc sezonowe zapotrzebowanie na energię cieplną, widziałem wcześniej, że w tej sprawie pomoże Ci kolega Tomasz 🙂 Pozdrawiam!

   1. Witam wszystkich, Panie Damianie, posiadam względnie nowy dom 10 lat temu wybudowany, powierzchnia ogrzewania ok 120m2, ściany trzywarstwowe, ocieplenie w środku, między warstwami (cegła max + 10 cm styropian i zewnętrzna połówka maxa 12,5cm? jakoś tak).
    Obecnie ogrzewam dom piecem na eko groszek, instalacja c.o. 100% podłogówka,
    groszku rocznie spalam (w tym jest ogrzewanie wody cały sezon) ok 3,5-4 tony po 660zł luz, kaloryczność 26KJ, koszt całego roku to max 2300zł.
    Ostatnio pojawił się pomysł w ulicy podciągnięcia gazu, w związku z tym mam pytanie:
    Czy opalając gazem uzyskam podobny koszt ogrzewania, lub niższy, bo mam wrażenie że będzie wyższe i nie wiem czy pakować się w ten gaz?

    Pozdrawiam

    1. Dzień dobry Darku,
     pozwolę sobie orientacyjne stwierdzić, że koszty w twoim przypadku będą wyższe – zyskasz wyłącznie bezobsługowa prace źródła ciepła, pozdrawiam!

 84. Witam,
  W domu rodzinnym jest dofinansowanie do pieców na pelet. Trzeba wyłożyć 3 tyś, dokładają 7 tyś. Dom niestety jest mocno niedocieplony ale to jest problem niezależnie od paliwa. Czas na decyzję jest krótki więc proszę o poradę czy warto iść w tą stronę. W tej chwili rodzice palą węgiel + drewno. Z powyższej tabeli wynika, że koszty ogrzewania utrzymując tą samą temp rosną ok 50% (0.13zł – 0.18zł)

 85. Nie wszystko musi sprowadzać się do pieniędzy bo kto je ma to sądzę, że będzie kierował się tu wygodą. U mnie pellet to kompromis, który okazał się dobrym rozwiązaniem.

 86. Pompa ciepła jest najbardziej przyszłościowym sposobem na ogrzewanie . 9lat temu zamontowałem gruntową pompę ciepła w domu 200 m2 koszt ogrzewania roczny to od 3200-4000 zł . koszt inwestycji w tedy 56 tys zł dziś max . 30 tys zł
  Co mam w zamian wygodę bezobsługowe grzanie i chłodzenie . w kotłowni są czyste jasne kafelki .
  Nic nie muszę wynosić ani wnosić czy gaz będzie z wschodu i za ile mnie nie interesuje .
  Ponadto mam kominek z płaszczem wodnym który jest zabezpieczeniem w razie „W”
  Już za 18 tys. zł można mieć pompę ciepła i wygodne sposób na komfort domowego miru .

 87. Witam moje koszty do porównania dom kostka 160m2 sciana 12cm -powietrze 12 cm -cegła 12 cm , styropian 10 cm stare budownictwo podpiwniczony piwnica nieogrzewana strop 15 cm styropian.okna plastiki rolety 1 pietro Ogrzewanie ciepłownia miejska .Tedmperatury 1 pietro 21 2 pietro 22 .Zuzycie sezon 2016 od stycznia do grudnia :
  CENA 1GJ 53,65 ABONAMENT 1 MIESIAC 42,89
  OGRZEWANIE BEZ WODY = 3705,17zł 72,889GJ
  WODA UZYTKOWA = 720 zł 16.10GJ
  ABONAMENT 12 miesiecy =514,68zł
  ogólne co +cwu+abonament sezon = 94GJ KOSZT OGÓLNE OGRZ DOM 4425,17

 88. Witam
  Dom 200m2 wybudowałem w kosztach domu standartowego.Wentylacja z rekuperatorem .Gruntowanie pompa ciepła.Temperatura w mieszkaniu 23 c w garazu około 12c Koszt ogrzewania za cały sezon grzewczy 600 zł.
  Pozdrawiam

 89. Witam
  Mam pytanie odnośnie wymiany pieca oraz ocieplenie budynku.
  Dom z 1992r. z cegły z pustką powietrzną. Pow użytkowa ok 270m.
  Proszę o komentarz odnośnie ocieplenia tego domu oraz wyboru pieca.(czy pomopa ciepła w tym przypadku jest opłacalna)
  Pozdrawiam

  1. Witam
   Marcin za mało danych zeby skomentowac,miedzy innymi jaki masz piec ile spalasz wegla w sezonie grzewczym,zeby ustalic orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło.
   Samo ocieplenie moze sie okazac ze koszt przewyzszy zysk z oszczednosci na ogrzewaniu.
   Zastosowanie pompy ciepła wymaga ogrzewana podłogowego lub sciennego oraz rekuperatora.
   modernizacja domu i dostosownie do pompy ciepla moze sie okazac zbyt kosztowna.
   Pozdrawiam

 90. Opłacalnośc nie jest chyba najważniejsza aczkolwiek ważna, decydując się na wybór pelletu do ogrzewania domu miałem na uwadze ekologię.

 91. WItam,
  Jestem na etapie adaptacji projektu Dom w Limetkach 2 (136m2 powierzchni użytkowej). Energia na potrzeby C.O. to ok 40kWh/m2/rok.
  Lokalizacja w I strefie klimatycznej.
  Od dobrych 2 miesięcy drążę temat źródła ogrzewania, wciąż zmieniając zdanie.
  Aktualnie wybór powoli krystalizuje się – kocioł pelletowy (taki specjalnie przeznaczony do spalania tego paliwa o wysokiej sprawności ok 90%). Działka ma dostęp do gazu, ale obawiam się wysokich rachunków. Niby kondensat + ogrzewanie niskotemperaturowe powinny być tanie w eksploatacji, ale zdania są podzielone. Rachunki w wysokości 5 tyś rocznie za gaz są dla mnie nie do przyjęcia. Chciałbym się mieścić do 3 tyś. Czy to możliwe?
  Kocioł na ekogroszek to ostateczność.
  Pompa powietrze woda jak dla mnie jeszcze za droga inwestycja.
  Co do rozwiązania grzania pomieszczeń to na dole podłogówka+grzejniki tylko w garażu i kotłowni. Góra kaloryfery+podłogówka w łazience.
  Co myślicie o takim rozwiązaniu?
  Pozdrawiam serdecznie.

  1. Witam Bartek,
   Przy takim zapotrzebowaniu na energię to ja bym się zastanowił nad prądem. Polecam sprawdzić ile to kosztuje na stronie enerbau.pl . Zobacz dział koszty ogrzewania. Ja sprawdzam tą stronę już od dwóch lat bo zaskakuje mnie ile płacą za te domy. W tym roku zobaczyłem, że doszły dwa nowe domy. Wracając bardziej do pytania problemu ogrzewania to zobacz na metraże. Dom jakieś 164m2 z tym ogrzewaniem i zapotrzebowaniem 40 na rok jak Twój, to koszt około 2500zł za ogrzewanie (są tam dwa takie domy, ale jeden ma rekuperację i te 40 na rok przewidywane).
   Powstaje kwestia czy chcesz się bawić z ogrzewaniem czy wszystko mieć z automatu.
   Ja ostatnio do nich wysłałem mój projekt i wycenili mi ogrzewanie z montażem na około 100 metrów na 17 tyś.
   Jak pomyślę, że pompy powietrzne z podłogówką to pewnie 30-40 tys, a gruntowe jeszcze o 20 więcej. To ja wolałbym nawet te 25-45 tyś dać na „fotowoltaikę” i lecieć w rozliczeniu rocznym. Możliwe, że to by pokryło koszty ogrzewania i wszystkich urządzeń na prąd w domu.
   Osobiście w GAZ się nie chcę bawić, jakoś bombka obok domu czy w ziemi do mnie nie przemawia. Sąsiedzi na działce niedaleko mają. Przyznam, ze przy gazie też chyba nic nie trzeb robić, a to główny plus.
   Trochę postów u góry, niektóry piszą nawet, że 160m2 to mogą ogrzać chyba węglem za około 1000zł. Więc w teorii pellet się nie opłaca. Wydasz chyba więcej na kocioł, a ilości węgla jaki trzeba spalić są tak małe, z tego kto już coś napisał, że jak zasypią to do podajnika to chyba raz na tydzień chodzą coś robić.
   Osobiście ja mogę zapłacić nawet 2000 czy 2500 za energię byle nie myśleć o tym co się tam dzieje i czy trzeba coś, zamawiać , nosić, wynosić doglądać.
   Pozdrawiam

 92. Witam
  Bartek jezeli masz dostep do gazu to kondensat podlogowka w calym domu i rekuperacja.Jezeli budynek wykonasz starannie to koszty ogrzewania beda ponizej 2 tys zł.
  Pozdrawiam

  1. Mietku,

   Dziękuję za wskazówkę. To była moja pierwsza myśl odnośnie rozwiązania ogrzewania, ale później tak jak pisałem naszły mnie obawy co kosztów związanych z gazem.
   Te 2 tysiaki to faktycznie chyba realne, bo nie brakuje takich informacji w sieci.
   Pierwsza myśl najlepsza 🙂
   Z pewnością zadbam o ocieplenie domu !
   Jeszcze raz dzięki.

   Pzdr

   1. Bartku
    Budujac powinienes sie solidnie przygotowac.Budowa domu trwalego i energooszczednego wymaga wiedzy a szczegolnie fizyki budowli.
    Zawodowo nie jestem budowlancem,budownictwo to moje hobby. Dom Murator M111 pow.calk.200m sciany 24 bet.kom.+15 grafit,podl.15 grafit poddasze 35 welna.
    Pompa polska 6,7kw.3 str.klimatyczna.
    Wszystko w domu na prad.Dom bez kominka.600 zł to roznica w opłatach miedzy okres.grzewczym a letnim
    odczyt z podlicznika i z godzin pracy pompy.Tak jak widzisz grubosc ocieplenia nie jest najwazniejsza.
    Bartku pokochaj swoj przyszly domek,nie zrob mu krzywdy.
    Projekt jest. Super.
    Pzdr

   2. Bartku
    Budujac powinienes sie solidnie przygotowac.Budowa domu trwalego i energooszczednego wymaga wiedzy a szczegolnie fizyki budowli.
    Zawodowo nie jestem budowlancem,budownictwo to moje hobby. Dom Murator M111 sciany 24 bet.kom.+15 grafit,podl.15 grafit poddasze 35 welna.
    Pompa polska 6,7kw.3 str.klimatyczna.
    Wszystko w domu na prad.Dom bez kominka.Kwota wczsniej napisana to roznica w opłatach miedzy okres.grzewczym a letnim
    odczyt z podlicznika i z godzin pracy pompy.Tak jak widzisz grubosc ocieplenia nie jest najwazniejsza.
    Bartku pokochaj swoj przyszly domek,nie zrob mu krzywdy.
    Projekt jest. Super.
    Pzdr

 93. Ogrzewanie pelletem jest ostatnio na czasie, sporo moich znajomych przeszło na ten system ogrzewania. I sobie chwalą zwłaszcza że pellet jest teraz łatwo dostępny.

 94. Witam
  Ciekawe co powiecie na taka historię…dół domu w którym mieszkamy jest z kamienia 1895 rok, góra cegła rozbudowany około 1968 roku.
  Do tej pory grzaliśmy starym piecem który ma jakies 15 lat tylko górę, dół kominek. Dom jest ocieplony styropianem 15, dach także, teraz będziemy docieplać podłogi na parterze Zużycie to około 3 ton na sezon. piec 0,7 Powierzchnia domu to około 110 m
  Teraz mamy dostać dofinansowanie z miasta na zmianę ogrzewania i mamy dylemat
  opcja 1) gaz podłączenie jeszcze nie znamy kwoty plus założenie instalacji na parterze.. Tutaj dofinansowanie z miasta wynosi do 8000 zł, ale pojawia się pytanie jak zachowa się parter niegrzane ściany, kamień czytałem że w takim starym domu nie opłaci się zakładać gazowego pieca
  opcja 2) https://kotly.com.pl/produkt-kociol-defro-sigma-16-kw-4747.html?l=pl kocioł z 5 klasą spalania, dofiansowanie z miasta odzyskanie energii na poziomie 88 procent…
  Co mamy wybrać? Dodam że zależy nam bardzo na niskich kosztach ogrzewania kosztem nawet pracy, nie chcemy jednak załować naszego wybory

 95. Mam pytanie do znających temat.
  Mieszkam w domu z lat 70tych. (ok 120m2). Ocieplony (podłogi różnie od 5 do 15cm aby wyrównać poziomy, ściany 14cm styro 0,36, dach 30cm styro 0,44).
  Ogrzewanie i ciepła woda z kotła na ekogroszek. (4 tony rocznie). Wiosna – jesień zasyp 1 raz na miesiąc, w zimę przy mrozach zasyp co tydzień. Na parterze podłogówka która praktycznie wystarcza. Sporadycznie odkręcane są grzejniki. Temp. w domu 22-25 st.
  I teraz pytanie:
  Czy warto zainwestować w pompę ciepła powietrzną ??
  Jeśli tak to z jakim wydatkiem muszę się liczyć i co wybrać ?
  Chciałbym zrezygnować z kotła w miesiącach od wiosny do jesieni no i może wspomóc ogrzewanie w okresie przejściowym.
  Miasto najprawdopodobniej dofinansuje inwestycję więc nie muszę czekać 20 lat aż inwestycja się zwróci.
  Jest też opcja podłączenia gazu w najbliższym czasie, ale po wywiadzie wśród znajomych wygląda na to że koszty w porównaniu z moimi 3 tyś na rok wzrosłyby bardzo znacząco.
  Czy pompa w mojej sytuacji ma sens ??
  A może jakieś inne rozwiązanie ??
  Będę wdzięczny za pomoc i sugestie.
  Pozdrawiam

 96. Cena i wygoda, dla nas to było najważniejsze to i pellet wybraliśmy do domu, ważne jest to że jest bardzo mało popiołu i nie brudzi się tak w kotłowni.

  1. Witam,
   Natan , jeśli nie jest to problem czy móglbyś odpowiedzieć na poniższe pytania ?

   1. m2 powierzchni użytkowej – ……………..?
   2. ilość grzejników …………………….?
   3. m2 podłogówki ………………………?
   4. pojemność wymiennika CWU …………..?
   5. Ilość osób zamieszkujących dom………….. ?
   6. Producent kotła …………….. ?
   7. Moc kotła (KW)………… ?
   8. Ustawiona temperatura pracy kotła …………… ?
   9. Ustawiona temperatura grzania CWU………….. ?
   10. Utrzymywana średnia temperatura , najlepiej w salonie……………….. ?
   11. Czy masz kominek i używasz go jako dod. żródło ciepła …. ? Czy uruchamiasz go raczej sporadycznie np. raz na tydzień ?
   12. Konstrukcja ściany (bloczek – jaki ? izolacja cieplna … , jaka ) ……. ?
   13. Okna – 3 szyby …. ? ramka w szkleniu – może ciepła …. ?
   14. Izolacja pozioma podłoża , styropian na podłodze i piętrze ….. ?
   15. Izolacja pozioma wełna jaka gr…………………… ?
   16. …. i ostatnie pytanie – zużycie pelletu – jak Ci wygodnie doba, m-c , najlepiej sezon grzewczy od – do

   Przepraszam, że mój post ma taką ohydną formę przesłuchania, ale takie informacje pozwolą mi wypracować obraz czy moje spalanie jest prawidłowe, czy powinienem nadal szukać optymalnych ustawień celem obniżenia zużycia ? A produktem ubocznym będzie informacja dla kolejnych inwestorów.

   Teraz podzielę się swoim 5 miesięcznym doświadczeniem. – październik 2016 – luty 2017
   – Dom – projekt południowa IGN , zamieszkany przez 4 osoby, dwójkę dorosłych , dwójkę wiecznie mających wszytko gdzieś dzieci (grzejnik raz na 5 raz na 0 – nie wiem jakim kluczem się posługują …, myjących zęby i spuszczających jednocześnienie ciepłą wodę …., i oczywiście zapalone śwatło w obu ich pokojach, na wypadek gdyby tam wróciły ;-( .
   – Izolacja Konstrukcja ściany – Solbet 500 + styropian grafit 20cm, wełna 30cm (na jętkach 15cm i między krokwiami 15cm, posadzka dół styro.10cm, posadzka góra styro.5cm
   – Stolarka , okna 3-szyby Ug=0,5 + ciepła ramka , drzwi drewniane 68mm panel + szkło U=1,0 + rolety zewnętrzne – opuszczane na noc
   – kocioł SAS 17KW – BIO SLIM – pellet – utrzymywana temp.na kotle 48st. (wiem ….zimny powrót itd. ) , piec pracuje w trybie palenie – wygaszanie
   – kominek maja kratki.pl 14KW – palę tylko w mrozy (2-3 polany na wieczór) – ale wtedy jest tak gorąco , tak że jajo można znieść 25-26st. na dole, oczywiście wtedy otwieram okna ….
   – 9 grzejników z zaworami termostat. Danfoss, 60m2 podłogówki temp na glowicy 35 st. + czujnik pokojowy b-przewodowy Auraton , łazienka góra zawór RTL 30 stopni na podłogę + grzejnik suszarka – jest cieplutko
   – temperatura w salonie 22st. (ustawiona na Auratonie i czujnik pilnuje tego jak niepodległości) , góra u dzieci 22st, sypialnia 20st.
   – temperatura CWU do 50st. , przy czym na wyjściu założony zawór 3D i temp., która trafia do kranu w tej chwili to 45st., tak lubi żona, ja to bym zredukował, bo dla mnie jest za gorąca
   – zużycie pelletu 27kg/doba – moja średnia cena zakupu pelletu 0,82zł/kg , gdzie Barlinek to petarda, reszta to nie ukrywam badziewie ….

   Chwalcie się swoimi wynikami…

 97. Może warto zainwestować w systemy zintegrowane Feelco? Jest to według mnie znacznie lepsza opcja niż decydować się wyłącznie na ogrzewanie, a później dołączać do domu kolejne systemu np. klimę lub wentylację. W przypadku ogrzewania mamy do czynienia z ulepszoną wersją ogrzewania nadmuchowego, które jest bardzo wydajne i tanie w eksploatacji (szczególnie w tym systemie, gdzie następuje też odzyskiwanie zużytej energii). Według opinii w internecie można zejść z kosztami nawet o kilkadziesiąt procent więc takie Feelco jest jak najbardziej opłacalne.

 98. Witam.
  Mieszkam w małej kamienicy (8 rodzin), na tą chwilę posiadam ogrzewanie węglowe. Mieszkanie o powierzchni 48m2. Padła decyzja po wprowadzeniu sie nowego sąsiada o przejściu na ogrzewanie gazowe. Mieszkam na parterze, mieszkanie podpiwniczone, w tym roku będziemy go ocieplać (chyba że się nie uda to w przyszłym). Jaki styropian musimy zastosować by były mniejsze straty ciepła, jaki piec polecacie do gazu, instalator powiedział że muszę zrezygnować z pieca bo mam układ otwarty a do gazu podobno musi być zamknięty(piec c,o, mam w kuchni tak więc bardzo przeszkadza). Czy będzie się opłacało ogrzewanie gazem itp. Plusem na pewno będzie to że wyjeżdzjąc na dłużej zimą nie będe tak wyziębiał mieszkania(bo nie pali się w piecu). Mam straszny dylemat czy nie pójdę z torbami przez gaz. Proszę o poradę, pozdrawiam

 99. Dzień dobry,

  Chciałbym prosić o poradę. Zastanawiam się nad rozpoczęciem budowy domu wg takiego projektu:
  https://www.archipelag.pl/projekty-domow/eryk-iv-g1-economic?ProjectMirror=1
  Do projektu chcialbym wprowadzic nastepujące zmiany:
  1. Ogrzewanie podłogowe
  2. Zamiast went. grawitacyjnej mechaniczną z odzyskiem ciepła
  3. Instalacje fotowoltaniczną pod kątem rekuperatora i ew. pompy + potrzeby domowe
  4. Najwiekszy problem to żródło ciepła. W projekcie jest piec gazowy (sprawdzalem koszty zakupu wlasnego zbiornika + instalacji = 13.500zł + piec). alternatywą jest pompa ciepła, np powietrzna.

  Moje pytanie jest następujące. Biorąc pod uwagę wskaźnik EUco dla tego projektu widoczny na stronie czy inwestowanie w rekuperacje i fotowoltanike ma sens?
  Dodatkowo czy inwestowac w pompę jeśli koszt instalacji gazowej zamknie mi sie w ok 20tys i cena w okresie letnim dochodzi do 1.20-1.40zł/litr. Martwi mnie efektywność pompy ciepła w naszym klimacie, gdzie temperatury spadają do -20..-30 stopni. Dodatkowo temperaturą na pompie nie wiem czy mozna sterowac a na piecu gazowym w okresie cieplejszym moge kombonowac, np kwykorzystując tylko cześć mocy i ogrewając np 1-2 pomieszczenia zamiast wszystkich.

  Proszę o wskazówki na co się zdecydować.
  Pozdrawiam
  Ariel

  1. Szanowny Panie . dziś dopiero znalazłem Pana na forum i nie wiem czy temat ogrzewania pana domu jest jeszcze aktualny . Ja proponuję pompę gruntową pompę o mocy 6 kW koszt całkowity koszt inwestycji to 25 tys zł w tym jest wspomniana pompa z systemem wtrysku par co gwarantuje stałą moc grzewczą . Dolne źródło dające komfortowe warunki eksploatacji , na całość 6 lat gwarancji . koszt eksploatacji dla 2000 godzin ok. 1350 zł .

 100. Szkoda, że dopiero teraz przeczytałem ten artykuł, być może podjął bym inną decyzję co do instalacji grzewczej w moim domu. Udostępnie na facebooku może komuś się przyda.
  Ja wybrałem ogrzewanie ekogroszkiem, ale nie było to do końca podyktowane ceną, w grę wchodziły też inne czynniki.
  Jeśli ktoś ma piec na ekogroszek lub węgiel to mogę polecić ten artykuł. https://dobry-ekogroszek.pl/ekogroszek-najwazniejsze-informacje/
  Dużo fajnych i ciekawych informacji.

 101. Witam,
  mam pytanie odnośnie ogrzewania domu ok 180m2. Jesteśmy w trakcie budowy i szczerze mówiąc już musimy wybrać sposób ogrzewania. Do tej pory wahaliśmy się między ekogroszkiem a pelletem (mamy gaz przy działce, ale takie ogrzewanie nie wchodzi w grę). W zasadzie zdecydowaliśmy się na pellet – głównie z uwagi na ekologię i czystszą obsługę niż przy ekogroszku. Jednak zwrócono mi uwagę, że pellet bardzo brudzi komin, że trzeba go czyścić dużo częściej niż przy innym sposobie ogrzewania. Ponadto przy ogrzewaniu pelletem wszystkie rury oblepiają się żywicą, co znacznie utrudnia czyszczenie. Czy naprawdę pellet tak źle działa na komin? Bardzo proszę o odpowiedź, również te osoby, które użytkują te piece w domu.

  1. Witaj Ewelino,
   nie spotkałem się z przypadkiem, aby paliwo pelletowoe było uciążliwe w eksploatacji (np. z uwagi na nadmierne zanieczyszczenie sytemu kominowego). Takie przypadki się zdarzają, jeżeli palimy pelletem złej jakości/o wysokiej wilgotności/z domieszką niewłaściwych materiałów. Aby uniknąć takich problemów wybierajmy pellet od wiarygodnego dostawcy, najlepiej certyfikowany. Pozdrawiam!

 102. Budynek pod działalność o długości 27m i szerokości 10m plus piętro, niedocieplony (jeszcze) w stanie surowym zamkniętym. Pytanie jaki rodzaj ogrzewania montować ?:| biorąc pod uwagę ze polowa dołu będzie wynajmowana pod ww działalność druga połowa dołu będzie mieszkalna i góra rownież podzielona na 2 i oddana pod wynajem. Zastanawiałem sie o mocnym piecu na drewno lub/i piece gazowe indywidualnie do kazdej sekcji indywidualnie. Jestem zagubiony bo jest tyle opcji a ja nawet nie wiem w którym kierunku podążać…

  1. Najlepiej pod kątem eksploatacyjnym wypadnie piec na paliwo stałe – pellet lub ekogorszek. Konieczna kotłownia + miejsce na magazynowanie paliwa. Pytanie, kto zajmie się obsługą kotłowni, np. w celu uzupełniania podajnika – dzierżawca/pracownik techniczny. W wariancie z ogrzewaniem gazowym, najlepiej wykonać jeden piec gazowy + osobne obiegi grzewcze do stref, pozdrawiam!

 103. co do tych dużych butli, to jestem za dzierżawą, mają korzystne warunki, [link usunięty – nie reklamujemy]

 104. Bo chodzi o to, by ogrzewanie domu było nie tylko oszczędne, opłacalne, ale również by chroniło środowisko,dlatego na moje dobrym sposobem są przydomowe elektrownie wiatrowe w [nie reklamujemy], którą sam posiadam.
  pozdrawiam!

 105. A co powiecie o ogrzewaniu domu energią słoneczną, jakieś za/przeciw? Bo my niedawno zainwestowaliśmy właśnie w panele słoneczne od oze-biomar i jak na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie wiem jak będzie na dłuższą metę ale na ten moment jesteśmy bardzo na tak. Zwłaszcza, że panele są wykonane z materiałów najwyższej jakości i mają dość dużą gwarancję.

 106. Witam mam pytanie dotyczące ogrzewania domu parterowego z poddaszem użytkowym łącznie 170 m2. Dom z 2004 roku, ściany silka 24cm stropian 12 cm,podłoga stropian 5 cm poddasze wełna 20 cm, w pomieszczeniach kaloryfery -grzejniki stalowe idmar , 15 okien ,4 drzwi balkonowe,wentylacja grawitacyjna . Do tej pory ogrzewalismy dom kotłem na drewno koszt ogrzewania około 2000 zł na sezon. Teraz jesteśmy w trakcie zmiany sposobu ogrzewania. Zastanawiamy się pomiędzy pelletem, pompą ciepła a gazem z sieci który mamy przy naszej działce. Nie wiemy czy pompa ciepła powietrze-woda jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie domy na ciepło i cwu dla 4 osób dom położony powiat słupski 20 km od morza. Czy może lepiej wybrać pellet lub gaz. Które z tych sposób ogrzewania będzie najtańsze i czy to będą duże różnice jeżeli chodzi o koszty instalacji tych kotłowni jak i koszty eksploatacji -opału. Pytanie kieruję do Pana Damiana lub osób które mają podobny dom lub doświadczenie. Z góry dziękuję za pomoc.

  1. Witaj Arku, ogrzewanie niskotemperaturowe nie wchodzi w grę, a to z racji faktu, że masz wykonaną instalację grzejnikową. żeby uzasadnić korzyści ekonomiczne z zastosowania powietrznej pompy ciepła, musimy mieć budynek o bardzo dobrej izolacji wraz z ogrzewaniem płaszczyznowym. Jeżeli chodzi o wariant gaz/pellet – w uproszczonych obliczeniach widzę przybliżone koszty eksploatacyjne, przy standardowych wartościach opałowych i cenach 1,78 gaz (m3 bez oplat abonamentowych) i 850 zł/tona pelletu certyfikowanego, przy czym są to moje uśrednione założenia. Jeżeli założymy, że cena pelletu certyfikowanego będzie mniejsza – wówczas radze zdecydować się na ten drugi wariant grzewczy. Pozdrawiam!

   1. Witaj Damianie, czy w moim przypadku gdzie jest instalacja z grzejniki jest sens instalowania kotła gazowego kondensacyjnego czy kocioł będzie pracował jak kondensacyjny z wyższą sprawnością czy jak zwykły? . Kocioł jest droższy i podobno przeglądy kotła też są droższe i obowzkowo trzeba wykonywać co roku bo ponoć mocno zanieczyszcza się kocioł.

    1. Witaj Arku, rynek kotłów gazowych zmierza w kierunku kotłów z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjne), te z koeli osiągają lepszą sprawność grzewczą niż kotły z otwartą komorą spalania. Największe korzyści uzyskamy, gdy kocioł pracuje na możliwie niskich parametrach, nawet jeżeli jest inaczej – i tak warto w niego zainwestować, pozdrawiam!

     1. Czytam artykuł ale nie widzę informacji czy rodzaj materiału z jakiego zrobiona jest ściana ale z ociepleniem dającym w każdym przypadku takie samo U, ma znaczenie przy rachunkach?
      Np. BK+15 styropianu oraz silikat z 19cm styropianu daje taki sam opór dla ciepła. Ale BK ma mniejsza akumulacyjność od silikatu. Więc jak jest z rachunkiem za ogrzewanie?
      Dom ok 180m2 z garażem, kocioł gazowy kondensat, podłogówka, WM bez reku.
      Pozdrawiam

  2. Dzień dobry ja proponuję pompę ciepła do wyboru gruntowa lub powietrzna . Gruntowa powinna być równoważną w eksploatacji jak węgiel ok 1800 zł . Koszt inwestycji ok. 32 tys zł w całości . i Gwarantuję ,że nie zamieni Pan na inne źródło ogrzewania . Dodatkowe info. jeżeli jest Pan zainteresowany pod adresem e-mail.

 107. Ja ogrzewam dom energią słoneczną i jestem bardzo zadowolony. Mam te panele słoneczne już tutaj wspomniane z oze biomaru jak dla mnie były najlepsze z ogólnodotępnych na rynku. Sprawdzają się w 100%.

 108. Mam zamia kupić katalogowy nowy dom z drewna (bali) o pow. ca 80-100 m.kw. Jakie grzanie zastosować? Cena nie gra roli.

 109. Dzień dobry panie Damianie, mam pewien dylemat jakiej mocy wybrać kocioł na ekogroszek oczywiście 5 klasy. Buduję dom powierzchnia użytkowa 125m2, całkowita 148m2, do tego garaż+pomieszczenie gospodarcze 70m2, razem około 220m2, oczywiście garaż i to pomieszczenie będą tylko kekko dogrzewane (dwa grzejniki), bojler na cwu 300l z podwójną wężownicą przygotowaną pod solary. Dom wybudowany z porotherm 25 dryfix+styropian 20 cm, okna trzyszybowe drutex, ocieplenie poddasza 25cm wełna mineralna, wentylacja zwykła grawitacyjna. Zastanawiam się nad kotłami sas solid 19 kW, lub sas efekt 17 kW. Instalator namawia mnie aby wziąć jak największy, a sprzedawca jak najmniejszy. Dodam że na parterze jest ogrzewanie podłogowe, a na użytkowym poddaszu grzejniki stalowe. Gaz u nas będzie dopiero za 3 lata, nie chcę tyle czekać, a może warto poczekać? Proszę o pana opinie na ten temat

 110. Witaj Krys
  Przepraszam że się wtrącę, moja opinia jest taka ,warto poczekać na gaz,kondensat ,podłogówka na całości,najważniejsza w domu jest wentylacja więc rekuperator.Ściany okej,okna okej ,poddasze 30cm ,podłoga20cm twardego100 .Jeżeli dopilnujesz starannego wykonania to koszt ogrzewania nie przekroczy 2tyś za cały sezon i nie będziesz palaczem. Pozdrawiam

  1. Oczywiście 2tyś na sezon 🙂 ze stoperem w ręku i w śpiworze w domu 🙂 Panie Mietku pokaż mi pan rachunki?? i wykresy z czujnika tempereaturowego w takim domu przez sezon zimowy.
   Gadanie że koszt gazu wyjdzie 2tyś zł na sezon jest bardzo mocno zaniżone, bo w takim domu możnaby założyć spalanie na poziomie max od 2 do 3 ton dobrego węgla powyżej 26MJ co daje koszt od 1400 – 2000zł na cały sezon bez stopera w ręku i spania w śpiworze.
   Proszę zwrócić uwagę, panie Kris, że w domach ogrzewanych gazem bardzo często jest wspomaganie w postaci kominka i robienie sobie z salonu kotłowni 🙂
   Bo tak to właśnie w Polsce wygląda, gaz mamy bardzo drogi jeden z najdroższych w Europie, a zarobki na pozimie Ameryki Południowej, ale to nie będe rozwijał tego tematu.

   Jeśli ktoś ma ochote popatrzeć na moje rozwiązanie grzewcze zapraszam do archiwum i studiowania wykresów
   https://esterownik.pl/device/7953 , jest czarno na białym jaką mam temp w domu i jaka jest na polu przez cały rok.
   Powiem tylko tyle, a mieszkam już dwa sezony grzewcze, że spalanie eko-groszku mam na poziomie w sezonie zimowym 2tony(28KJ) na CO i sezon letni 0,5tony(24KJ) CWU
   Pozdrawiam i życze radości z mieszkania w nowych domkach 🙂

 111. witam serdecznie jak wiekszosc zainteresowanych chcem zapytac co bedzie dobrym rozwiazaniem grzewczym dla domku parterowego o pow.80 m2. rozwazam pellet lub pompe ciepla powietrzna,dodam ze ma byc tylko ogrzewanie podlogowe bez grzejnikow,a takze woda.pozdrawiam

 112. jak już kocioł to lepiej chyba coś 5 klasy, te najnowszej generacji , co spełniają przyszłe normy Ekoprojektu / Ekodesign , na nie sa też dotacje przyznawane jako na kotły najmniejsz szkodzące naturalnemu środowisku. Widziałam że firma [nie reklamujemy] takie ma, nie wiem kto jeszcze, ale pewnie tylko Ci najwięksi i najlepsi producenci co myślą przyszłościowo i rozwojowo

 113. Panie Damianie,
  Jestem deweloperem budującym niewielkie budynki wielorodzinne i stanąłem przed dylematem, na który różni specjaliści udzielają mi bardzo różnych porad. Aktualnie projektuję budynek na 20 mieszkań o powierzchni użytkowej ok. 1050 m2 i planowałem podłączyć się do kotłowni węglowej sąsiedniej spółdzielni mieszkaniowej. Przed zakupem działki zarząd spółdzielni wyraził ochotę na przyłączenie nowego budynku i sprzedaż ciepła. Wydawało mi się to najprostszym rozwiązaniem bez konieczności budowania własnej kotłowni (zaznaczam, że nie ma dostępu do gazu ziemnego). Teraz zarząd rozmyślił się z możliwością podłączenia do ich kotłowni i w związku z tym zmuszony jestem rozwiązać problem centralnego ogrzewania i cwu. Rozważam wszystkie dostępne formy budowy własnej kotłowni z wykluczeniem paliw stałych. I tu dochodzimy do sedna sprawy ponieważ fachowcy od ogrzewania polecają różne rozwiązania. Bardzo ważne są przy tym koszty inwestycji we własne źródło ciepła oraz późniejsze koszty ogrzewania dla mieszkańców.
  Proszę o poradę jakie rozwiązanie jest wg. Pana najkorzystniejsze dla takiego budynku i optymalne kosztowo: olej opałowy, gaz płynny, pellety, pompa ciepła (może do którejś opcji dodać solary?) Najlepiej aby ogrzewanie wymagało jak najmniej obsługi.
  Patrząc na Pański artykuł na temat kosztów ogrzewania to skłaniałbym się do rozwiązania: kocioł na pellety + solary, lub powietrzna pompa ciepła + solary. Czy to słuszna koncepcja?

  1. Witaj Adamie!
   Dla podobnego obiektu mieszkalnego wielorodzinnego po uwzględnieniu wszelkich wariantów zdecydowałem się na ogrzewanie olejowe przy użyciu stojącego kotła kondensacyjnego. Za wykonaniem tego rozwiązania w moim przypadku zdecydowały kluczowe czynniki – bezobsługowa praca urządzenia, bezawaryjność w sezonie grzewczym, przyzwoite koszty eksploatacyjne. W tym rozwiązaniu inwestycja w kolektory słoneczne przy wykorzystaniu zasobnika 750 litrów znacznie wydłużały stopę zwrotu w inwestycję – tutaj należy szukać zewnętrznych źródeł dofinansowania w oze. Proszę uwzględnić wykonanie magazynu oleju z dostępem do okna zewnętrznego, przyjąć zbiorniki dwupłaszczyznowej o wystarczającej pojemności, pozdrawiam!

   1. Dzięki Damianie za konkretną odpowiedź. Dziś rozmawiałem z ciepłownikiem-praktykiem i doradził mi ogrzewanie na gaz LPG lub (tak jak ty) olejowe. Zaznaczył przy tym, że koszty serwisu, części zamiennych i napraw kotła olejowego będą wyższe niż kotła gazowego. Do tego dochodzi podobno niska jakość oleju opałowego w Polsce, co w praktyce często oznacza potrzebę regulacji kotła po każdej dostawie paliwa. Odradzili mi natomiast pellety ze względu na potrzebę częstej obsługi kotła i bardzo niską kaloryczność paliwa, a co za tym idzie duże zapotrzebowanie. Pellety są ok dla domu jednorodzinnego, ale w moim przypadku raczej nie.
    Dam znać jaką decyzję podjąłem i jakie koszty inwestycji z tym się wiązały.

    1. Proszę tylko uwzględnić fakt, że kotłowni na gaz płynny nie wolno wykonywać w pomieszczeniach podpiwniczonych/pod poziomem terenu. W przypadku zbiorników na gaz płynny, ograniczają nas przepisy dot. odległości zbiornika od budynków, dla zbiorników podziemnych odległości te są mniej rygorystyczne, pozdrawiam!

    1. W Austrii – jeżeli mówimy o obiektach wielokubaturowych – spotkałem się z rozwiązaniami typu kotły gazowe o dużej mocy i kogeneratory. Kotły renomowanego narodowego producenta, bloki kogeneracyjne – przetwarzanie gazu na energię cieplną i elektryczną,

 114. Witam Panie Damianie! Pobudowalismy dom 112m2, dach dwuspadowy, dom w prostokątne, strop lekki ocieplany wełna 40cm, ściany Yong 24cm + styropian 15cm, okna 3szybowe a styropian pod posadzka 10cm. Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Chciałam się dowiedzieć ile mniej więcej kosztuje ogrzewanie takiego domu na gaz?

  1. Witaj Mario,
   trudno mi się odnieść do oszacowania kosztów ogrzewania – koszty ogrzewania domu zalezą od cenny nośnika ciepła, mocy źródła ciepła, sezonowych potrzeb cieplnych uwzględniające przyjmowane średnie temperatury na zewnątrz. Mogę tylko się odnieść do podobnego obiektu, strefa klimatyczna III okolice Krakowa, zbliżona powierzchnia, izolacja i górne źródło ciepła – analiza wykazała koszty ogrzewania w wysokości 2300-2600 zł / bez c.w.u., pozdrawiam!

 115. Ja ogrzewam pelletem który jest wydajnym i dla mnie wygodnym w grzaniu paliwem. Również cena jest porównywalna z innymi w dodatku mniej ekologicznymi paliwami więc widzę tu same plusy.

 116. Witam.
  Proszę o pomoc Pana Damiana.
  Remontujemy z żoną przedwojenny dom- kamienice i zastanawiamy sie nad ogrzewaniem. Chcemy zamieszkać na piętrze ( 125m2) parter do wynajmu. Budynek będziemy powolutku gruntownie modernizować. ściany mają ok 70 cm grubości. (Styropian z zewnątrz + wymiana okien + izolacja dachu i stropu) . Jesteśmy zmartwieni ogrzaniem takiej kubatury – 125m2 wysokość ok 3,5 m .Zastanawiamy sie nad zwykłymi grzejnikami + piecem gazowy + aktywna wentylacja mechaniczna …… albo zainwestować w pompe ciepła powietrze + ogrzewanie podłogowe + aktywna wentylacja mechaniczna?
  Czy duże mogą być różnice w ogrzewaniu? czy warto inwestowac i komplikowac cała budowe???
  Boję się że z względu na duże rachunki będziemy przykręcac grzanie – a było by to dla mnie porażką.

  1. Dzień dobry Mateuszu, zdecydowanie proponuję iść w stronę ogrzewania gazowego z wodnym ogrzewaniem podłogowym, kocioł gazowy należy wyposażyć w regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym proponuję wykonać w bezprzewodowym systemie: termostaty pokojowe – listwa sterująca – rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami sterowanymi elektronicznie. Taki system uzupełnić o ścienny panel sterujący, celem wprowadzenia tygodniowego harmonogramu grzejnego, obniżenia nocnego czy aktywnego zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego na wypadek dłuższych nieobecności. Dwa systemy (parter i piętro). Takie rozwiązanie wzbogacone o bezprzewodową automatykę sterującą moim zdaniem jest zdecydowanie opłacalne pod kątem inwestycyjnym i eksploatacyjnym. W toku modernizacji obiektu w perspektywie kilku następnych lat, powinniśmy dążyć do poprawy izolacyjności budynku – a tym samym do zmniejszenia jego energochłonności pod kątem zużycia energii cieplnej, pozdrawiam!

 117. My od zeszłego roku palimy pelletem, wcześniej był gaz i faktycznie wychodziło to jednak drożej od pelletu, kupujemy w stelmecie bo ten jest najlepszy, nie dymi i zostawia mało popiołu. Też kwota do wyłożenia na start nie była taka wysoka.

 118. Witam Panie Damianie, bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu jakim jest wybór ogrzewania w domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej – 120m2 (parter, poddasze użytkowe).
  W całym domu chcemy zastosować ogrzewanie podłogowe. Rodzice od kilku lat używają pieca na ekogroszek i są ogólnie zadowoleni gdyby nie częste uzupełnianie paliwa, czyszczenie itp.
  Głównie zastanawiam się nad ekogroszkiem i gazem ziemnym (rozumiem, że koszt ogrzewania będzie droższy o około 2tys. rocznie w przypadku gazu?) w ostateczności gruntową pompą ciepła. W ostatnim przypadku obawiamy się kosztów wyjściowych (istnieje możliwość rozdzielenia tego rodzaju ogrzewania na dwa domy sąsiadujące ze sobą? bo taka sytuacja jest między mną a rodzicami). Co nie zmienia faktu, że koszt około 2 tyś zł rocznie przy pompie ciepła nie wiele odbiega od ekogroszku (choć wiadomo, żadnego martwienia się i zaglądania). Proszę o radę co proponuje Pan zastosować, patrząc na lata w przód 🙂 Pozdrawiam

  1. Witaj Kamilu,
   jeżeli źródłem ciepła będzie ogrzewanie połogowe, zdecydowanie proponuję iść w stronę bezobsługowego źródła ciepła w postaci wiszącego kotła gazowego. Sterowanie instalacją przy udziale automatyki pogodowej i termostatów pokojowych współpracujących z rozdzielaczem. Stosowanie gruntowych pomp ciepła może być uzasadnione, gdy gdy mamy do czynienia z budynkiem energooszczędnym – o niskich potrzebach cieplnych. W takim rozwiązaniu wykonanie odwiertów pod pionowe sondy gruntowe może uzasadnione ekonomiczne. Dla potrzeb przygotowania c.w.u. proponuję wybrać między instalacją solarną a zasobnikiem zintegrowanym z powietrzną pompą ciepła – w celu odciążenia kotła gazowego od pracy w okresie letnim, pozdrawiam!

   1. Panie Damianie dlaczego proponuje Pan do podgrzewania wody CWU montaż pompy powietrznej lub solarów?? jaki jest tego sens?? przy instalacji gazowej?? Nie rozumiem poco robić takie hybrydy?? jeśli Pan Kamil zdecyduje się na ogrzewanie gazem to dla tekiego piecyka gazowego podgrzewanie wody w bojlerze lub grzenie wody przelewowo to żaden problem, bawienie się z solarami i pompami na powietrze jest całkowicie nieuzasadnione ekonominczie i serwisowo (utrzymanie dodatkowych urządzeń i dodatkowej instalacji) zwłaszcza, że solary w naszym klimacie nie wystarczą w zaspokojeniu potrzeb na ciepłą wodę CWU w lecie i okresach przejściowych więc poco?????? to są tylko dodatkowe koszty i zmartwienia żadnej oszczędności tutaj nie będzie.
    Pozdrawiam

    1. Witaj Himerioza, prawdą jest, że okres zwrotu z inwestycji w instalację solarną lub podgrzewacz z pompą ciepła jest zróżnicowany i może wynosić kilka a nawet kilkanaście lat. Okres zwrotu przyśpiesza, jeżeli ceny nośników energii np. gazu ziemnego rosną, zużywamy większe ilości ciepłej wody w okresie letnim lub rośne liczba nasłonecznionych dni w ciągu roku. Można patrzeć na to w ten sposób, skoro inwestujemy w podgrzewacz pojemnościowy, dlaczego nie dołożyć kilka tysięcy więcej uzupełnić go o wariant solarny lub PC. Zakładanie, że wszystkie instalacje OZE w produkcji c.w.u. są nieuzasadnione ekonomiczne i serwisowo jest błędne, rynek takich urządzeń staje się coraz konkurencyjny – instalacje tanieją a ich żywotność znacznie się wydłuża. Każdy przypadek inwestycyjny warto rozważyć indywidualne, bo potrzeby ciepłej wody i charakter zużycia jest zróżnicowany, pozdrawiam!

     1. „dlaczego nie dołożyć kilka tysięcy więcej uzupełnić go o wariant solarny lub PC”, panie Damianie jest pan świadomy o jakich kwotach tutaj mówimy??
      Koszt założenia instalacji solarnej to jest rząd wielkości 10 – 14tyś złotych.
      Mój tata zdecydował się na instalacje solarną, ale tylko dlatego że były dopłaty w Bielsku-Białej.
      Trzeba liczyć także koszt większego zasobnika na wode przy solarach, nie wystarczy baniak 200-300litrów musi być większy.
      Solary same nie działają, pompa generuje koszt zużytego prądu, a do tego trzeba jescze doliczyć wymiane płynu w instalacji co 2 lata.
      W trakcie działania instalacji w bardzo słoneczne dni zdarzają się awarie, system jest przegrzewany a agregacja ciepłej wody przekracza możliwości dużego baniaka, więc alarmowo taką wode trzeba puszczać w system CO całego domu żeby układ solarny się ochłodził, lub odkręcić kran i puszczać gorącą wode.
      Fakt nie zdarza się to często ale już pare razy mój tata chodził jak na szpilkach przy tych solarach, bo co robić z tą bardzo gorącą wodą ??
      Inną rzeczą jest panie Damianie wyjazd na wakacje w lecie, zostawia pan dom na 2tyg czasu i co??? solary muszą chodzić nie da się tego systemu wyłączyć a przegrzanie grozi uszkodzeniem, także w czasie urlopu ma pan w głowie co się dzieje w moim domu z tymi solarami 🙂

      Powiedzmy sobie szczerze, utzymanie solarów to jest obłęd, są dni w lecie gdzie nie ma słońca więc nic one nie podgrzeją, a są dni, że cały system jest przegrzewany do czerwoności 🙂 (widziałem na własne oczy co się wtedy dzieje to taka tykająca bomba na dachu)

      Zakładanie solarów kosztowo nigdy się znie zwróci nigdy 🙂 zwłaszcza że same panele ich żywotność jest liczona na 10-15lat, a ile robimy sobie samych problemów, nawet na urlop spokojnie nie można wyjechać 🙂

      Panie Kamilu niech się pan nie porywa na takie cuda techniki 🙂 proszę założyć sobie gaz a w lecie CWU podgrzewać gazem rachunki za ciepłą wode na gazie są malutkie rzędu 60-120zł miesięcznie i ma Pan święty spokój i udany urlop 🙂

      Pozdrawiam
      Himeroza

 119. Wszystko by się zgadzało, bo mam u siebie gruntową pompę ciepła i koszt jest mniej więcej taki, jak został podany w artykule 🙂

 120. Pozwolę sobie wtrącić swoje trzy grosze 🙂 Z zawodu jestem elektromechanikiem urządzeń chłodniczych. Tak się składa, że zacząłem interesować się nowoczesnymi źródłami ciepła. Moją uwagę przykuły pompy ciepła, jednak zszokowały ceny, jakie trzeba za nie zapłacić. Po zapoznaniu się z zasadą działania okazało się, że owa bardzo droga pompa ciepła to nic innego, jak najzwyklejsze w świecie, proste i TANIE urządzenie chłodnicze. Nie będę się rozpisywał na temat zasady działania i tego, dlaczego urządzenie chłodnicze ogrzewa, bo to może sobie każdy sprawdzić w internecie, ale chciałem zauważyć, że kasowanie przez producentów za pompy ciepła tak drakońskich kwot to rozbój w biały dzień. Budowa pompy ciepła jest prosta jak budowa cepa a najdroższym jej elementem jest sprężarka, która też nie jest niczym nadzwyczajnym, to zwykły silnik elektryczny z układem sprężającym, pracujący w układzie hermetycznym. Do całości dochodzi trochę elektroniki sterującej i to wszystko. Cała tajemnica tkwi w gazie, który krąży w owym hermetycznym środowisku tego urządzenia, ilość i cena tego gazu też nie jest wysoka. Żadnych kosmicznych technologii, które mogły by podnieść cenę do takich kwot, jakie musimy za nią zapłacić. Właśnie z tego powodu nie skuszę się na pompę ciepła, nie będę jeleniem i wam też to radzę!

   1. Zobaczysz, że po jakimś czasie, kiedy pompy ciepła spowszechnieją (albo i nie spowszechnieją, heh), ceny pójdą w dół, i to konkretnie w dół, i naraz się okaże, że wyprodukowanie takiego urządzenia wcale nie jest takie drogie i da się to zrobić za połowę ceny, albo i taniej. 😉

 121. Panie Damianie . Jestem na etapie budowy małego domku parterowego,bez użytkowego poddasza.Powierzchnia użytkowa 90m2. Pustak ceramiczny porotherm 25 na cienkiej spoinie +20cm styropian graphit 0,31. Strop drewniany wełna 20 lub 25cm. Dom mocno nasłoneczniony żadnych drzew ,jedynie z każdej z 4 stron sąsiad w odległosci około 10-20m dom od domu .Strefa klimatyczna III. 190 m.n.p.m .Liczba mieszkańców 3. Ogrzewanie będe wykonywał w 2019r .Dom buduje w etapach. Obecnie w projekcie jest instalacja gazowa (gazu obecnie nie ma w pobliżu) . ( powstaje nitka gazociągu ,ale będzie przebiegać 600m od powstającego mojego osiedla ) Mam dylemat jakie ogrzewanie zastosować?.Gdybym był pewny ze podciągną gaz do mojego osiedla (około 80 nowych domów z czego wszyscy wybudowani maja już pompy ciepła-około 15 domów) zdecydowałbym się na chwilowy dzierżawiony LPG.Ale nie mam gwarancji że do czasu ukończenia nitki gazowej, pozostanie przynajmniej kilka domów chętnych na gaz ziemny. Pierwotnie myślałem o elektrycznej podłogówce .Ale od 1stycznia 2017 podobno jest nie możliwe aby głównym ogrzewaniem było elektryczne, W drugiej kolejności rozważałem zakup butli LPG ,zakopać w gruncie samemu serwisowac i szukać tanszego dostawcy od opcji z dzierżawą. Ostatnia opcja to najkosztowniejsza inwestycja pompa ciepła powietrze-woda .Dzwoniłem już do producentów podłogowych kabli grzejnych , jak w ich świetle wyglądają nowe przepisy jako główne ogrzewanie podłogowe .Co niektórzy wielce zdziwieni ze pierwsze słyszą .Inni mówią, ze skoro mam już zgodę na budowę w której jest gaz (zgoda wydana w lutym 2017r) to moja sprawa jakie pózniej zastosuje ogrzewanie.Jeszcze inni, że wystarczy ze kupie klimatyzator powietrzny i mogę instalować elektrykę. Jak Pan jako ekspert to widzi? ,w co by się Pan kierował w moim przypadku? Czy jeśli dało by się zainstalować po całości elektrykę podłogową, to czy koszty eksploatacji będą wysokie? Czy musiałbym ją wspomagać solarami dla c.w.u? Bo zdania na forach są podzielone.Zapomniałem dodać ze usunąłem kominek w projekcie.Więc nie mam alternatywy jako dogrzewanie ,ale za to mniejsze straty ciepła przez komin .

  1. Witam panie Piotrze, w podobnym przypadku projektowym zastosowałem ogrzewanie powietrzne + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Do ogrzewania powietrznego wykorzystałem klimatyzator kanałowy i przewody z tworzywa sztucznego rozprowadzające powietrze po pomieszczeniach pod stropem, wentylację mechaniczną z przewodów PE. Jako ogrzewanie rezerwowe w skrajnie niskich temperaturach – grzejniki panelowe. Do podgrzewu c.w.u. pompę ciepła 220 litrów, pozdrawiam!

   1. Panie Damianie.Najbardziej interesuje mnie elektryczna podłogówka akumulacyjna. I do c.w.u zwykły bojler lub pompa powietrzna. Nikt nie jest mi w stanie odpowiedzieć na pytanie .Czy mogę zastosować takie ogrzewanie jako główne?. bez wspomagania solarami. Czyli w skrócie (elektryczne kable grzejne w wylewce hydro i np powietrzna pompa c.w.u, z zintegrowanym zasobnikiem 200L,ale ulokowana na nieużytkowym ,ocieplonym nie ogrzewanym poddaszu (strop drewniany) ,żeby nie zajmowała miejsca w pralni i nie wychładzała jej.Szacuje że koszt ogrzewania będę miał zbliżony do gazu ziemnego. Za przemawia tez tani koszt inwestycji ,prostota wykonania, gwarancja 20lat,

    1. Witaj Piotr.
     Propozycja Damiana jest bardużo dobra i tania. Jeżeli koniecznie chcesz elektryczną
     podłogówka to powinny być spełnione pewne warunki. Temperatura podłogi nie powinna
     być wyższa niż 30 stopni więc potrzebna będzie rekuperacja.
     Budując dom moim zdaniem najważniejsza jest wentylacja. Dobrze wentylować grawitacyjnie
     trudno będzie nie przekroczyć tej temp.
     Ocieplenie stropu to minimum 30 cm w dwóch warstwach a najlepiej 35cm.
     Ze względu na podłogówkę styropianu w podłodze to minimum 20 cm.
     Ponadto izolacje termiczne muszą być wykonane starannie i szczelnie.
     Przy tak małym domku spokojnie możesz realizować swoje plany.
     Rekuperacja to nie tylko oszczędności na ogrzewaniu około 50% ale przede wszystkim
     zdrowie domowników. Rekuperator i rozprowadzenie kanałów możesz zrobić tanio sam.
     Pozdrawiam

     1. Witaj Mieczysław. Jesli chodzi o temperature podłogi to optymalną jest 26stopni i łazienka 34. Jesli zakładając że miałbym te 26 w pokojach i 30 w łazience bez rekuperacji ( zamontowałbym stabilizatory wentylacji grawitacyjnej) Strop wełna 30cm i podłoga styro 20cm (tylko dlaczego aż tyle?) w wodnej podłogówce 10-12cm montują .To czy mogę ze spokojem realizowac ten system? Czy musze wstępnie wykonać OZC ? No i co z C.W.U czy pompa powietrzna z zintegrowanym zasobnikiem lub bojler elektryczny może być umiejscowiony na nieużytkowym poddaszu? Pozdrawiam

 122. Ja od zawsze miałem ogrzewanie gazowe i chyba nie mógłbym się przestawić na inne. Nawet nie chcę, tak jest wygodnie. Jedynie miałem problem z piecykiem. 2 razy byli serwisanci i jak znowu się zepsuł uznałem, że czas
  najwyższy na wymianę. Teraz mam dokładnie ten kocioł: Termet.com.pl/produkt/ecocondens-gold-plus/64. W końcu wszystko działa.

 123. Nie opłacalność powinna mieć tu znaczenie największe bo co z tego ze wybiorę najtańszy jak nie będzie dobry jakościowo, u nas palimy pelletem drogo nie wychodzi ale wiem ze posiada certyfikaty i jest ekologiczny.

 124. Bardo ciekawe dyskusje się wywiązały pod tym artykułem. Więc jeśli pozwolicie mam trochę pytań.Chcę przerobić budynek gospodarczy na dom mieszkalny. Z tego co słyszałem szaleństwo jeśli chodzi o ocieplenie. Budynek jest zbudowany z betonowych bloczków (wylewane z formy – budynek z późnych lat 70tych). planuje ocieplenie z zewnątch steropianem grafitowym 20cm, od środka suporex 8cm. Podłogi nie ma , więc beton cienki i 20 cm styropianu . Zatem dochodząc do sedna, chcę zamontować takie ogrzewanie, by było w miarę tanie w eksploatacji, ale nie strasznie drogie na starcie (pompa ciepła z tego co pamiętam teoretycznie tania jest w eksploatacji ale jak się liczy cena +eksploatacja, to ta inwestycja zaczyna się zwracać po 20 latach). Dom będzie miał około 180 m2: 100 m2 na parterze, 80 m2 na piętrze + 18 m2 kotłownia w częściowym podpiwniczeniu budynku . Planowałem kocioł na pelet z jakimś większym podajnikiem (komfort obsługi) + ogrzewanie podłogowe na dole, ale w tym roku gmina ma dofinansowanie na fotowoltaikę i pompy ciepła (15%-35% wkładu własnego). Więc pytam, co o tym sądzicie, czy dobry pomysł piec na pelet czy przełamać się i pomyśleć o tej pompie? Czy macie jakieś inne uwagi/podpowiedzi odnośnie ogrzewania i ocieplenia.

  1. Jeśli gmina dofinansuje 65% do pompy ciepła to bierz i się nie zastanawiaj, co innego wykładać cała kwotę.

 125. ktoś tu napisał ze ma dom i koszt ogrzewania na sezon 1200 zł przyjmując że palimy 8 miesięcy w roku pzreliczając 1200zl na dwie tony węgla a węgel na ilość dni to wychodzi że spala 8kg węgla na dobę to jest mniej więcej dwie opaty węgla to gratyluje nobla powinno się takim ludziom dawać. Ja mam nowy dom 160m 20cm wełny ocieplenia palę peletem koszt 3600zł i mniej się nie da niech ludzie bajek nie piszą.

  1. Witam Pana HMM… 🙂
   Sezon grzewczy jak już co roku a mieszkam 3 rok wychodzi ~ 2000kg węgla bardzo mocnego Chwałowice 27Kj
   Sezon zaczynam końcówką września a kończe mniej więcej początkiem kwietnia powiedzmy wychodzi 6miesięcy z małym hakiem.
   Liczmy tak 6m x 30 = 180dni
   Spalam 2000kg / 180 dni = 11,2kg na dobe
   Oczywiście są dni gdzie piecyk spali 15kg na dobe i są też takie gdzie spalam 9kg wszystko zależy od pogody 🙂
   https://esterownik.pl/device/7953
   Piecyk mam ustawiony chyba do granic oszczędnego spalania 🙂 wątpie żeby dało się już go bardziej wyżyłować tzn ustawić na mniejsze spalanie.

   Jeśli chodzi o pellet to faktycznie spróbowałem 🙂 kupiłem 2 worki x 15kg ale był to pellet w cenie 600zł/t ale zawierający substancje kleiste tzw lepiszcze!! moim zdaniem trucizna powinni tego zakazać w handlu!!!
   Moje nagrania ze spalania pelletu:
   https://www.youtube.com/watch?v=2Ff2GmNnYpg
   pellet na postoju
   https://www.youtube.com/watch?v=MJ9ipvIfQUo
   https://www.youtube.com/watch?v=h3LCfuwHoHI
   pellet i dymienie z komina
   https://www.youtube.com/watch?v=4qcw16Zc1QI

   Proszę sobie zobaczyć jak to wygląda na pellecie masakra, nakręciłem te filmy ponieważ troche w bajeczki można sobie wsadzić pisanie że pellet jest eko eko eko eko!! 🙂
   Nakręciłem te filmy 7 paź 2017 temp na polu gdzie temperatura na polu oscylowała w granicach 10C
   Zasypałem kocioł dwoma workami po 15kg

   Rezultat : 30kg starczyło na 1,5dnia czyli licząc spaliłem 20kg pelletu na dobe przy temp zewn 10C!!!!!!
   BARDZO DUŻO!!!!!!
   Na węglu w tym okresie osiągałem rezultat 8-9kg na dobe

   Nie dziwie się Panie Hmm… że spala pan pelletu w sezonie za sume 3600zł myśle że jest to koszt troszeczke niższy porównując go z ogrzewaniem gazowym.

   JESZCZE RAZ PODKREŚLAM SPALAM ~2t na sezon grzewczy a w domu jest temp 23C
   TO JEST DOWÓD
   https://prnt.sc/ifgxqk

   Pozdrawiam cieplutko 🙂

   1. Jakie to są te granice oszczędnego spalania u Ciebie? Na jakich parametrach masz ustawiony sterownik? Wiem, że można coś przyoszczędzić ale nie wiele, fizyki nie da się zbytnio wykolegować 🙂 Jeśli masz mały i docieplony dom to i spalanie masz 2t/sezon
    p.s. z ciekawości spróbuję peletu u siebie, z tym że kupię coś lepszego niż marketowy syf, muszę się przekonać na własnej skórze ile tego wypalę i w jakich warunkach będzie się to hajcowało

    1. Hej MARIO ustawienia masz tutaj
     https://esterownik.pl/device/7953
     Dom ma 139m2 pow. użytkowej + garaż 32m2
     mieszka w nim rodzinka 4os 🙂
     ocieplony jest w miare jak na dzisiejsze czasy 30cm porotherm + 15 styro białego
     Okna 3szyby veka 90 alphaline, poddasze 25cm wełny z folią odblaskową
     podłoga 13cm styro
     Daje rade, ja pellet planuje jescze raz przetestować ale to w warunkach letnich chce ogrzewać nim CWU i też chce kupić ten lepszy bez tego klejowego syfu 🙂

     1. no właśnie, ja mam dom dwa razy większy, częściowo tylko docieplony a w zasadzie to od połowy w górę nadbudowany ytong-iem, którego ponoć docieplać nie trzeba, dach niby 15cm wełny ale do poprawki bo robotnicy chlali browary zamiast myśleć o robocie i robotę spierdolili, folie nie są poprzybijane należycie i wiatr sobie pod dachówką hula a folia (od wewnątrz) tańczy, w domu zimą piździ jak wiatr zawieje a latem cały upał wali do środka że klima nie nadąża, mimo wszystko nie spalam kosmicznych ilości węgla bo 6t. i to pomimo przewymiarowanego pieca o sprawności fabrycznej nominalnej 80%. Jak poprawię docieplenie dachu, już niebawem rozbieram skosy w pomieszczeniach, na szczęście w większości panele, co łatwo rozebrać, i dodatkowo dołożę chociaż z kilka cm styropianu, to powinienem spalać tonę mniej. Domu docieplać nie będę, bo z ekonomicznego punktu widzenia jest to nie opłacalne, wyliczyli mi 34000 za docieplenie, niech bym zaoszczędził kolejną tonę na sezon, to koszt docieplenia będzie mi się zwracał co najmniej 30 lat, bez sensu

 126. Witaj Piotr. Ten blog jest Damiana a nie forum dyskusyjne . Zadałeś pytanie ja się wciąłem i napisałem swoją opnię. Odpowiem ci na twój komentarz. Temperatura podłogi masz rację 26 st. taką mam u siebie ale z rekuperacja a w mieszkaniu 23. Wydaje mi się że stabilizatory zapobiegają nadmiernemu wychładzaniu pomieszczeń przy niesprzyjających warunkach pogodowych ( różnica ciśnień,wiatr) a nie prawidłowej wymianie zużytego powietrza. Przy wentylacji grawitacyjnej instaluje się nawietrzniki w oknach sterowane czujnikami na zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym przez domowników.
  Dlaczego tak dużo; ściana poroterm+styro 20cm 0,031 opór cieplny 7,60 czyli 0,13 w/m2 prawidłowo,
  Strop; 20cm wełna 0,033 opór 6,25 czyli 0,16 w/m2 mało. Podłoga 12cm 0,035 opór 3,70 czyli 0,27 w/m2 katastrofa. Przy tak drogim nośniku ciepła 0,35 za KV przelicz koszt izolacji i koszt utraty ciepła.
  Czy masz realizować ten system tak jeżeli zastosujesz się do mojej opinii a szczególnie do staranności i szczelności wykonania i oczywiście rekuperacja. Czy wykonać OZC tak jeżeli będziesz miał tyle szczęścia i trafisz na fachowca który zrobi ci to rzetelnie.Czy zamontować pompę na strychu na tym się nie znam, rozmawiaj z hydraulikiem. Dla komfortu psychicznego możesz rozważyć zamiast kabli wrzucić rurki w podłogęi kocioł elektryczny a z czasem jeżeli będziesz miał dostęp do gazu po analizie wymienisz na kocioł kondensacyjny. Mój dom 3 lata w użytkowaniu.214m2 pow.całkowitej z garażem ogrzewanym. Ściana 24 beton kom. + 15 styr.0,031, podłooga 15 styro 0,031 poddasze 35 wełna 0,036, pompa ciepła koszt ogrzewania 600zł za cały sezon udokumentowany. Jeżeli zamiast pompy miał bym kocioł elektryczny to koszt 2400zł za cały sezon.Porównaj metraż że swoim może pomoże ci w analizie. Pozdrawiam.

  1. W pierwszej kolejności postaram się o dobrą izolacje,tak jak sugerowałeś . Podłoga 15 lub 20cm jak da radę.Rekuperacji nie będę teraz robił ,może w przyszłości .Mam drewniany strop ,poddasze nieużytkowe wiec nie będzie problemu jak się zdecyduje. Jesli nie kable grzejne to wodne i pompa ciepła mi pozostanie. Mam ok 1,5 roku czasu na decyzje ,wieć będe śledził wasze wpisy i komentarze. Może coś sie pojawi nowego i prostego na rynku. Ostatnio znalazłem w sieci polski wynalazek do c.w.u -) Dzięki wielkie i Pozdrawiam

 127. Witaj Piotr.
  Jeżeli przeczytałeś mój wpis to skomentuj a jak masz pytania a Damian pozwoli to pytaj.
  Pozdrawiam.

 128. U mnie chata ogrzewana gazem ziemnym. Kocioł Vaillant zwykły. 3200 zł rocznie, 140 m2, 10 cm styropian na ścianach. Chyba trochę przesadziłeś z 4500-5600 zł.

 129. Mam dylemat wybrać gaz ziemny jako paliwo do ogrzewania domu i podgrzewania wody uzytkowej, /jescze nie ma instalacji w ulicy/ oczywiście wiąże się to z pewnymi oplatami, ,plus odpowiedni kocioł tylko jaki dwufunkcyjny ,czy jednofunkcyjny ,jeden i drugi oczywiście /warstwowym lub z wężownicą/wyczytałem gdzieś,że jednofunkcyjny ze zbiornikiem dodatkowym na ciepłą wodę jest bardziej oszczędny jak gdybyśmy korzystali z z dwu funkcyjnego- mniej razy się włancza.Pompa odpada podobno energii będzie drożec ,a i same urzadzenie nie jest tanie.Piec na pellet także bym rozważał,podoba mi się bioluxury z palnikiem VG ,i dodatkowy ruszt na spalanie brykietów drzewnych i pestek ,.jakie duze urzadzenia dla domu ,podlogowka 75m2 i grzejniki 85m2 dla 2-3 osob.

 130. Czeka mnie wymiana pieca”kopciucha” i z tego co widzę to będzie na ekogroszek/pellet z podajnikiem. 3 lata temu ociepliłem dom i zużycie węgla spadło praktycznie o połowę! Po pierwszej zimie sam nie mogłem w to uwierzyć. Codziennie rozpalam w piecu na 6-8 godzin maksymalnie bo później robi się już gorąco a temp. w kotle 50-60 stopni. Na zewnątrz koło zera. Przed ociepleniem Jak rozpaliłem w październiku kocioł to gasiłem go dopiero w marcu/kwietniu.Dom z lat 80′ ok.220m2 i obecnie zużycie węgla na kopciuchu to ok. 3 tony.

  1. hej wszystko spoko ale uważaj na pellet 🙂 bo to się pali jak słoma a co do jakości to też jest dużo tanich trucizn na rynku pellet z zmielonych odpadòw sklejek meblowych paneli itd sam syf i chemia sam doświadczyłem tego bo postanowiłem do pieca na groch wrzucić pare workòw pelletu przez lato do grzania cwu…. smròd wokòł domu masakra

 131. Witam.
  Zdecydowaliśmy się z żoną na budowę domu w systemie szkieletowym o powierzchni użytkowej niecałe 100 m2. Dla ułatwienia będzie to dom z projektu Mokka Modern. Poddasze ma być tylko przygotowane do zaadaptowania, gdyż póki co wystarczy nam parterówka.
  Nie wiemy na jakie ogrzewanie się zdecydować. Każdy fachowiec namawia nas na swoje rozwiązania.
  Wysłaliśmy zapytanie o warunki podłączenia gazu ziemnego, ponieważ najbliższe przyłącze jest około 200m od naszej działki. Jak na razie nastawiamy się, że do gazu możemy nie mieć dostępu.
  Proszę o podpowiedzi co Waszym zdaniem może być najlepszym rozwiązaniem zarówno do ogrzewania CO jak i CWU?

  1. Wszystko zależy czy chcesz się babrać czymkolwiek, jeśli nie przeszkadza co robota przy piecu w kotłowni to dobrym rozwiązaniem jest kocioł peletowy, w innym przypadku pozostaje gaz, do którego dostępu na tą chwilę nie masz, albo pompa ciepła, najlepiej niskotemperaturowa, czyli z podłogówką. Sam musisz wybrać, ja z tego wszystkiego wybrał bym pompę ciepła, jest bezpieczniejsza od gazu, droższa w inwestycji, ale spłaca się po latach bo ekonomiczniejsza

 132. Wolimy coś bardziej bezobsługowego choćby ze względu na nasz tryb życia.
  Jestem w tym zielony ale z tego co się orientuję są pompy ciepła gruntowe i powietrzne.. Czy taka pompa wystarczy żeby ogrzać dom i mieć ciepłą wodę?

  1. Pompa ciepła bez problemu wystarczy żeby ogrzać dom i wodę, jest bezobsługowa i bezpieczna, lepsze ale droższe są pompy gruntowe, jednak powietrzne też dają radę, niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe pozwoli zaoszczędzić dodatkowe pieniądze, dom poniżej 100m2 to mały domek, bardziej odczujecie inwestycję w pompę ciepła, przez co będzie się dłużej spłacać, ale warto, można ją jeszcze uzupełnić o fotowoltaikę, na wszystko są dotacje, przez co tym bardziej warto w to brnąć. Przy projektowaniu instalacji CWU lepiej zakupić mniejszy bojler, teraz jest moda na 300 litrowe, co jest przesadą, znam dwie osoby, które po czasie doszły do wniosku, że 150l wystarczył by aż nadto 😉 Ja mam 100l i 5 osób w domu, nie mamy z ciepłą woda problemu, jeszcze się nie zdarzyło, żeby jeden po drugim naraz chcieli się kąpać…

   1. Czy taka pompa powietrzna ma jakieś ograniczenia temperaturowe, w których mogłaby przestać działać, bo gdzieś czytałem, że ponieżej -5 stopni C jest lipa?

    1. dobra pompa do -20*C śmiga bez problemu, w razie potrzeby włączają się dodatkowe grzałki i pompa będzie pracować i ogrzewać dom nawet w największe mrozy do -30

  2. Tak pompa wystarczy na twoje potrzeby życiowe 🙂 tylko nie licz że koszt grzania domu i CWU na pompie to będzie taniocha w kosztach, a co do komfortu cieplnego to już nawet nie mówie….. jak lubisz marznąć to spoko 🙂
   Jedynie co mógłbym polecieć to połączenie tego z układem PV tylko zastanów się nad kosztami całości bo to są grube pieniądze na samo wejście a do tego musisz brać pod uwagę pogodynkę :D, obsługe serwisów noi sprawność urządzeń która z roku na rok maleje.
   Niestety ale są to bardzo drogie rozwiązania, taka moda nastała na pompy bo nasza wspaniała UE nie chce dofinansowywać żadnych kotłów na paliwa stałe w tym gazu też, tylko pompy 🙂

   1. Mam dwóch znajomych, którzy mają pompy ciepła, jeden z nich ma wysokotemperaturową (55*C) powietrze-woda, podłączoną do starej instalacji CO na starych grzejnikach, koszt ogrzewania za poprzedni sezon jak stwierdził, wyszedł go tyle samo, jak by grzał węglem, nie narzekał żeby marznął, w domu miał 22*C non stop a zeszła zima dała popalić, druga osoba ma niskotemperaturową powietrzną na podłogówce w nowym domu i również chwaliła, tak że to co gadasz mija się z prawdą 😉

    1. mòj kuzyn mieszka obok mnie w nowym domku zainwestował w gruntową pompe ciepła viessman ma podłogòwke w całym domu 🙂
     hajcuje drewnem w kominku a miało być tak pięknie na samej pompie
     drewna przywozi co rok całą szopke
     Tak to panowie potem wygląda ręce w kieszeni 🙂 i kotłownia w salonie
     i to za takie pienądze że nie chce mi sie tego komentować nawet
     pompy sa bardzo bardzo drogie a rok temu kuzyn miał awarie wymiennika gruntowego w środku sezonu padło…… trza było kopać i szukać wycieku przeje…

     1. Witaj Marcinie,
      pozwolę sobie dodać od siebie – w kwestii pomp ciepła najbardziej przekonują mnie pompy powietrze/woda – ze względu na łatwiejszy dostęp do dolnego źródła ciepła, czyli powietrza zewnętrznego oraz mniejsze koszty inwestycyjne w porównaniu do wariantu z pompami gruntowymi. W przypadku budynku jednorodzinnego, robiąc analizy techniczno-ekonomiczne wyboru opłacalnego źródła ciepła, dla budynków o pow. grzewczej 200-290 – widzę, że roczne koszty eksploatacyjne z tytułu grzania pompą ciepła powietrze/woda (na cele c.o. i cwu.) przewyższają gruntową o 800-1000 zł (przyjmując ujednoliconą taryfę g11). Choć płacimy więcej, to oszczędzamy na wykonaniu gruntowego dolnego źródła ciepła. Ile kosztuje dolne źródło – ok. 120 zł/mb odwiertu z wyposażeniem (woj. małopolskie),

     2. Najwidoczniej wszystko zależy od użytych urządzeń, doboru ich mocy do zapotrzebowania na moc budynku i samego wykonania całości.

    2. hej onlinemaster i panie Damianie
     pewne małżeństwo wygrało konkurs w ramach ktòrego jako nagrode otrzymali budowe domu pasywnego, uczestnikiem tego programu jest murator 🙂
     oczywiście dom pasywny jego chrakterystyka i koszt sa bardzo specyficzne. jest mega ciepły dom i ma wszystkie nowinki techniczne typu rekuperacje i pompe ciepla, malo okien itp itd. super nowoczesny dom.

     tutaj panowie możecie przeczytać bloga na temat tego pasywniaka i realnych kosztòw grzania:
     http://naszdompasywny.pl/?p=1672

     ja tylko pozwole sobie podsumować 🙂 wyciagając z samego bloga szczery i konkretny opis kobiety ktòra jest autorem tego bloga:
     Na sezon grzewczy zużyte zostało u nas 1097kWh, co daje przeliczając x0,7 : 768zł…….
     Nasze rachunki za prąd wynosiły od 200 do 500zł miesięcznie
     Na co dzień (niemalże) korzystaliśmy z kominka, zużywając łącznie 5m3 drewna……
     Temperatury w domu zimą oscylowały w granicach 21-22 stopni

     I teraz odpowiedzcie mi Panowie? dom pasywny w ktòrym palimy drewnem? przecież pompa ciepła, rekuperacja szczelny dom termos nie dają komfortu cieplnego? przy takich ogromnych kosztach budowy pasywniaka i kosztach urzadzeń grzewczych nadal palimy drewnem by bylo te zaledwie 22c w domu?
     I tu jest cały szkopuł tych nowych technologii sa bardzo drogie a cudòw nie ma, dlatego widze jak kuzyn hajcuje drewnem a ma zwykły dom ocieplony nie pasywniak przy tej swojej pompie….. szkoda gadać

     Panowie cudòw nie ma, a mnie osobiście przerażają koszty wejścia w te niby nowinki techniczne a tak naprawde to zwykłe sprężarki znane już od dawien dawna 🙂

     1. Witaj Himeroza,
      w tym rozwiązaniu http://okieminzyniera.pl/dom-standardzie-energooszczednym-studium-przypadku/ wykonaliśmy wentylację mechaniczną pe-flex, klimatyzator kanałowy z rozprowadzeniem kanałowym na parterze i poddaszu użytkowym
      pompę ciepła do cwu -> łączne zużycie energii w budynku wgl. e-licznika Tauron miesięcznie sięga teraz w okresie zimowym 750 kWh. W łazience maty elektryczne. Z tą różnicą że to Zakopane, zimniejszy klimat – no i brak kominka na drzewo. Niewielkim nakładem inwestycyjnym został wykonany efektywny i energooszczędny system grzewczy z rekuperacją,

     2. W takim razie może podpisać stosowną umowę z tymi co będą pompę ciepła montować, niech obliczą zapotrzebowanie domu na energię, i wyliczą jakiego progu nie przekroczy koszt ogrzewania domu, jeśli przekroczy to zabierają pompę zpowrotem i zwracają pieniądze 🙂
      Co do budowy pompy ciepła, owszem, to nic innego jak zwykła sprężarka freonu, parownik, skraplacz/wymiennik, do tego trochę elektroniki, całość nie warta nawet połowy tego, ile za nią śpiewają, też i moim zdaniem to żerowanie na amatorach nowinek technicznych

 133. SKORPION, jaką instalację ogrzewania wybrać powinieneś podjąć sam.Jeżeli chcesz wybrać prawidłową powinieneś się przygotować do budowy.Mnie to zajęło 2 lata.Poznać fizykę budowli,jeżeli ma być pompa,przerobić temat zasadę działania takiego systemu,temat wentylacji z rekuperacją.
  Powinieneś wiedzieć ile twój dom będzie potrzebował ciepła.Dom szkieletowy szczególnie wymaga staranności wykonania więc musisz patrzeć wykonawcom na ręce, bo jeżeli skopią to pompa może sobie nie poradzić.Jeżeli będziesz korzystał z internetu to miarę postępu zdobywania wiedzy będziesz wiedział co jest mitem a co jest faktem.Budowa domu to nie jest kupno samochodu więc warto poświęcić trochę czasu.
  Wiem to z własnego doświadczenia.
  Jeżeli ja bym budował dla siebie to pompa powietrze/woda,podłogówka i koniecznie rekuperacja.
  Jeżeli będziesz robił rekuperację to pamiętaj uwzględnić to w projekcie i bez kominów
  Przemyśl dokładnie jak przygotować poddasze do adaptacji i koszty.
  Mam nadzieję że dokonasz trafnego wyboru. Życzę powodzenia.

 134. Posiadam dom jednorodzinny i ogrzewam go pelletem. Jest to bardzo ekologiczne i stosunkowo tanie rozwiązanie. Pellet zawsze zamawiam na 4y-eko.

 135. Promienniki podczerwieni sa dobrym rozwiazaniem jak chodzi o ogrzewanie, wielu twierdzi że bardzo ekonomicznm- ja na razie licze koszty bo zamontowałem niedawno, ale na razie chyba oszczędniejsze niż to czym grzałem. W kazdym raze wygodniejsze i estetyczniejsze, mogą byc elementem dekoracyjnym – żona wybrała takie z nadrukami – zdjecia, reprodukcja obrazu jaki chcecie , wszystko można nadrukować. Moje promienniki podczerwieni – firma polska Oxyly – sie steruje smartfonem, tez mi to odpowiada, bo włączam zanim do domu dojade jak wyjezdżamy na kilka dni i przyjemnie i ciepł bez zbytnich niepotrzebnych wydatków. Fajna sprawa.

 136. Dzień dobry,

  Czy prawdą jest, ze koszt wytworzenia 1 kWh zmienia się w zależności od warunków atmosferycznych? Jeżeli tak, to czy można przyjąć założenie, że tempo wzrostu kosztów wytworzenia 1 kwh dla różnych źródeł energii jest różne? Czy założenie że koszt ogrzewania pelletem i gazem domu przy temperaturze wewnątrz 20 stopni, na zewnątrz 10 stopni jest podobny, a przy temperaturze wewnątrz 23 stopnie, na zewnątrz -20 znacząca się rożni jest prawdziwe?

  1. Witaj Kamila, koszt wytworzenia kWh jest z założenia stały, zależy on od cen rynkowych paliwa/energii. Koszty utrzymania zależą od zapotrzebowania na ciepło budynku, dlatego zakładamy scenariusz grzewczy licząc takie potrzeby przy wykorzystaniu charakterystyki energetycznej budynku, pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *